pràctica 2 vertebrats (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Biologia i diversitat de vertebrats terrestres
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTICA 2 VERTEBRATS: Crani mamífers LES DENTS Secodontes: Dents agudes cobertes d’esmalt que serveixen per tallar. Les trobem en carnívors.
Bunodontes: Dents cobertes d’esmalt. Les arrels es tanquen en una fase inicial i deixen de créixer. És per això que la corona dentària es va gastant. Les trobem en formes omnívores.
Lofodontes: Corona formada pel plecs amb esmalt, dentina i ciment. Les arrels es mantenen obertes i el creixement és continu, de manera que la corona dentària no es modifica amb el temps. Serveixen per triturar l’aliment. Les trobem en formes herbívores. L’aliment vegetal ric en sílice desgasta la corona dentària. El creixement continu permet que l’alçada de la corona dentària es mantingui constant.
o o o o Lofodontes típiques (cavall): presenten esmalt dentina i ciment a la corona formant plecs Lofodontes selenodontes (cabres): la corona dentària té forma de mitja lluna Lofodontes plicodontes: en forma de ziga zaga Lofodontes polifodontes (elefants): les dents estan formades de camps el·líptics o ciuculars i circumcèntrics d’esmalt dentina i ciment.
En les dents lofodontes podem distinguir: Blanc  esmalt Groc  dentina Negre  ciment Fórmula dentària La cavitat bucal presenta dues sèries dentàries superiors i dues inferiors, simètriques 2 a 2.
I = incisives C = canines P = premolars M = molars 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡 = total de dents 1 Crani en mamífers Per especificar una dent en concret: - P4  quart premolar superior P4  quart premolar superior m1  primer molar inferior M1  primer molar inferior     Petrós (proòtic i opistoòtic) + escatós  TEMPORAL Timpànic + Entotimànic  BULLA TIMPÀNICA Pèrdua del postorbital Pèrdua del quadratiugal Evolutivament…   En Marsupials s’ha produït una pèrdua a dalt i abaix d’un premolar respecte la fórmula més primitiva En la línia dels Euteris es perden inicialment incisives i molars i, posteriorment altres dents.
MOLARS TRIBOSFÈNICS Els tetràpodes primitius presenten dents unicúspides. Amb l’evolució, les incisives i canines es mantenen unicúspides però les dents iguals esdevenen tricúspides, formant el que s’anomenen molars tribosfènics. La combinació trígon – trigònid permet una oclusió més eficient.
- - Trígon: cadascun dels molars tribosfènics de la sèrie dentària superior. Formats per tres cúspides principals; Paracone i Metacone, en contacte amb el llavi i Protocone en contacte amb la llengua. Pot ser que a aquestes dents s’afegeixin crestes i cúspides addicionals.
Trigònid: cadascun dels molars tribosfènids de la sèrie dentaria inferior. Formats per tres cúspides principals; Paracònid i Metacònid en contacte amb el llavi i Protocònid en contacte amb la llengua. Pot ser que a aquestes dents s’afegeixin crestes i cúspides addicionals.
MOLARS EUTEMÒRFICS En l’evolució de la dentició es passa de molars tribosfènics a molars eutemòrfics. Aquests presenten forma quadrangular (per addició d’una cúspide) i les cúspides ja no són agudes sinó arrodonides.
2 Segons la forma dels molars podem distingir: - Zalambodonts: en forma de v Dilambdodont: en forma de w Crani i mandíbula de Marsupial - Dents secodontes - Fórmula dentària  - Bulla timpànica incompleta Palatí fenestrat 5134 4134 = 50 Crani i mandíbula d’Insectívors - Dents secodontes - Fórmula dentària talps  - 3143 = 44 3143 3133 Fórmula dentària eriçons  2 1 2 3 = 36 3133 Fórmula dentària musaranyes  1 1 1 3 = 32 Presenten arc zigomàtic (absent en musaranyes). L’arc zigomàtic està format per una protuberància de temporal, el iugal i una protuberància del maxil·lar Bulla timpànica incompleta En musaranyes: - Punta de les dents vermella: Sorex (5 unicúspides) i Neomys (4 unicúspides) Punta de les dents blanques: Suncus (4 unicúspides) i Crocidura (3 unicúspides) Unicúspides: Dents que només tenen una punta. En musaranyes corresponen a les dents entre la primera incisiva i la última premolar 3 Crani i mandíbula de Gos (Carnívor) - Dents secodontes - Fórmula dentària  3 1 4 2 = 42 - Canines molt prominents Amb queixals carnissers: serveixen per tallar la carn, es mantenen sempre afilat.
o Darrer premolar superior o Primer molar inferior Òrbita oberta per la part posterior Alguns grups presenten cresta sagital - 3142 Crani i mandíbula de Gat (Carnívor) - Dents secodontes - Fórmula dentària  - Reducció del nombre de molars (només un a dalt i un abaix) Òrbita oberta per la part posterior Amb queixals carnissers o Darrer premolar superior o Primer molar inferior 3131 = 3121 30 Crani i mandíbula de Porc (Artiodàctil) - Dents bunodontes - Fórmula dentària  3 1 4 3 = 44 - Regió facial molt llarga Os lacrimal molt gran Òrbita oberta per la part posterior 3143 Crani i mandíbula d’Ovella (Artiodàctil) - Dents lofodontes selenodontes - Fórmula dentària  3 1 3 3 = 32 - Premaxil·lar sense incisives i maxil·lar sense canines formen el diastema (zona desprovista de dents).
Mandíbula inferior: 3 incisives i 1 canina en forma d’incisiva, molt desplaçada anteriorment Lacrimal molt gran Òrbita tancada posteriorment per una expansió del iugal i una expansió del frontal 0033 Crani i mandíbula de Dofí (Cetaci) - Dents homodontes - Fórmula dentària  fins a - Rostre molt allargat 65 58 4 - Nasals disposats molt posteriorment Maxil·lar molt estès a la part posterior i acaba recobrint àmpliament el frontal Crani i mandíbula de Conill (Lagomorf) - Dents lofodontes selenodontes - Fórmula dentària  1 0 2 3 = 28 - 2 incisives ( una darrere de l’altre) Parets laterals del maxil·lar fenestrades (poroses) Darrer molar molt petit En conills: Obertura palatina més estreta que el pont palatí En llebres: Obertura palatina més ampla que el pont palatí Arc zigomàtic alt 2033 Crani i mandíbula de Cavall (Perissodàctil) - Dents bunodontes (en formes més primitives) i lofodontes típiquess (en formes més evolucionades).
- Fórmula dentària  - Diastemes a la mandíbula superior i a la inferior Dents premolars similars a les molars Òrbita tancada solament pel frontal 3 0−1 3−4 3 = 3 0−1 3 3 42 Crani i mandíbula de rosegadors   Omnívors: molars bunodonts (tubercles) Herbívors: molars lofodonts policodonts (triangles) - Fórmula dentària  1 0 0 3 = 16 : la fórmula presenta modificacions, mai hi ha canines però si que pot - haver premolars Crani aplanat Amb bulles timpàniques Nasals allargats amb obertures nasals dirigides cap abaix 1003 5 ...