Taula-resum nervis cranials. (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 46
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TAULA-RESUM Nervis cranials.
Important: Utilitats de la taula resum.
Aquesta taula-resum et servirà per fer un repàs del que ja saps dels nervis cranials o bé per memoritzar-t’ho si encara no t’has mirat cap parell cranial i et queda molt poc per l’examen, ja que al ser un examen tipo test, memoritzant aquesta taula pots contestar moltes preguntes.
En cap cas serveix per entendre els parells cranials. Per això tens els apunts de nervis cranials al meu perfil d’Unybook.
Taula resum a la següent pagina NERVIS ORIGEN REAL NERVIS SENSITIUS I PC o N. olfactori II PC o N. Òptic VIII PC o N.
vestibulococlear C* ORIGEN APARENT Cèl·lules receptores Bulb olfactori olfactòries que es troben a la cavitat nasal Retina Quiasme òptic Gangli de Corti Gangli d’Scarpa V* NERVIS MOTORS III PC o N. Motor ocular comú RECORREGUT I PC  lamina cribosa etmoides  bulb olfactori  tracte olfactori II PC  canal òptic  cavitat cranial  àrea 17 Nervi  angle pontocerebelos  tronc encèfal  nucli geniculat medial  àrea 41,42 Nervi  angle pontocerebelos  tronc encèfal  tàlam/còrtex o medul·la/cerebel - Nucli motor del III PC: Inerva musculatura extraocular.
- Nucli Edinger Westphal : Inerva musculatura intraocular Nucli motor IV PC (es fa contra-lateral) Fossa interpeduncular Fossa interpeduncular  cadira turca  fissura orbitària superior -> cavitat orbitària Sota tubercles quadrigèmins VI PC o N. Motor ocular extern Nucli del VI PC (al pont de l’encèfal) Solc bulbopontí XI PC o N. Accessori o espinal Bulb Solc posterolateral bulb XII PC o N. hipolgós Bulb Solc anterolateral bulb Rodeja tronc encèfal  a partir d’aqui mateix recorregut que III PC  innerva múscul oblic superior Solc posterolateral  a partir d’aqui mateix recorregut que III PC  Innerva múscul recte lateral Solc posterolateral  surt de la cavitat pel forat jugular  innerva el ECM i el trapezi Solc anterolateral  surt cavitat pel forat del hipoglòs  innerva musculatura íntriseca llengua NERVIS MIXTES V PC o N.trigemin VII PC o N. Facial VEURE FITXER NERVIS CRANIALS Axons s’ajunten Angle pontocerebelós IX PC o N.glosofaríngic Bulb Solc posterolateral bulb X PC o N.vague Bulb Solc posterolateral bulb IV PC o N. Patètic Angle pontocerebelóssurten per l’orifici estilomastoidal IX PC  forat jugular  a la llengua es divideix en branques per anar a llengua o faringe IX PC  forat jugular  circula junt artèria caròtida interna i vena jugular interna C* N. Coclear V* N. Vestibular ...