edad contemporanea (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura pensament
Año del apunte 2014
Páginas 11
Fecha de subida 28/06/2014
Descargas 14

Vista previa del texto

TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 TEMA 2: EDAT CONTEMPORTANIA A la era contemporània, veiem com la infermeria comença en el camí de la professió.
Els origen de la professió infermera, comencen amb uns moviments de professionalització, que són: - Institut de les diaconises de Kaiserswerth - Florence nightingale: el naixement de la infermeria professionals. Vida, obra i repercussions.
- J. Henry Dunant: el naixement de la creu roja. Vida, obra i repercussions.
La infermeria en la il·lustració esta a cavall entre el S. XVIII-XIX.
- Hi ha una separació entre l’estat i l’església - hi ha una revolució industrial i agrícola - hi han descobriments científics i tècnics.
Als orígens de la infermeria moderna, apareixen 3 moviment que ajuden a que l’infermeria sigui una professió, i van ser: - Institut de les diaconises de Kaiserswerth (1836) - Florence Nightingale (1820-1910). Es la mare de la infermeria professional. Té seguidors i refractors.
- Fundació de la creu roja (1864) J. HENRY DUNANT (el naixement de la creu roja). Pertanyia en una classe alta de suïssa, en un moment va començar a viatjar i va veure que els soldats morien en els camps de batalla, per que no hi ha assistència. A partir d’aquí comença a moure’s, per a que es construís una institució que en cas de conflicte poguessin donar assistència als civils i soldats. Al 1864 apareix la creu roja com a ONG com a conseqüència de la inquietud. El primer que va veure al fundar la creu roja com a ONG, va veure que no hi havia formació del cuidar, apartir d’aquí comença a formar-se les primeres infermeres en escoles de la creu roja sobre 1918. Les primeres persones que comencen a formar-se en infermeria són dones. La creu roja a part de donar assistència també per donar material i quan neix, només està constituir per personal voluntari. Quan J. Henry Dunant quan comença la formació es basa en Florence Nightingale.
Els principis de la fundació eren: - Principis del tracte i protecció de ferits - Provisió de material de cures - Personal responsable i voluntari 1 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 Hi ha mes principis fonamentals que són: - Humanitat - Imparcialitat - Neutralitat - Independència - Caràcter voluntari - Unitat - Universitat L’emblema de la creu roja eren: - Creu roja - Mitja lluna vermella (àrabs) - Cristall vermell (Israel) FLORENCE NIGHTINGALE (F.N) (12 maig 1820-1910) El naixement de la infermeria professional. Es la font d’inspiració per a les escoles d’infermeria, provenia d’una família adinerada, els seu pare era lliberal, era molt bona en matemàtiques, rep l’educació com si fos un home, s’ha format també amb religió, era una dona amb bastant èxit entre els homes.
2 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 A principis dels S.XIX es comença a desenvolupar la branca on es comença a relacionar malalties amb bacteris.
F.N. aproximadament amb 20 anys, li comenta als seus pares que vol dedicar-se a l’infermeria.
Just era amb el període fosc de la infermeria en els països protestants, la seva família es va oposar.
Va anar per formar-se sense que els seus pares ho sapiguessin.
Quan torna a casa els pares acaben acceptant el que vol fer.
En un sopar familiar demanen algú per dirigir un hospital i ella s’ofereix.
F. N va anar a la guerra de crimea, va tenir un paper important i va tenir un reconeixent de la seva tasca.
Al 1860, era una moment àlgid de F.N. Rep remuneració econòmica quan torna de la guerra de Crimea, va fundar una escola per la formació d’infermeres es deia NIGHTINGLE TRAINING SCHOOL, proposa una formació especialitzada del tenir cura.
A l’escola de F. N. Es basa en la proposta cuidadora, i en altres propostes, com: - Malalt front malalt (és important la malaltia però més important és la persona, les seves necessitats, ...) - Atenció als aspectes psicològics i ambientals (apart de la malaltia, tenir present els aspectes psicològics, preocupar-se dels familiars dels pacients. Dona molta importància als factors ambientals (que la gent dormi bé, que es canviï l’embenat, porti al roba neta, ...) - Formació pseudomilitar i professional (la seva tasca en militars, era molt dura amb els seus estudiants).
- Observació dels fets de cures i planificació dels mateixos (primeres persones que va dir que els cuidadors han de cobrar i han d’estar formats. Diu que qui ha de dirigir els hospitals, han de ser les infermeres, formades en gestió i en investigació. Diu que es important observar) F. N va escriure un llibre que es deia Que és i que no es l’infermeria? - Es necessita una formació especifica per excedir la infermeria i investigació en cures d’infermeria.
