Control de seguiment 5 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Metodes, disseny i tecniques d'investigació
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 31
Subido por

Descripción

Control de seguiment 5 (classe de l'1/4/16)

Vista previa del texto

Mètodes, disseny i tècniques d’investigació Laura Casado Control de seguiment 5: 1. Quan el que es mostreja són conjunts d’elements de manera que la unitat de mostratge no coincideix amb la unitat d’anàlisi s’està emprant: a. Mostratge aleatori simple b. Mostratge per conglomerats c. Mostratge aleatori estratificat d. B i C són certes.
2. Amb quin dels següents aspectes està més relacionat el concepte de validesa interna: a. Selecció de mostres representatives b. El grau de control que es manté sobre les variables que poden produir relacions espúries.
c. La possibilitat generalització dels resultats 3. En un disseny ex post facto, a diferència d’un disseny quasiexperimental: a. Es pretén estudiar l’efecte d’un factor de risc o d’un factor protector b. És possible manipular la variable independent c. És possible manipular la variable dependent d. Cap de les anteriors és correcte Amb un ex post facto tractem factors d’exposició, de risc, correctors...i el seu desenllaç. Tot i així, en els dos experiments es vol estudiar l’efecte d’alguna cosa.
4. La tècnica de mostratge en la que tots els individus tenen la mateixa probabilitat de ser seleccionar: a. Mostratge aleatori simple b. Mostratge accidental c. Mostratge incidental d. Mostratge intencional 5. Un disseny en el qual es manipula la VI pot ser: a. Experimental b. Selectiu c. Observacional d. Totes les anterior són certes 6. Indiqui dos disseny que impliquen enquestar els mateixos subjectes més d’una vegada a. Disseny de panell i disseny longitudinal de cohorts b. Disseny de grups aleatoris i disseny de panell c. Disseny transversal i dissenys longitudinals d. Disseny transversal i disseny longitudinal ...