Test bioquímica (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 38
Subido por

Vista previa del texto

La glicogen fosforilasa es el principal enzim encarregat de la degradació del glicogen V La via del fosfatidil inositol actua a través de la fosfolipasa V L’ATP sintasa s’activa per a nivells elevats d’ADP V La piruvat deshidrogenasa converteix l’acetil CoA en oxalacetat F Davant un excés de glucosa el glucagó regula i afavoreix la producció de glicogen F En la gluconeogènesi el pas del piruvat a oxolacetat té lloc al mitocondri V Els principals teixits on es troba el glicogen són el pancreas i el ronyo F En la glicòlisi, la fructosa 2,6-bifosfat és un potent activador al·lostèric de la PFK1 V L’AMP cíclic actua com a missatger secundari en la resposta de l’adrenalina V La succinat deshidrogenasa és l’unic enzim del cicle de l’àcid cítric que es una flavoproteïna V El cicle de l’àcid cítric s’utilitza tant en processos catabòlics com anabòlics V Per cada molècula de glucosa 6P que s’oxida totalment fins CO2 s’obtenen 8NADPH F En la cadena de transport electrònic el citocrom C actua com a bomba de protons F En la glicòlisi, la piruvat quinasa del fetge s’inactiva per fosforilació V El NADH i el FADH2 cedeixen els electrons directament al coenzim Q ubiquinona F L’ATP sintasa sintetitza ATP en el citosol F En mamífers es pot formar glucosa de forma neta a partir de l’acetil CoA F La glucosa 6 fosfatasa es un enzim exclusiu del fetge F L’autofosforilació en residus de tyr és un mecanisme comú d’activació dels receptors acoplats a proteïnes G F La llançadora malat-aspartat permet la regeneració del NADH citosòlic necessari per a la glicòlisi V El glicogen és el magatzem de glucosa dels animals V L’objectiu de les reaccions anapleròtiques es reomplir el cicle de l’àcid cítric quan algun intermedi del cicle es desviat per biosíntesi d’altres compostos V El NADPH i el glutatió ajuden a protegir les cèl·lules contra els radicals d’oxigen V La via de les pentoses permet obtenir NADPH i sucres entre 3 i 7 carbonis V En el cicle de Cori, el lactat produït pel múscul es converteix en el fetge en subtrat per a la gluconeogènesi V ...