Recull de pràctiques (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria + Educación Infantil - 2º curso
Asignatura Arts visuals i aprenentatge
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Marian Vayreda

Vista previa del texto

1 ÍNDEX FEM TEXTURES DIFERENTS..............................................................................................................................................................2 TREBALLEM LES OMBRES I LA IMAGINACIÓ....................................................................................................................................3 DIBUIXEM EL MOVIMENT................................................................................................................................................................4 DIBUIXA’M, PERÒ... PODRÀS?..........................................................................................................................................................5 DESCOBRIM DIFERENTS ESTILS DE PINTURA...................................................................................................................................6 EXPERIMENTEM AMB FANG!...........................................................................................................................................................7 PINTEM AMB ELS DITS......................................................................................................................................................................8 FEM FIGURES AMB VOLUM.............................................................................................................................................................9 DESCOBRIM LA VISTA AMB ELS COLORS........................................................................................................................................10 Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
2 PRÀCTICA Nº: 1 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 13 de febrer IMATGE MATERIAL: retoladors, llapis de colors, llapis i din-A 4 OBJECTIU CONCRET 1. Descobrir les diferents textures que es poden representar amb un material ben senzill En primer lloc, vam dividir el full en nou segments on anàvem dibuixant diverses textures tot seguint les instruccions del mestre: feu pedres o bombolles i pinteu els espais buits que quedin entre elles, dibuixeu sanefes, etc.
A continuació, vam resseguir la silueta de la nostra mà i, a partir de les ratlles, vam aconseguir un dibuix amb profunditat.
Fem textures diferents 2.
Treballar les seriacions pròpies de l’àrea Descoberta de l’entorn i la subàrea Raonament i representació mitjançant la representació de textures tot seguint un mateix patró: de colors, la mateixa textura amb colors diferents, etc.
3. Aprendre i utilitzar conceptes com el de profunditat ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Per treballar les seriacions mitjançant la representació de diferents textures, en primer lloc, demanaria als nens que fessin algunes textures senzilles com dibuixar rectes en un quadrat, cercles, etc.
A continuació, els demanaria que fessin un de ratlles, un altre de cercles, un altre de ratlles, etc.
Quant a l’activitat de la mà, en primer lloc, els demanaria que es pintessin la mà i la plasmessin en un paper tot deixant la seva empremta. A partir d’aquí, podríem retallar-les, posar-li un pal i fer flors per decorar la classe.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
3 PRÀCTICA Nº: 2 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 20 de febrer IMATGE MATERIAL: llapis, colors i fulls de paper Treballem les ombres i la imaginació CONSIGNES: A la primera activitat, el mestre ens va demanar que escrivíssim, en un full, l’abecedari, tot deixant espai entre les lletres per poder fer dibuixos.
A la següent activitat, el docent ens va demanar que dibuixéssim una piràmide, una esfera, un cub i un cilindre i, a aquests, els féssim les ombres imaginant que la llum des d’un punt concret. A l’última activitat, la consigna va ser dibuixar les figures tridimensionals que volguéssim amb la condició que aquestes havien d’estar col·locades una a sobre de l’altre.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: En primer lloc, el mestre ens va demanar que escrivíssim les lletres de l’alfabet i que, a continuació, sense modificar la lletra, féssim un dibuix aprofitant les característiques del símbol amb el que estàvem treballant.
En segon lloc, a un altre full, ens va demanar que dibuixéssim algunes figures geomètriques (esfera, piràmide, cub i cilindre) i hi dibuixéssim les ombres, tot imaginant que la llum estava col·locada a dalt a la dreta.
Finalment, vam haver de fer un dibuix amb aquestes figures amuntegades una a sobre de l’altre, tot buscant un equilibri en la col·locació.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
OBJECTIU CONCRET 1.
Desenvolupar la imaginació a partir d’elements quotidians 2.
Aprendre a pintar les ombres, tot desenvolupant la capacitat de raonament lògic i de causa-efecte 3.
Aprendre a escriure el seu nom tot utilitzant la imaginació com a mitjà per recordar les diferents grafies 4.
Aprendre, reconèixer i anomenar les diferents figures geomètriques (quadrat, triangle i cercle).
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Per aplicar-ho a l’educació infantil, en primer lloc, demanaria als nens que, amb l’ajuda d’una fitxa, escrivissin el seu nom. Una vegada escrit, els demanaria que, utilitzant les grafies, fessin els dibuixos que volguessin sense donar cap consigna.
Una altra activitat que es podria fer amb les figures geomètriques és treballar-les a partir de dibuixar-les.
Una proposta podria ser la d’imitar un quadre de Joan Miró, de manera que es podrien treballar, especialment, els cercles i els quadrats. Podríem fer servir, per exemple, l’obra de La sonrisa de alas flameantes. Tot i això, cal afegir que, abans de fer aquesta última activitat, es presentaria l’autor i es treballarien les seves característiques principals.
