Tema 5: euglénidos i dinoflagelados (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apuntes de primero de genética de la universidad autónoma de barcelona de la asignatura de Botánica

Vista previa del texto

Te m a 5 : E u g l è n i d s Dinoflagel·lats! i ! 1. Fílum euglènids! 1. Generalitats! 1. Morfologia: Organismes unicel·lulars planctònics. Apromadament hi ha unes 800 espècies en total.! 2. membranes cloroplàstiques: 3! 3. Pigments fotosintètics: clorofil·les a i b, xantina, ß-carotè.! 4. Substàncies de reserva: paramil, crisolaminarina.! 5. Flagels: Normalment 2, però s’ha vist individus amb 1 o 3. Són acronts (insertats a la part superior de l’organisme) i Barbulats: Els flagels tenen una mena de cilis en aquest cas posats en una mateixa fila que s’anomenen mastigonemes.! 6. Ecologia: Són d’aigua dolça. També n’hi ha de marins (més dels que es pensen). Hi ha espècies heterotròfiques.! 2. Estructura cel·lular! 1. Cripta o citofaringe: Espai (invaginació o cavitat) on s’inserten els flagels, que normalment són dos, un surt a l’exterior i l’altre queda dins la citofaringe.! 2. taca ocular o estigma + inflament paraflagel·lar: un punt vermell que és l’”ull” d’aquest organisme. És un gran vacúol de ß-carotens que s’activen, i això provoca un estímul a la base d’aquest flagel (inflament paraflagelar) que provoca que aquest es mogui.! 3. Grànuls de paramil! 4. Pel·lícula: són les capes que rodegen els euglènids, tenen 4 components principals:! 1. Membrana citoplasmàtica: Es troba engruixida per donar-los més seguretat i rigidesa, perquè no tenen paret.! 2. Bandes protéiques o periplast: es posen juntament amb la mbr com amb unes ondulacions, de manera que això facilita que es pugui estirar i arronsar de manera que la superfície de la cèl·lula augmenti o disminueixi en funció de les seves necessitats (moltes vegades s’allarguen per agafar més bé la llum, i s’encongeixe per evitar la depredació. També diuen que aquests encongiments i estiraments permeten que es moguin més fàcilment).! 3. Microtúbuls i cisternes tubulars del RE: els microtúbuls dónen l’energia suficient per tal que la mbr s’estiri o s’arronsi, i les cisternes del RE dónen el calci necessari per les contraccions (O JO QUE SÉ QUE VA DIR PERQUÈ NO HO TINC APUNTAT)! 5. Cloroplasts! 6. Pirenoides: Acúmuls de substàncies.! 7. Vacuoles contràctils: Faciliten el moviment (es troben al voltant de la cripta)! 8. Dos flagels:! 1. Dos tipus de moviment:! 1. Si tot el flagel es mou —> rotació! 2. Només l’apèndix del flagel es mou —> reptació! 3. Reproducció! Només s’ha observat la reproducción Asexual per bipartició, tant transversal com longitudinal.! 1 4. Estructures de resistència! En condicions desfavorables formen els CISTS.! Cèl·lules de resistència:! 1. Disminució de la fotosíntsis (la mínima expressió dels cloroplasts)! 2. Augmenten les substàncies de reserva! 3. La mbr s’engruixudeix per protecció. Permaneixen al terra fins que milloren les condicions del medi exterior. ! 5. Ordres! ! La classificació ve regida per la posició dels flagels! 1. Ordre Euglenales: tenen 2 flagels apicals, però un queda a dins i només l’altre surt a fora (es diu que el que queda dins ajuda al moviment del primer però tampoc està molt clar)! 2. Ordre Eutreptiales: Tenen 2 flagels apicals i els 2 surten a l’exterior.! 3. Ordre Heteronematales: Tenen 2 flagels però un és apical i l’altre basal.! 2. Fílum Dinoflagel·lats! 1. Generalitats! 1. Morfologia: Organismes unicel·lulars planctònics. Aproximadament hi ha 1000 espècies en total.! 2. Membranes cloroplàstiques: 3, provenen de la síntesi amb una alga verda o una alga vermella.! 3. Pigments fotosintètics: Clorofil·la a i c (alga vermella) o a i b (alga verda), ß-carotè i xantofil·les.! 4. Substància de reserva: midó extraplastidial i lípids.! 5. Flagels: Cap o 2 pleuroconts (la seva inserció es troba just al mig de l’organisme) i barbulats.! 6. Ecologia: La majoria són marins, però també n’hi ha d’aigua dolça. Hi ha espècies heteròtrofes (sense cloroplasts) i de simbiòntiques.! 2. Amfiesma (TECA)! Part de la cèl·lula que aïlla el plasma del medi. Sense o amb plaques pol·ligonals de ! ! cel·lulosa.
És una membrana citoplasmàtica amb unes vesícules amfiesmals que tenen la ! funció d’engruixir la mbr, protegir la cèl·lula dels contratemps. Poden estar plenes de gasos o aigua, o de cel·lulosa.! ! Els dos flagels s’inserten al mateix lloc. Un rodeja completament la cèl·lula (com un cinturó) i l’alre va cap a baix. El lloc on la teca queda menys engruixida per tal que el flagel s’hi pugui posar s’anomena cíngol si és equatorial i sulcus si és longitudinal.! ! La part superior al cíngol s’anomena Epiteca, i la part inferior Hipoteca.! 3. Cloroplast i pigments! Degraden una membrana del cloroplast que han agafat, ja que sinó quedarien amb 4 membranes. Hi ha petits grups d’individus (dinoflagel·lats) que tenen fins i tot 6 membranes, però la majoria es queda amb 3 perquè la transmissió d’energia és molt més ràpida i eficaç que si n’hi ha més.! ! * MIRAR PWP PELS DIBUIXETS! 4. Cicle vital! * MIRAR PWP PELS DIBUIXETS.! 2 5. Ordres! 1.
2.
3.
4.
Ordre peridinales: Vesícules amfiesmals amb plaques de cel·lulosa! Ordre prorocentrales: Vesícules amfiesmals amb plaques de cel·lulosa! Ordre Gymnodiniales: Vesícules amfiesmals sense plaques de cel·lulosa! Ordre Dinophysiales: Vesícules amfiesmals sense plaques de cel·lulosa! 6. Bioluminiscència i marees roges! Bioluminiscència: L’energia d’una reacció química exergònica és transformada en energia lumínica.! ! Les cèl·lules de molts dinoflagel·lats marins emeten un flaix de 0,1 segons de durada, de llum blavosa (longitud d’ona aprox 474nm) quan són estimulades mecànicament.! ! Marees roges: quan hi ha una gran acumulació de dinoflagel·lats amb pigments vermells l’aigua agafa un aspecte vermellós! ! 3 ...