Técniques i material volumètric (0)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Operacions Basiques del Laboratori de Quimica
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

MATERIAL VOLUMÈTRIC                                              Vaso de precipitado Matraz aforado SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ DE SÒLIDS        DECANTACIÓ: mètode simple per separar un precipitat dens o centrifugat  d’una solució           FILTRACIÓ  per  SUCCIÓ:  Depèn  de  les  partícules  a  separar.  Es  necessita  una  trompa  d’aigua  i  un  instrument  de  vidre  especial.  Mètode molt ràpid           FILTRACIÓ  per  GRAVETAT:  Procés  molt  lent  que  es  fa  amb  un  equip senzill     MESURES DEL pH            pHMETRE:  Les  solucions  àcides  i  bàsiques  són  conductores elèctriques. A través d’una membrana  de  vidre  que  separa  dues  solucions  de  diferent  concentració  d’ions  hidrogen  es  desenvolupa  una  diferencia de potencial. La diferencia de potencial  es mesura amb un pH metre.             EXTRACCIÓ SIMPLE        Procediment:     La peça clau en l’extracció simple és l’embut de decantació, que porta una  clau  en  la  part  inferior  i  un  tap  en  la  part  superior.  Aquest  embut  es  col∙loca en un cèrcol situat en un suport.               Introduïm  la  dissolució  en  l’embut  i  afegim  el  volum  de  dissolvent  extractor.  Tanquem  l’embut  amb  el  tap,  l’invertim  i  l’agitem.  En  barrejar dos dissolvents es sumen les pressions dels vapors dels gasos.  Obrim la clau de pas per reduir la pressió interna de l’embut.   Deixem reposar perquè les dues fases es separin. Quan les dues fases  s’han separat, les separem i les recollim en un Erlenmeyer.                   DESTIL∙LACIÓ      DESTIL∙LACIÓ SIMPLE: Vaporització parcial d’una mescla  amb producció de vapor més ric en el component més  volàtil  que  la  mescla  líquida  inicial,  i  queda  un  residu  líquid  més  ric  en  el  component  menys  volàtil.  És  un  procés ineficaç per la barreja ambdós components.                 DESTIL∙LACIÓ FRACCIONADA: Més efectivitat. Equival a un conjunt de destil∙lacions simples en les  quals s’estableixen diferents etapes d’equilibri. La fase gasosa puja per la columna. S’estableix un  gradient de temperatura (el gas és progressivament més fred en direcció al cap de destil∙lació). El  vapor,  que  va  escalfant  la  columna,  es  refreda  a  mesura  que  va  pujant  i  en  part  es  condensa  i  retorna al baló. En conseqüència, la barreja inicial es va enriquint en el component menys volàtil i  la fase gasosa, en el més volàtil. Finalment, el líquid que destil∙la és més ric en el component més  volàtil.           ...