4 PRÀCTICA Nº: 3 DATA: 27 de febrer ACTIVITAT Dibuixem moviment? DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT el IMATGE OBJECTIU CONCRET MATERIAL: fulls de paper i llapis 1.
CONSIGNES: El mestre ens demana, en primer lloc, que dibuixem ninots, únicament, amb pals, tot intentant transmetre el moviment d’aquests.
Descobrir i experimentar la importància de l’estil de dibuix a l’hora de representar personatges en moviment.
2.
Aprendre, utilitzar i consolidar les diferents parts del cos humà Així mateix, a continuació, el mestre ens va demanar que féssim uns dibuixos més elaborats tot seguint les seves indicacions (fer el cap més petit, dibuixar més parts del cos humà, etc.).
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: En primer lloc, vam dibuixar ninots amb pals intentant transmetre moviment. No obstant això, aquesta va ser una tasca difícil, ja que, per molt que ho intentéssim, semblaven estàtics.
A continuació, però, el mestre ens va donar diferents instruccions per representar, d’una manera més completa, un cos humà. Amb això vam aconseguir, doncs, uns ninots que realment semblava que es movien.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Aquesta podria ser una activitat molt adient per treballar l’esquema corporal, ja que, en un primer moment, el mestre podria dibuixar un ninot amb quatre pals i parlar de les parts del cos que hi apareixen.
Després de treballar l’esquema corporal a psicomotricitat, per concloure, es podria demanar als nens que fessin un dibuix més complet: amb totes les parts del cos.
5 PRÀCTICA Nº: 4 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 6 de març IMATGE OBJECTIU CONCRET MATERIAL: llapis i fulls DIN-A4 1.
CONSIGNES: El mestre va demanar que dibuixéssim a la persona que teníem asseguda davant nostra tot seguint instruccions diverses com: sense aixecar el llapis del paper, sense mirar, sense que les línies es creuin, etc.
Transmetre, el més realista possible, les característiques facials d’una persona en concret, tot superant les dificultats.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Dibuixa’m, però...
Podràs? DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: En començar la sessió, el mestre ens va demanar que féssim un retrat de la persona que teníem davant.
En un primer moment, no ens va donar cap consigna, però quan vam acabar de dibuixar-la, ens va demanar que ho féssim unes quantes vegades més seguint les consignes esmentades anteriorment, tot augmentant la dificultat de la tasca proposada.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
Per aplicar aquesta activitat a educació infantil, una bona opció seria la de demanar als nens que dibuixin al company, tot establint consignes senzilles com: amb els ulls tancats o sense aixecar el llapis del paper.
6 PRÀCTICA Nº: 5 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 13 DE MARÇ IMATGE MATERIAL: fulls de paper din-A3, llapis de colors (imprescindibles el blau i el groc) i llapis CONSIGNES: El mestre ens va demanar que pintéssim diferents arbres tot seguint les instruccions que ens aniria donant. A més, ens va demanar que intentéssim afegir les ombres a les nostres representacions. Així doncs, el mestre aniria canviant d’estil de dibuix a mesura que avanci l’activitat.
Descobrim diferents estils de pintura DESENVOLUPAMENT: El mestre presenta l’activitat i, en primer lloc, demana als estudiants que dibuixin un arbre i el pintin, únicament, amb dos colors, tot fent-li, també, les ombres. A partir d’aquí, el mestre comença a demanar que facin sevir altres estils com: fent servir diferents grafies, només dibuixant la silueta, pintar amb dos colors alhora, etc. però sempre hauran de dibuixar el mateix: un arbre.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
OBJECTIU CONCRET 1.
Conèixer i posar en pràctica els diferents estils de pintura 2.
Descobrir la utilitat de les ombres per donar profunditat al dibuix i aprendre a fer-les 3.
Aprendre i fer servir el vocabulari relacionat l’àrea de Descoberta de l’entorn i la subàrea d’Exploració de l’entorn, és a dir, amb les ciències naturals, com el nom dels arbres que dibuixem: pi, avet, etc.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Per portar a terme aquesta activitat a l’educació infantil, en primer lloc, presentaria els diferents tipus d’arbres que trobem a la nostra quotidianitat: avet, pi, pomer, etc.
A continuació, demanaria que dibuixessin un arbre determinat -després d’haver-lo treballat- seguint una tècnica concreta com: amb dos colors alhora, només amb un color...
7 PRÀCTICA Nº: 6 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 3 D’ABRIL IMATGE MATERIAL: Fang, estris, aigua CONSIGNES: Es demana als alumnes que facin la figura humana que vulguin i, després, que facin una cara, tot donant consells sobre com fer-la.
Experimentem amb el fang! DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Els nens han d’elaborar, amb el fang i l’ajuda dels estris facilitats pel mestre, una figura humana que estigui portant a terme alguna acció. Per fer-ho, cal tenir en compte les proporcions humanes i tenir una certa concepció i consciència del propi cos.
