Sessió 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

Els subjectes que intervenen en el mercat Empreses Produeixen i venen béns i serveis. Contracten i utilitzen factors de producció.
Mercat de bens i serveis Les empreses venen i les llars compren Llars Compren i consumeixen béns i serveis.
Mercats de factors de producció Produeixen béns.
La funció de producció de les empreses Q= f [L,T,K] • Eficiència tècnica (aconseguir el màxim amb els mínims recursos) • Eficiència econòmica (aconsegueix produir amb menys cost monetari) Els costos de l'empresa Els costos són les quantitats que han de sufragar una empresa per utilitzar els diferents recursos que necessita per produir.
• Costs fixes: són els que han de suportar amb independència que es produeixi o no. Ex: el lloguer d'un local • Costs variables: són aquells costs que varien segons la producció • Costs totals: és la suma dels costs fixes amb els variables • Costs mitjans: són el resultat de dividir els costs totals entre el nombre d'unitats produides Els rendiments de les empreses El rendiment és la relació entre la quantiat produida i el temps invertit per produir.
• Els rendiments decreixents són aquells que a mesura que s'incorporen més unitats de treball cada unitat de treball el rendiment és menor.
◦ Ex1: contractar més treballadors dels necessaris.
◦ Ex2: com més es conrea una mateixa terra més decreix el seu rendiment • Les economies d'escala: Disminuir el cost unitari de producció en augmentar l'escala productiva (produir més). És a dir, baixa el cost per unitat quan fas més unitats.
• Economies de diversificació. A vegades no és possible establir una economia d'escala (perquè no hi ha prou mercat, per exemple), de manera que s'opta per diversificar l'oferta de béns i serveis que puguin ser comprats i consumits pel mateix mercat.
Després de fer economia d'escala sovint s'acaba caient en rendiments decreixents. Les economies d'escala tenen un límit.
Demanda de mercat De què depèn la demanda d'un bé? • Del seu preu • Del preu dels béns relacionats (complementaris o substitutius) • De la renda dels consumidors • Dels gustos o la moda • Factors conjunturals Oferta de mercat L'oferta depèn del: • Del seu preu • Del preu dels inputs (factors de producció) • De la tecnologia disponible • De les expectatives de les empreses Indica les raons principals que comporten discrepàncies entre els economistes.
Les principals discrepàncies entre les escoles d'economia es basen en la lluita entre intervenció estatal en l'economia o lliure mercat i el comerç internacional.
Quines són les funcions del diner? Els diners són una unitat d'intercanvi de béns i serveis.
Què es va decidir a la Conferència de Bretton Woods i quines institucions es van crear? Es va decidir l'ordre econòmic de després de la II Guerra Mundal, és a dir la liberació del mercat a escala internacional, i es van crear el FMI i el Banc Mundial.
Quin tipus de sistema econòmic té Espanya avui? És un sistema capitalista mixt, ja que hi ha intervenció estatal.
Quines són les tres preguntes que ha de respondre tot sistema econòmic? Què produir? Com produir? Per qui produir? Què és la taxa de cobertura comercial? És la divisió de les exportacions entre les importacions multiplicat per 100.
Pràctica Nivell de preus Existeixen dos indicadors per conèixer el nivell de preus: el deflactor del PIB o l'IPC Deflactor PIB= PIB nominal/PIB real · 100 Per calcular la variació de preus hem d'aplicar una taxa de variació del deflactor del PIB.
TV deflactorPIB= [(dfl PIBany - defl PIB any referència)/ defl PIB any referència] · 100 Per calcular l'IPC es multipliquen els nivells de preus de tots els béns de consum i serveis per la ponderació del seu valor Fórmula per calcular la taxa de variació de l'IPC: tv IPC= [(IPCany - IPC any referència)/ IPC any referència] · 100 ...