- Donava valor de que l’infermeria fos l’ajudant del metge (dependència medica i valor actituds morals de la infermeria) - La participació de la infermeria en l’administració de les institucions de salut, deia que calia estar formats en gestió 3 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 Ella parla de 2 tipus d’infermeria: - Infermeria per a la salut (comunitària) - Infermeria per a la malaltia (hospitalària) F.N defenia que la infermeria havia de ser remunerada per a poder ser professional.
La promesa de F.N per a les dones que començaven a estudiar a les seves escoles.
En presencia d’aquesta assemblea, prometo solemnement portar una vida digna i exercir la meva professió amb devoció i fidelitat.
M’ abstindré de tot allò que sigui perjudicial o maligne, i de prendre o administrar conscientment cap droga que pugui ésser nociva per a la salut.
Faré tot el que em sigui possible per elevar el bon nom de la infermeria, i guardaré inviolables els secrets que se’m confiïn i els assumptes de família dels quals m’assabenti per l’exercici de la meva professió.
Procuraré col·laborar lleialment amb el facultatiu i em dedicaré al benestar dels qui seran encomanats a la meva cura.
Neix l’infermeria sota el paraigües dels metges.
Un segle desprès, quan l’infermeria es universitària, surt del paraigües dels metges.
DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA DE FLORENCE NIGHTINGALE Li deien la dama de la lampara (a turquia quan tothom dormia agafava la lampara i passava per els pavellons per vigilar als pacients).
Morien molts mes malalts a l’hospital on treballava F.N que si es quedaven en hospitals de campanya.
Es sentia atraida per la seva cosina.
Al 1852 la família de F.N la deixava per a que pugues exercir la infermeria.
Apareix l’enfermetat del colera, els soldats començaven a morir, es donen conta que no hi han infermeres, ni material per fer vendatges. Li proposen a F.N que dirigeixi l’hospital militar d’escrutari, ella accepta encara que estava amb una mica de por ja que no tenia gaire experiència.
El 4 de novembre del 1854, arriba a constantinompla a l’hospital, i comencen a arribar ferits.
La higiene es molt escasa perquè no sabien que les bactèries causaven infermetats.
Era mala infermera, però molt bona organitzadora.
Insistia en estar present en les intervencions mediques.
Era la única que es preocupava per els soldats i per les famílies dels que havien mort.
Van morir mes soldats per infermetats com el colera, que per ferides de guerra.
Al 1885 es van donar conta que estava construït sobre residus.
4 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 La guerra va acabar en la primavera del 1886. Va esperar a que li donessin l’alta a l’últim soldat, per tornar a casa.
Ajudava a morir als pacients que no sobreviurien. Quan es va enterar de el perquè morien realment, va deixar de culpar als soldats i va començar a culpar al exgobern.
Va caure enferma, i va estar 11 anys en el llit, escrivint.
Es comunicava per escrit ja que les visites la col·lapsaven.
Aquests anys en llit, va treballar per millorar la sanitat publica, va aplicar reformes, i va escriure les tasques de les infermeres.
Amb 87 anys va ser condecorada amb la medalla del mèrit.
Va tenir un final molt senzill tal com ella va voler.
INSTITUT DIACONISES DE KAISERSWERTH Va ser un centre de formació que apart d’infermeres també formaven a mestres. El fundador va ser un protestant (Fliedner).
Era un religiós, que va moure la seva creació per les seves creences religioses.
No era un convent, però s’assembla en la manera de funcionar.
Es va fundar en el 1836, era la plena època fosca en els països protestants.
Els hi deixaven estudiar, viure, dormir, amb la condició de que treballessin allà.
Va ser un centre pioner en la formació de infermeres i mestres.
Donaven atenció centrada en el tenir cura dels malalts, nenes, dones amb problemes i pobres.
Els requisits per entrar a estudiar a l’institut diaconises de kaiserswerth eren: - Edat mínima 18 anys - Carta de recomanació: “bona moral” - Certificat mèdic : “bona salut” El programa de formació era: - Tres anys de formació - Període de prova: 3 mesos – un any - Ensenyaments teòrics i pràctics o Formació en farmacologia o Formació en ètica i religió - Rotació practiques pels diferents serveis - Atenció domiciliària - Classes impartides per metges: importància de l’acompliment de les ordres mèdiques.
5 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 UNITAT II. LA INFERMERIA CONTEMPORÀNIA AL NOSTRE PAIS SITUACIÓ A L’ESTAT ESPANYOL I A CATALUNYA S. XV – XVIII El tancament de la era moderna, comença amb la hegemonia de l’església catòlica.
