Tema 1. Què és la memòria (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Memòria i Representació
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 5

Descripción

Memòria

Vista previa del texto

Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez TEMA 1: QUÈ ÉS LA MEMÒRIA?  Per què serveix la memòria? Una entitat amb memòria és un sistema que pot registrar, emmagatzemar i utilitzar posteriorment informació.
Funció  Adaptació dels organismes al seu entorn.
La naturalesa ha seguit dues estratègies: 1. Pre-programar l’organisme 2. Implementar mecanismes en els organismes que els permetin aprendre.
La forma en que recuperem la info. fa que determini com la tornaré a abocar posteriorment Fenomen de test: si falles una pregunta en un test, el proper cop no la fallaràs.
 Memòria i interacció amb altres processos cognitius Memòria Raonament i solució de problemes Comprensió i expressió verbal Percepció Atenció Habilitats motrius  Processos inherents en la memòria La memòria consisteix en 3 processos primordials amb molta interacció MODELS O SISTEMES DE MEMÒRIA  Atkinson i Shiffrin (1968): Model Modal (MM) El MM assumeix que la memòria és dividida en diferents subestructures (relativament independents) - - Informació de l’exterior és percebuda i després és emmagatzemada per un espai breu de temps en forma de memòria sensorial. Aquesta és considerada del tipus perceptual ja que no hi ha un processament “actiu” mnemònic.
La informació després passa a un estat amb limitació de capacitat anomenat memòria a curt termini.
Finalment, la informació és codificada en la memòria a llarg termini de capacitat il·limitada, on es accessible de forma relativament permanent la resta de la nostra vida.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez  Esquema general dels sistem es de memòria Quan percebem info a nivell perceptiu, el primer estanc en que la memòria intervé es a nivell sensorial. Un cop ha passat el filtre sensorial, entra a la memòria a curt termini. Aquest segon nivell de processament es caracteritza perquè te un caràcter conscient. Posteriorment passa a la informació que tenim a llarg termini.
1) Memòria sensorial - Es la informació que podem mantenir a nivell sensorial just després d’haver-la percebut.
- El sistema perceptual emmagatzema la imatge estàtica més recent el suficient temps com per poder integrar la següent i donar temps de permanència.
- Es la primera interacció que tenim amb l’entorn.
- És pre-categorial, amb una alta capacitat i de durada molt breu.
Quina és la capacitat de la memòria sensorial?  Experiment Sperling: investiga el nombre d’items que podem guardar en la memòria icònica o visual.
Es mostren les lletres durant un milisegon. La nostra memòria sensorial només pot mantenir 3 o 4 lletres.
La gràfica mostra que tot i que augmentem el nombre de items, el nombre de lletres que podem recordar sempre esta entre els 3, 4.
Si en l’experiment ens fan fixar-nos en una fila en concret, podem recuperar tota la fila sencera.
Això ens diu que realment mantenim tota la informació, i quan amb l fletxa ens indiquen què hem de recordar ho recordem. La conclusió es que la memòria sensorial és il·limitada. Tot el que veiem es guarda en la memòria sensorial, però decau ràpidament. En un primer estadi, tot el que percebem es manté.
El gràfic ens mostra que quan mes gran sigui la matriu, més podem abocar. A nivell sensorial tot es manté.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez 2) Memòria a curt termini i memòria de treball *Memòria a curt termini: L’emmagatzematge temporal d’un volum d’informació petit per un espai de temps breu.
*Memòria de treball: Espai mental de treball, vinculat a l’atenció, que permet la manipulació simbòlica dels ítems d’informació mantinguts en aquest magatzem temporal.
3) Memòria a llarg termini a. Declarativa o explícita: memòria a llarg termini d’esdeveniments i fets.
 Recuperació conscient d’info.
 Pot ser proposional (declarada)  Exemples: o Què he menjat per esmorzar? (episòdica) o Quina és la capital d’Itàlia? (semàntica) o Què acabo de dir? (de treball) *Memòria episòdica: memòria per esdeveniments específics que poden ser recordats de forma molt viscuda.
*Memòria semàntica: coneixement general del món.
b. No declarativa o implícita: memòria a llarg termini d’info que es reflexa mitjançant el comportament i no amb un record verbalitzable.
 canvi conductual induït per l’experiència.
 No pot ser proposicional  Exemples o Anuncis subliminals (priming) o Com anar en bici (habilitats) o Fòbies (condicionament)  Com treballa el cervell a nivell de memòria? : Sistema neuroanatòmic El procés de memòria està ubicat en l’hipocamp. Actualment sabem que la memòria de funció també interacciona amb el còrtex. Hi ha diferents connexions amb diferents nuclis corticals.
...