Exercici 3.4. Comptes del PGC (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/11/2014
Descargas 14
Subido por

Descripción

Casos pràctics: principi comptable aplicable i compte correcte del PGC.

Vista previa del texto

EXERCICI 3.4. EXERCICI SOBRE COMPTES DEL PGC Utilitzant la terminologia del PGC. Determinar quin seria el compte més adient per reflectir els següents conceptes: CONCEPTE Aportació inicial dels socis Patent d’invenció Bens adquirits per vendre sense transformar Retribucions al personal Drets de cobrament per venda de mercaderies Obligacions de pagament per compra de mercaderia Lliurament de bens i serveis corresponents a l’activitat de l’empresa.
Préstec que ens ha concedit el Banc amb un venciment a 3 anys.
Ordinadors que te l’empresa Software de l’empresa Despesa pel lloguer del local on tenim les oficines Quantitats que li devem a Hisenda per Impost de societats Matèries energètiques que es poden emmagatzemar Edificacions que fem servir en la nostre activitat habitual Ingressos procedents del arrendament d’un local propietat de l’empresa Accions que tenim d’un altre empresa Edificacions que no fem servir en la nostre activitat habitual Beneficis d’anys anteriors Quantitats que devem al personal de l’empresa Saldos al nostre favor en comptes bancaris COMPTE SEGONS EL PGC Capital Social (100) Propietat industrial (203) Mercaderies (300) Sous i salaris (640) Clients (430) Proveïdors (400) Venda de mercaderies (700) Deutes a llarg plaç amb entitats de crèdit (170) Equips per a Processos d’Informació (217) Aplicacions informàtiques (206) Arrendaments (621) Hisenda pública creditora (475) Combustibles (321) Construccions (211) Ingressos per arrendaments (752) Inversions financeres a ll.t. en instruments de patrimoni (250) Inversions en construccions (221) Reserva voluntària (113) Remuneracions pendents de pagament (465) Bancs c/c (572) ...