Apartir del S.XVI comença a incorporar-se personal que no es religiosa, que si son creients i seguidors de l’església però no viuen en el convent.
Els antecedents de la infermeria professional a Espanya i Catalunya.
De 1857 a 1977 a Espanya hi ha moviments de professionalització.
A mitjans del S. XIX, a Espanya arriba la etapa tècnica de les cures.
Les dones religioses es van transformant en personal format però que depèn de les ordres mediques.
Primer estan els practicants, llevadores i infermeres, després s’agrupen en ATS.
Al 1857 apareix una llei que intenta regular les activitats cuidadores que hi ha a Espanya, es la primera referència legal que intenta determinar el que havíem d’estudiar les persones que duien a terme les cures, era la ley de instrucción publica o la ley moyano, posava ordre en tots els estudis i formacions. El que hi havia abans d’aquesta llei, quan apareix aquesta, desapareix les antigues funcions dels infermers-infermeres. Apareixen els títols de practicants i llevadores.
Abans del 1857 existien els estudiants de medicina, que durant els primer anys de carrera, eren ajudants del metge en tasques més tècniques de manera medica, es podria dir pseudometge, aquets es deien ministrante o cirurjà menor.
Al 1857 quan s’intenta posar ordre a la funció dels cuidadors, s’obliden dels religiosos, que són la gran majoria dels cuidadors. Perquè com encara estava controlat per l’església no volien involucrar-se, apartir d’aquí, van aparèixer 2 titulacions que van ser: - practicants: hereu directe de la funció del ministrante o cirurjà menor, mes aprop de la practica medica que de la cuidadora. Eren estudiants de medicina de 1º o 2º...i tenien directament el títol de practicant.
- Llevadora: s’encarrega principalment del tenir cura de la mare i dels nens.
Al 1861, s’unifiquen els estudis de practicant i llevadora.
6 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 Al 1866, apareix una nova titulació relacionada amb el practicant, i es deia FACULTATIU DE 2ONA CLASSE, encara que al 1868 torna a rebre el títol de practicant.
Al 1888-1901, s’aproven progressius nous plans d’estudi, i al 1953 apareix la titulació que engloba tant a practicants com a llevadors i es diu AJUDANT TÈCNIC SANITARI (ATS).
Desde 1955 fins al 1977 a Espanya només hi havien ATS.
Al 1915 es regula la pràctica portada a terme per les infermeres del moment (majoritàriament religioses) A Espanya hi havien centres on formaven a infermeres però eren majoritàriament religioses.
Les religioses que volien treballar d’infermeres havien de presentar-se al programa de capacitació per obtenció del títol d’infermera i constava d’un examen davant de tribunal amb 70 temes.
Al 1941 fan un pla d’estudi uniforme i oficial de la formació de les infermeres.
Al 1952 es substitueix el títol d’infermera per auxiliar sanitari facultatiu, i al 1953 apareix el ajudant tècnic sanitari.
Les escoles mes antigues de la formació d’infermeres a Catalunya són: 1917 escola del montepio de santa madrona, va tancar l’any passat 1918 escola de la creu roja, la nostre encara en actiu encara que es diu EUIT 1919 Escola de la mancomunitat de Catalunya i 1933 escola de la generalitat de Catalunya, van aparèixer per una epidèmia, van començar a formar ATS i quan va passar l’epidèmia van tancar.
A la guerra civil espanyola (1936-1939), el personal d’infermeria i ATS, es van haver de posicionar en un dels dos costats, es va parar la formació d’ATS.
7 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 Desprès de la guerra hi havien diferents tipus de professionals, com eren: - practicants - llevadores - infermeres, hi havien de diferents títols: o títol oficial (a partir del 1915) o títol no oficial (abans del 1915) o sense estudis, religioses no existia la possibilitat de formar-se com a practicants, llevadores o infermeres sinó, que nomes es podien formar com ATS.
En el 1953 surt la disciplina de ATS, i unifica la feina de practicants, llevadores i infermeres, però fins al 1955 no comença la primera formació.
Les causes que van provocar l’aparició de l’ajudant tècnic sanitari, es que apartir dels anys 40 hi ha una estabilitat econòmica i comença a remuntar Espanya. Apareix la obligació de que els treballadors tenien dret a sanitat i apareix la seguretat social.
Unes altres causes eren: - tecnologia aplicada a la sanitat - diagnòstic i tractament de la malaltia - assegurança obligatòria tecnohospitals (per atendre a gent que abans no podien rebre sanitat i ara si) es necessitava a mitjans del S.XX prevenir la malaltia i disminuir la mortalitat, es necessitava gent molt bona en tècniques per això estaven els ATS.
