Exercici 3 de l'avaluació continuada (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Pensar la historia
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Un 14,5 sobre 15

Vista previa del texto

Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions Començat el dilluns, 9 gener 2017, 18:37 Estat Acabat Completat el Temps emprat Qualificació dilluns, 9 gener 2017, 19:08 30 minuts 53 segons 14,50 sobre 15,00 (97%) Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Indica quins tipus de pobres es poden veure a la pel·lícula.
Trieu-ne una o més: a. Pobres vergonyants b. "Pobres de la calle" Correcte c. Vells pobres de l'asil Correcte d. Noies pobres per casar e. Criades Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: "Pobres de la calle", Vells pobres de l'asil.
Pregunta 2 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Text de la pregunta A quina classe social ubicaries la família protagonista des del punt de vista de la historiografia? Trieu-ne una: a. A la burgesia b. Als pobres vergonyants c. A les classes subalternes Correcte d. Al proletariat e. Als pobres de Crist Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: A les classes subalternes.
Pregunta 3 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Per què podem considerar que la pel·lícula és una font documental històrica? Trieu-ne una: a. Perquè està rodada en blanc i negre b. Perquè reflecteix la vida d'una petita comunitat de la que no tenim cap més informació c. Perquè aporta dades sobre una societat, una família, una forma de viure... Dades econòmiques, socials, de vestuari, gestos, paraules...
Correcte Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Perquè aporta dades sobre una societat, una família, una forma de viure... Dades econòmiques, socials, de vestuari, gestos, paraules....
Pregunta 4 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Text de la pregunta Des de quin punt de vista podríem estudiar la família de Plácido i quins dels següents autors entren dins d'aquest corrent historiogràfic? Trieu-ne una o més: a. Història local b. Història Econòmica c. Microhistòria Correcte. Perquè la microhistòria estudia petits espais o els subjectes. Però també perquè des de la família es pot conèixer tota una societat d. Història Psicològica perquè aquesta gent viuen en una inseguretat molt gran i estan plens de temors.
e. Història de la família, com fa Philippe Ariès que dóna molta importància als ancians i als nens.
f. Carlo M. Ginzbug amb El formatge i els cucs que és un estudi microhistòric Correcte g. Natalie Z. Davis, amb El retorn de Martin Guerre, perquè estudia una família i, a més, el seu llibre és un guió de pel·lícula Correcte h. Emmanuel Le Roy Ladurie perquè els seus estudis estan relacionats amb llocs molt petits, com Montaillou, per tant amb la història local Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Microhistòria, Carlo M. Ginzbug amb El formatge i els cucs que és un estudi microhistòric, Natalie Z. Davis, amb El retorn de Martin Guerre, perquè estudia una família i, a més, el seu llibre és un guió de pel·lícula.
Pregunta 5 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta En quines escenes hi ha la presència de la mort i quin dels següents autors ens ajudaria a entendre-les des del punt de vista d'aquest corrent historiogràfic? Trieu-ne una o més: a. Al començament quan apareix un seguici funerari Correcte b. Quan es "sortegen" i reparteixen els pobres Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol c. Quan mor el Pasqual a casa dels rics Correcte d. En l'escena de la casa de l'actriu i l'amant e. Emmanuel Le Roy Ladurie f. Pierre Vilar g. Marc Bloch h. Fernand Braudel i. Michel Vovelle Correcte j. Michel Mollat Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Al començament quan apareix un seguici funerari, Quan mor el Pasqual a casa dels rics, Michel Vovelle.
Pregunta 6 Completa Puntuació 0,50 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Explica breument el context històric que podem veure a través de la pel·lícula La pel·lícula està situada durant l'època franquista, concretament en el segon Franquisme.
