Tema 2. Història i antropologia: l’enfocament interdisciplinari en l’estudi e les societats humanes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Antropologia i Història
Profesor G.I.
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 27/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2. Història i antropologia: l’enfocament interdisciplinari en l’estudi e les societats humanes 1. Els desacords tradicionals Dicotomies tradicionals del passat que actualment no existeixen: Espai Temps Objecte Fonts Antropologia Societats externes, diferents Present?? Estructures culturals Oralitat Història Societat pròpia Passat Esdeveniments, processos Documentació escrita Avui en dia es fa història oral i antropologia històrica basada en documents escrits. S’han trencat les dicotomies.
2. Antropologia davant el passat i el canvi Reacció contra les teories evolucionistes que menyspreen la història.
Reivindicació del treball de camp.
F. Boas B. Malinowski S’ha d’estudiar el passat de les cultures àgrafes (sense escriptura). No es pot estudiar la història de les societats estudiades per l’antropologia per la falta de documents.
3. Història davant la cultura i la diversitat Gran desenvolupament des dels anys 50’s-06’s del coneixement històric relacionat amb la cultura i l’alteritat.
Els aspectes considerats irrellevants amb anterioritat, ja no ho són. La ruptura del distanciament d’antropologia i història provoca que qualsevol tema o aspecte de la societat sigui susceptible de ser tractat com a tema històric.
Utilització de metodologies antropològiques en l’estudi històric.
Ex. Objecte d’estudi = PODER 3.1.
Història tradicional: narració sobre el poder (qui el té, com funciona) Antropologia: rituals, símbols del poder (significants o objectes i significats) Exemple de l’antropologia de l’art Art: habilitat de manipulació d’uns recursos que poden ser materials, sons, paraules, imatges per expressar alguna cosa. Es pot treballar i entendre com una forma de comunicació a través dels seus símbols (semiòtica, semiologia). Es pot treballar tant en el present com en el passat, obtenint tècniques diferents. El que interessa a l’antropologia de l’art i a la història de l’art és la relació entre l’art i el seu context (històric, social, cultural).
Ex. Muralisme al Mèxic postrevolucionari (revolució política i cultural): l’anàlisi social de la pintura de Diego Rivera, Orozco (20’s-50’s) i Siqueiros (50’s) és un reflex de la societat en que van pintar. Hi ha una voluntat didàctica de voler apropar aquesta relació al poble.
...