Les característiques dels estudis: - 20% teoria i 80% pràctica (al mati estudiaven i a la tarda el deixaven sol a les plantes de l’hospital).
- La teoria la feien els metges i les practiques les infermeres - Les escoles estaven al costat de l’hospital - Els primers anys estaven separats homes i dones - Formació assistencial especial per hospital - Plantejament tècnics dels continguts - Definició de situació professional: subordinació a altres professionals - No preparació d’aspectes de salut publica i comunitària ja que encara no existia.
- Preparació per donar assistència basada en observació signes i símptomes.
Les característiques dels estudies eren: - neurologia - urologia - nefrologia - anàlisis clíniques - radiologia 8 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 - pediatria i puericultura - psiquiatria - Asistencia obstètrica - fisioteràpia - podologia les repercussions que van haver per la creació dels estudis d’ATS, per a la infermeria espanyola i catalana,: - - actes positius o unificació en un sol títol (identitat pròpia) o augment del nivell acadèmic (va augmentar 1 any) o augment del nombre d’ATS masculins i femenins no religiosos o millor reconeixement social actes negatius o paper de servidor del metge o l’orientació dels estudis es dirigeix cap a la practica intensiva i biomèdica (en aquell moment es el que es necessitava) o massificació de les escoles de les facultats de medicina (primeres promocions 300-400 alumnes) al 1960, coincidint amb l’auge dels ATS, apareix un nou professional sanitari a l’escenari de l’estat espanyol que son les auxiliars de clínica.
Al 1977 hi ha una integració dels estudis d’infermeria a la universitat, per les necessitats socials a Espanya, s’anul·la la formació d’ATS i comença la de DUI.
La transició dels estudis d’ATS al DUI s’inicia al voltant dels anys 60 afavorida per una sèrie de circumstancies.
Als anys 60 va perdre força la dictadura, van aparèixer interesos diferents, Espanya es va obrir a l’exterior Les circumstancies que van afavorir el canvi, van ser: - canvi en la concepció de l’ésser humà - canvi en el concepte de salut-malaltia (ja hi ha moltes malalties controlades i comença a interessar la prevenció de la malaltia) - canvis en els estils de vida i les formes d’emmalaltir (ja no moren tanta gent per malalties bàsiques com la grip) - intercanvis culturals amb l’estranger 9 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 - la infermeria ja és universitària a altres països - moviments de trobada preocupats pel progrés de la infermeria - canvis en la posició sociocultural de la dona.
- Necessitat d’un altres tipus de professional o Va passar del practicant (activitat professional, professional tècnic) a infermer/a (professió. Professional cuidador) - Canvis en el concepte d’infermeria.
Hi ha diferencies entre els DUI i els ATS, son les següents: ATS DUI Activitat professional o ofici Professió Professió exclusivament hospitalària Professió generalista (hospitalària i comunista) Te una orientació tècnica (sabien les coses Orientació científica (no només sap fer, a de per fer-les no per qüestionar-les) una mà tenir molta habilitat per la presa de decisions) d’obra Professional subordinat del metge (instrument Professional autònom (pot treballar amb per que es faci l’activitat medica) autonomia, encara que també col·labora, rol bifocal) Visió organicista de la persona (només es Visió holistica de la persona (no veure a les mirava el cos) persones com a només un cos, sinó que són un cos que pensa i té família) El que diferencia als grans ATS amb els DUI es la capacitat reconeguda per la investigació.
Al principi dels estudis diplomats d’infermeria, van sortir 2 especialitat, que van ser: - Llevadora (dècada dels 80) - infermera en salut mental (dècada dels 90) Desprès les mateixes universitats proponien altres estudis especialitzats com podien ser...Post graus, màsters, ....
Les especialitats depenen del ministre de salut. La oferta de plaça per especialitzar-te són baixes.
Els DUI el que volien era arribar a investigar, però sense haver d’estudiar un altre carrera com antropologia o altres, ...
Van fer una reivindicació per a que la diplomatura d’infermeria pases a llicenciatura.
10 TEMA 2: EDAT CONTEMPORANIA 2013 Quan s’uneix l’unió europea va ser el detonant per a que infermeria pases de diplomatura a llicenciatura i apareix els graus.
Al septembre del 2009 s’avisa que al septembre del 2010 comença l’ensenyament de grau.
Apartir de maig del 2005 les especialitats d’infermeria són: - inf. Geriàtrica - inf. De treball (antiga salut laboral) - inf. De cures mediques i quirúrgiques - inf. Familiar i comunitària (metge de capçalera, mes autònoma com a treball) - inf. Pediàtrica - inf. Obstètrica i ginecològica (llevadora) - inf. De salut mental 11 ...