L'espai geogràfic és una ciutat de província anomenada Nochebuena. El film sorgeix a partir d'una campanya ideada pel règim feixista que tenia com a lema "siente a un pobre en su mesa" amb la finalitat que el poble fos solidari i ajudés als més desfavorits. Era una manera de mostrar-se solidari per fer veure als altres països que tot i que hi havia un règim, hi havia llibertats i bones accions.
Comentaris Comentari: La ciutat de la pel·lícula no té nom. Nochebuena és la "nit de Nadal" en la que celebren tot això de la rifa i dels pobres.
vigila perquè és un disbarat el que acabes de dir.
la resta correcte.
Pregunta 7 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Marca la pregunta Text de la pregunta Com es presenta la moral sexual? Poden haver-hi diverses respostes.
Trieu-ne una o més: a. Quan obliguen a la criada a posar la còfia b. El Pasqual i la Concheta viuen en "pecat" perquè no estan casats Correcte c. Una dona s'enfada perquè el seu marit paga molts diners per tenir una actriu a casa Correcte d. En l'escena a casa del dentista solter que viu amb les dues germanes e. En l'escena a casa de l'actriu i el seu amant Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: El Pasqual i la Concheta viuen en "pecat" perquè no estan casats, Una dona s'enfada perquè el seu marit paga molts diners per tenir una actriu a casa, En l'escena a casa de l'actriu i el seu amant.
Pregunta 8 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta A la pel·lícula es veuen diferents tipus de pobres i, fins i tot la família protagonista podria emmarcar-se dins d'aquests grups. Què són els pobres vergonyants i a quina església de Barcelona en trobem referències a l'actualitat encara? Trieu-ne una o més: a. Persones als que els fa vergonya demanar caritat i acudeixen a les parròquies, ara i al llarg de tota la història, a buscar aliments i ajuda.
b. Persones que tenien una vida més o menys "normal" des del punt de vista econòmic i, a causa d'algun daltabaix econòmic o social, es veuen abocats a la pobresa. Com que els fa vergonya demanar caritat la societat els ajuda ab els diners que es deixen a ls testaments, als bacins dels pobres...
Correcte Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol c. Persones que tenien una vida més o menys "normal" des del punt de vista econòmic i, a causa d'algun daltabaix econòmic o social, es veuen abocats a la pobresa. Les autoritats els obliguen a anar a llocs controlats per a repartir la caritat i la beneficència i els fa vergonya anarhi. Se'ls ajuda amb diners que la gent deixa als testaments, als baicns dels pobres, a Càritas o les ONG d. Sant Felip Neri, on hi havia una escola de nens que va ser bombardejada a la Guerra Civil.
e. La Catedral, on hi havia la "Pia Almoina".
f. L'església del Pi Correcte g. Santa Maria del Mar h. Santa Llúcia, al costat de la Catedral.
Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Persones que tenien una vida més o menys "normal" des del punt de vista econòmic i, a causa d'algun daltabaix econòmic o social, es veuen abocats a la pobresa.
Com que els fa vergonya demanar caritat la societat els ajuda ab els diners que es deixen a ls testaments, als bacins dels pobres..., L'església del Pi.
Pregunta 9 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta A quines fonts hauríem de recórrer per a fer un estudi de vida quotidiana i tractar temes com els que es veuen a la pel·lícula referents a aquest corrent historiogràfic? Trieu-ne una: a. Receptaris de cuina per saber què es menja per Nadal b. Padró d'habitants per conèixer quants pobres, obrers i burgesos hi ha a la societat espanyola del 1961 c. Documents notarials com els inventaris que permeten conèixer els béns que té la gent a casa Correcte d. Documents notarials com els actes de compravenda que permeten conèixer de què viuen les diferents classes socials e. Correspondència privada Retroacció La teva resposta és correcta.
Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol La resposta correcta és: Documents notarials com els inventaris que permeten conèixer els béns que té la gent a casa.
