Resum "Model Margarita" del llibre "5 Segundos" (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Estructura periodística en multimèdia i interactius
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 15

Descripción

Resum del "Model Margarita" del llibre "5 Segundos". Aquest model va entrar al primer examen i al de recuperació de l'any passat.

Vista previa del texto

Escriptura Multimèdia 5 Segundos. Model Margarita Clàudia Ramos Model de Desenvolupament i Gestió de Continguts Digitals (Model Margarita) Té com a objectiu mostrar que la sola creació de continguts no és l’únic important en l’àmbit digital. És necessari establir el conjunt total de relacions (elements previs a la creació de continguts, desenvolupament d’aquests i la seva posterior gestió) per a comprendre tots els aspectes a tenir en compte al desenvolupar un model digital. Totes les creacions de continguts han de tenir un objectiu concret, i per aconseguir-lo, cal tenir en compte l’esforç personal, les tecnologies i el disseny a utilitzar.
Es representa a través de 7 elements. Cada un d’ells va relacionat amb el següent, de manera que en permet una certa millora. Cada element té un objectiu concret i unes tasques per a poder-lo desenvolupar.
Elements: - - Definir: etapa inicial. Es defineixen les característiques bàsiques del producte que es crearà a partir dels objectius plantejats i les necessitats dels usuaris.
Crear: recerca, detecció, preparació i incorporació de nous continguts al projecte. Es genera el contingut pròpiament dit.
Mediatitzar: recopilar, elaborar i preparar els continguts no textuals que s’oferiran (àudio, vídeo, sistemes interactius...) i incorporar-los al projecte digital.
Interactivar: es defineix la interacció del producte i s’elaboren les propostes d’acció que s’oferiran.
Envasar: preparar tècnicament el contingut per a ser publicat. Es busca el compliment dels estàndards definits per a la plataforma on s’està treballant.
Publicar: posar a disposició dels usuaris tot el que s’ha preparat a les etapes anteriors. Minimitzar i abordar els errors.
Gestionar: etapa final. Revisió de tot allò publicat Ampliació dels elements: - - Definir: o Política editorial o Política comercial o Revisions feedbacks o Estratègies de continguts o Experiència de l’usuari o Posicionament en buscadors o Posicionament de màrqueting Crear: o Recerca d’elements digitals 1 Escriptura Multimèdia - - - - 5 Segundos. Model Margarita Clàudia Ramos o Recerca d’oferta de connexió social o Utilització de la taxonomia o Redacció basada en paraules clau per ser trobats més fàcilment als cercadors o Definició de continguts relacionats externs o Preparar formes alternatives d’entrega de contingut (PDF, podcast, RSS..) Mediatitzar: o Imatges: GIF, JPG, PNG. Informar del pes...
o Àudio i vídeo o Rich Internet Applications: tecnologies Flash o similars o Navegació mitjançant teclat: “acceskey” o Propietat intel·lectual: ús de llicències de Creative Commons o Informació sobre Plug-in utilitzats Interactivar: o Accions comercials: o Visualitzacions gràfiques: informació que permeti “manipular les dades”. Ex: oferir mapes, gràfics... a fi de facilitar la comprensió o Taxonomia i continguts relacionats o Accés a bases de dades relacionades o Enllaços relacionats o Possibilitat de comunicació via Mail o Permetre la difusió i els comentaris a les xarxes socials Envasar: o Integració dels elements desenvolupats en etapes prèvies: unificar tots els elements, veure que tot és disponible i accessible o Prova de funcionalitats: determinar si les aplicacions compleixen les seves funcions o Prova d’estàndards: que els continguts validin la utilització d’estàndards internacionals (World Wide Wed, HTML XHTML, CSS) o Prova d’accessibilitat: que els continguts siguin accessibles per a persones amb capacitats físiques disminuïdes o Prova de plataformes: proves a diferents plataformes (mòbil, ordinador, tablet..) o Revisió d’ortografia Publicar: o Estratègia de màrqueting: difusió per a donar a conèixer el producte o Registre en directoris i buscadors o Gestió del arxiu Sitemap.xml o Difondre per Mail o Difondre per les xarxes socials o Definir la Propietat Intel·lectual: associar una llicència de Creative Commons 2 Escriptura Multimèdia - 5 Segundos. Model Margarita Clàudia Ramos Gestionar: o “Monitoreig” de la pàgina web: controlar les actuacions dels usuaris o Mineria web: revisar la informació obtinguda dels visitants o Accions contextuals: fer recomanacions de context o Participació en la comunitat: participar en comentaris i fòrums així com en altres xarxes socials que parlin de la nostra pàgina web o Posicionament web: fer revisions a buscadors i eines pròpies 3 ...