Exemples_Liquens (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

LIQUENS LÍQUENS(FONGS (fongs LIQUENITZATS) liquenitzats) Els líquens són una associació entre fong (micobiont) i alga o cianobacteri (fotobiont).
L’associació d’aquests dos organismes pot ser molt variada. La més simple succeeix quan un fong i una alga s’associen de forma casual; la més complexa és quan el micobiont i el fotobiont s’organitzen en un tal·lus de morfologia molt diferent als dos organismes que els constitueixen, on l’alga o cianobacteria es troba formant una capa sota la protecció del fong. Creixen molt lentament i s’adapten a condiciones d’hàbitat molt variades, per això colonitzen totes las zones climàtiques de la terra. El que determina la seva distribució i el seu creixement és la naturalesa del substrat.
 ORGANITZACIÓ: o TAL·LUS HOMÒMER Líquens gelatinosos: D’organització homòmera, sense diferenciació interna en capes. El fotobiont és un cianobacteri.
Ex. Collema (foto) MATRIU GELATINOSA A HIFA CIANÒFIT o TAL·LUS HETERÒMER Líquens crustacis: Íntimament fixats al substrat per les hifes inferiors del fong; el còrtex únicament recobreix la part superior del liquen.
Ex. Rhizocarpon geographicum.
Líquens foliacis: De forma laminar; el còrtex recobreix la part superior i la inferior del liquen. Es desprenen fàcilment del substrat.
Ex. Peltigera; Parmelia.
Líquens fruticulosos: De formes més o menys cilíndriques i ramificades; el tal.lus és constituït per tres capes concèntriques: còrtex, capa algal i medul·a.
Ex.
Usnea, Cladonia, Ramalina, Pseudovernia TAL·LUS FRUTICULÓS TAL·LUS FOLIACI Líquens compostos: amb un tal·lus primari foliaci i un tal·lus secundari fruticulós.
Ex. Cladonia (foto)  ESTRUCTURA COS FRUCTÍFER: 1) Apotecio 2) Sección de la Apotecia 3) Himenio 4) Peculiar aumento del himenio 5) Ascos conteniendo ascosporas 6)Parafisis (hinfa estéril) Soredi Reproducció sexual  Isidi s Reproducció asexual APLICACIONS AMBIENTALS: - La principal aplicació ambiental dels líquens és la que són utilitzats com a biondicadors de la contaminació atmosfèrica degut a la seva sensibilitat als canvis ambientals. Això succeeix per la seva impossibilitat d’excretar les substàncies contaminants un cop absorbides, amb la qual cosa el seu creixement s’endarrereix, es dificulta la seva reproducció i inclús pot provocar la seva mort. S’utilitzen: - Els més usats són els foliacis, degut a que depenen en major grau dels factors atmosfèrics ja que tenen menys unió al substrat per a que la superfície foliar romangui intacte.
- No obstant, els altres tipus de líquens també serveixen com a biomonitors de la contaminació, com és el cas de l’ Usnea articulata (liquen fruticulós) que és indicadora d’aire pur.
-estudi de les desglaciacions anteriors. Els científics es recolzen en paràmetres de creixement anual de certes espècies; així poden conèixer quan es va produir el retrocés dels glacials.
-els líquens antàrtics podrien tenir aplicacions en medicina, gracies a certs compostos químics que produeixen i que es troben únicament en aquestes espècies.
Exemples de biondicadors: Presència de diferents espècies segons la concentració de SO2 ambient Usnea articulata.
Indicadora d’aire pur Parmelia caperata.
50 µg/m3 Lobaria pulmonaria <30 µg/m3 Lecanora conizaeoides  125 µg/m3 Exemples de liquens antàrtics Usnea REFERÈNCIES   - David L. Hawksworth1, Teresa Iturriaga2 y Ana Crespo1  Líquenes como bioindicadores inmediatos de contaminación y cambios medio-ambientales  en los trópicos. 1Departamento de Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, Universidad  de Biología de Organismos, Universidad Complutense, Madrid, España y 2Departamento  Venezuela.
Simón Bolívar, Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda, - Anselm Rodrigo Domínguez. Indicadors biològics de la contaminació. 2008.
 Departament ecologia Aplicada de la UAB.
 - http://www.biologia.edu.ar -Naturaleza educativa: www.natureduca.com Elaborat per Sara Banal, Sonia Castaño, Silvia Palomero i Eloi Rovira ...