A continuació, en acabat, el docent demana als nens que representin, amb el fang, una cara, la qual cosa implica un coneixement de les característiques principals de la cara i les seves parts.
OBJECTIU CONCRET 1.
Representar situacions quotidianes en tres dimensions, tot manipulant el fang i ajudant-se amb les estris necessàries.
2.
Aprendre a donar forma al fang amb l’objectiu de representar la figura desitjada 3.
Fer representacions del cos, tant segmentat com en la seva globalitat i demostrar els seus coneixements de l’esquema corporal treballat a les sessions de psicomotricitat en relació a l’àrea Descoberta d’un mateix i dels altres i la subàrea d’Autoconeixement i gestió de les emocions.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Un cop treballades, a les sessions de psicomotricitat, les diferents parts del cos i les dimensions d’aquestes, es demanaria als nens que representessin, amb fang, un cos humà.
En aquest moment, però, no se’ls donaria cap consigna específica: podrien representar una persona asseguda, de peu, corrent... Tot i això, segurament, la gran majoria de figures serien de peu o estirades, ja que, pot ser, són les més fàcils de representar.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
8 PRÀCTICA Nº: 7 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 24 D’ABRIL IMATGE MATERIAL: fulls o cartolines de paper tallats en rectangles més o menys petits, ceres, tisores.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: El mestre ens ha demanat que fem els dibuixos que vulguem i que, posteriorment, els retallem, tot deixant la silueta intacta.
Pintem amb els dits A continuació, ens va demanar que pintéssim els costats de la silueta amb els colors que volguéssim i que, a continuació, escampéssim la pintura en un paper en blanc per obtenir un resultat com el de les fotografies.
OBJECTIU CONCRET 1.
Aprendre i fer servir una nova tècnica de pintura tot introduint un material nou: les ceres.
2.
Descobrir les possibilitats que ofereixen les propietats de les ceres: escampar la pintura, barrejar els colors, fer diferents tonalitats d’un mateix color amb el dit, etc.
3.
Aprendre a representar els números cardinals a partir d’una tècnica de dibuix. Aquest coneixement pertany a l’àrea de Descoberta de l’entorn i la subàrea de Raonament i representació ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Faria servir aquesta activitat per consolidar l’aprenentatge dels números cardinals. D’aquesta manera, els donaria als nens la silueta dels números ja retallada i els demanaria que pintin els costats de la silueta amb els colors que vulguin. A continuació, demanaria que els plasmessin a un full per ordre de major a menor-.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
9 PRÀCTICA Nº: 8 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 8 de maig IMATGE OBJECTIU CONCRET MATERIAL: fulls de paper i tisores CONSIGNES: gronxador.
Fem figures volum amb Representar personatges en 1.
Perfeccionar la motricitat fina a partir de la manipulació del paper.
2.
Treballar les proporcions dels objectes de la vida quotidiana: l’arbre més gran que el personatge, etc.
3.
Descobrir les múltiples possibilitats que ofereix un material tan simple com el paper un DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: El mestre ens va demanar que, amb el paper, dibuixéssim diversos personatges i construíssim un gronxador on haurien d’estar col·locats aquests. D’aquesta manera, vam aconseguir volum a partir d’un material totalment pla.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL A educació infantil, faria servir aquesta activitat fent figures senzilles de papiroflèxia: un vaixell, un avió, etc. per desenvolupar la motricitat fina dels infants.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
10 PRÀCTICA Nº: 9 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DATA: 15 de maig IMATGE MATERIAL: pintures de colors, pinzells, aigua DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: El mestre ens va proposar fer un degradat mitjançant la barreja de diferents colors com el verd i el groc, el lila amb el magenta i el taronja i el groc.
Finalment, ens va deixar fer un dibuix lliure amb les pintures.
Descobrim la vista amb els colors OBJECTIU CONCRET 1.
Recordar els colors primaris i treballar les diverses tonalitats d’un mateix color.
2.
Descobrir l’aparició de diferents colors a partir de la barreja d’uns altres i treballar el sentit de la vista a partir d’aquesta proposta.
ADAPTACIÓ PER A INFANTIL Per adaptar-la a infantil, proposaria aquesta activitat en una unitat didàctica en la que es treballessin els cinc sentits. Així doncs, l’activitat podria treballar el sentit de la vista, ja que els nens haurien de barrejar diferents colors i reflexionar sobre el que veuen.
Així doncs, l’activitat podria consistir en tenir un plat de plàstic en el qual, mitjançant la barreja de diferents colors amb les mans, es descobreixi quin color surt.
Aquesta activitat seria guiada, de manera que la mestra proposaria els colors que s’haurien de barrejar per obtenir un resultat concret.
Allò realment important, però, no seria l’obtenció del color, sinó l’experimentació amb el material ofert pel mestre i el descobriment que, a partir de dos o més colors, se’n pot obtenir un de nou.
Els objectius redactats en verd són en relació a la proposta adaptativa pel cicle d’educació infantil.
...