Pregunta 10 Completa Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Quin paper té reservat la dona a la societat espanyola de l'any 1961? El paper de la dona es reserva sobretot a l'àmbit domèstic. Una de les seves funcions era donar fills i cuidar-los. No tenien dret a vot i les decisions polítiques les prenia el marit, per tant, majoritàriament tampoc tenien opinió. La dona era submisa i obedient. Durant l'any 1961 es va crear la llei sobre Drets Polítics, Professionals i Laborals de les dones on es va intentar acabar amb les diferències salarials i les dificultats que es trobaven per poder accedir als llocs de treball. Tot i així, encara continuarien uns anys més en poder fer coses sense el permís del marit.
Comentaris Comentari: Molt bé Pregunta 11 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Mira la pregunta "La família protagonista 1". La resposta que donis està relacionada amb la següent pregunta: -Quin historiador o pensador elabora el concepte que has respost a la pregunta "La família protagonista 1"? Trieu-ne una: a. Antonio Gramsci Correcte. Elabora el concepte de "Classes subalternes" b. Karl Marx c. Eric Hobsbawm d. És un concepte que sorgeix a l'escola marxista britànica e. Edward Thompson, que parla de l'experiència dels obrers i del proletariat Retroacció Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Antonio Gramsci.
Pregunta 12 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Indica quins d'aquests elements referents a la religió en el seu paper de protectora són presents a la pel·lícula Trieu-ne una o més: a. A la Nit de la Nadal la gent beneeix la taula abans de començar a sopar b. Hi ha famílies que van a la Missal del Gall la nit de Nadal Correcte c. Al començament de la pel·lícula es veu una processó d. El capellà va la casa per atendre el pobre malalt Correcte e. Hi ha dues dones que es posen a resar el Rosari mentre el metge cura el malalt.
Correcte f. Obliguen a casar els dos pobres g. Les monges són les encarregades dels pobres de l'asil, per tant, són les que controlen una part de la caritat h. Hi ha un pessebre als "lavabos" públics on treballa la dona de Plácido Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Hi ha famílies que van a la Missal del Gall la nit de Nadal, El capellà va la casa per atendre el pobre malalt, Hi ha dues dones que es posen a resar el Rosari mentre el metge cura el malalt..
Pregunta 13 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Indica quin corrent historiogràfic podria utilitzar aquesta pel·lícula com a font històrica.
Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Trieu-ne una: a. Aquesta pel·lícula s'emmarca dins de la Història Política historicista del segle XIX b. Es refereix a la Història comparada c. Es refereix a la Història Social, sobretot la Història des de baix Correcte d. Es refereix a la Història de les dones perquè són aquestes les que tenen un paper més rellevant e. Es situa dins de la Història econòmica perquè hi trobem informació sobre l'economia dels anys 60 a Espanya Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Es refereix a la Història Social, sobretot la Història des de baix.
Pregunta 14 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Llegeix aquest fragment: "Posa encara Nostre Senyor Déu los pobres en la comunitat per tal que aquells qui els veen facen gràcies a Ell e que el glorifiquen, que els ha guardats de fretura e de aquella misèria".
Francesc Eiximenis, Lo regiment de la cosa pública A quina època situes aquest autor? Trieu-ne una: a. segle XVI b. Edat Mitjana Correcte c. segle X Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Edat Mitjana.
Pregunta 15 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Ramon Audet Sanchez Pensar la Història Daniel Piñol Marca la pregunta Text de la pregunta Hi ha una escena en la que la protagonista del moment diu : "-Me hace mucha falta hacer cosas buenas".
Per què diu això? Trieu-ne una: a. Perquè és una dona pobra i ha de procurar que no la prenguin per una malfactora b. És una actriu que està amb l'amant i acull a casa un pobre per "redimir" el seu pecat Correcte c. És la presidenta de la comissió que organitza la campanya i ho diu perquè ha de "redimir" el seu comportament de dona burgesa Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: És una actriu que està amb l'amant i acull a casa un pobre per "redimir" el seu pecat.
...