Memòria4 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura Fise
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Pràctica4- Mesurador de distàncies per ultrasons Aquesta pràctica està dividid en tres parts: 1. Sessió 1: Principi de mesura i circuit receptor.
Qüestió 1. Presenteu la captura amb l’oscil·loscopi de la forma d’ona del senyal rebut quan apunteu a la caixa de l’ordinador del vostre lloc de treball i heu situat les càpsules a 0,5 m de distància.
Entrada i sortida del transmisor d’ultrasons, superposades.
Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Entrada del transmissor d’ultrassons.
Senyal a 40KHZ, a 12 volts de pic a pic, per una ràfaga de 10 cícles a 100ms entre cicle i cicle.
Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Recepció del senyal d’entrada amb la pared del ordinador com obstacle a, apreciablement 10 cm de distancia.
Entrada i sortida del transmissor d’ultrassons a 0.5m de distancia de la paret del Pc.
Qüestió 2. Quina és l’amplitud del senyal rebut en aquestes condicions? Quin és el TOF i la distància calculada a partir d’ell? Tenim 24 mV d’amplitud pic a pic. Tenim aproximadament 1.4ms de TOF.
El que ens proporciona una distancia de Qüestió 3. Quina és l’amplitud del senyal de sortida de l’amplificador en les condicions especificades? Tenim 24 mV d’amplitud pic a pic.
Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque 2. Sessió 2: Circuit transmissor.
Qüestió 1. Quina és la freqüència màxima que es pot aconseguir? I la freqüència mínima? La freqüència máxima és de 35.85Khz ~ 36KHz I la freqüència miníma és de 42.58KHz ~ 43KHz Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Ajusteu la freqüència de l’astable a 40KHz.
Qüestió 2. Presenteu la captura amb l’oscil·loscopi del senyal de sortida obtingut especificant els valors de les tensions i temps.
El valor de les tensions va de +5V a -5V.El temps total dura 25.20us.
Qüestió 3. Quin és el cicle de treball d’aquest senyal? El cicle de treball és de 13.6us/25.2us= 0.53 -> 53%.
Qüestió 4. Presenteu la captura del senyal de sortida d’aquest circuit quan el cursor està ajustat aproximadament a meitat del seu recorregut. Especifiqueu els valors de les tensions i els temps.
Temps = 250us, tensió = 12V Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Qüestió 5. Quina és la durada del pols? Quina és la freqüència de repetició de polsos PRF? 250ms. PRF = 1/32ms = 31.25Hz.
Qüestió 6. Presenteu la captura del senyal de sortida de l’astable dels 40 kHz. Quina és la freqüència de repetició de les salves? Quants cicles hi ha a cada salva? Quina és la seva freqüència? La frequència de repeticio de les salves és de 40kHz ( 38.46kHz segons els cursors). A cada salva hi ha 10 cicles. La frequència de cada cicle és de 75kHz aproximadament.
Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Qüestió 7. Presenteu la captura del senyal d’excitació de la càpsula emissora i del senyal detectat als terminals de la càpsula receptora quan s’apunta un obstacle situat a una distància de 0,5 m. Quina és l’amplitud i la freqüència de la salva? La amplitud és de 20mV i la frequencia de la salva és de 41.62kHz.
Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque 3. Sessió 3: Mesura de temps i integració de les diferents parts del sistema.
Qüestió 1. Quina és la freqüència màxima que es pot aconseguir? I la freqüència mínima? La freqüència máxima és de 19,7242Khz ~ 20KHz I la freqüència miníma és de 13,9033KHz ~ 14KHz Ajusteu la freqüència de l’astable a 17 KHz Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Qüestió 2. Presenteu la captura amb l’oscil·loscopi del senyal de sortida obtingut especificant els valors de les tensions i les durades dels semiperíodes.
Qüestió 3. Quin és el cicle de treball d’aquest senyal? T= 57us temps alt 22us Cicle de treball 22/57x100= 38.5% Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Qüestió 4. Presenteu les captures amb l’oscil·loscopi del senyal de START i del senyal de STOP per a les distàncies de 0,5 m i 1 m. Quines són les lectures que obteniu amb el vostre mesurador quan la distància és de 0,5 m i 1 m? Mèmoria4 Sergi Novella, Sundus Ishaque Qüestió 5. Quin és l’abast del vostre mesurador de distància? El nostre mesurador de distància va arribar fins a 2.10m.
Aquí tenim algunes fotos del mesurador de distància: ...