TEMA 12. tranducció senyals via adhesió cel·lular (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Ampliació Biologia Cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 24/11/2014
Descargas 34
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con el soporte de clase y complementado con las explicaciones de la docente.

Vista previa del texto

AMPLIACIÓ BIOLOGIA CELULAR Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA TEMA 12: TRANDUCCIÓ DEL SENYAL VIA ADHESIÓ CEL·LULAR INTRODUCCIÓ    Importància interaccions adhesives - Unió cèl·lula-cèl·lula o unió cèl·lula-matriu extracel (ECM) - Transducció de senyals Capacitat reguladora - Migració - Proliferació - Diferenciació Proteïnes adhesives - Integrines - Cadherines - Família Ig (CAM) - Selectines - Mucines TRANSDUCCIÓ VIA INTEGRINES Família integrines Heterodímers α – β  Present a totes les cèl·lules excepte glòbuls vermells  Unió a matriu extracel·lular a través de fibronectina, col·lagen,...
Resposta  Creixement embrionari  Formació de tumors  Apoptosi  Homeostasi UAB Categoria de transducció de senyals  Es fonen dos funcions efectores: a) Directa - unió al lligand (únic senyal extern) - Unió creuada i agrupament - Activació Tyr kinases o via MAPK b) Col·laboradores - Modulen transducció de senyals d’altres receptors - Receptors Tyr-kinases  MAPK - Receptors PDGF Canvis  adhesió cel·lular, locomoció i expressió gènica.
 Kinasa + integrina  modificació citoesquelet.
 Les kinases de contactes focals  modifiquen el citoesquelet.
 Ras  divisió cel·lular  Calreticulina  increment de calci.
 Unió de les fibres d’estrès entre contactes focals.
TRANSDUCCIÓ VIA INTEGRINES Les integrines necessiten un senyal intracel·lular per a que les integrines puguin interaccionar amb el lligand.
El senyal activa la talina, fent que aquesta s’uneixi a la kinasa, que actua la integrina.
Quan la integrina esta activada es pot unir al lligand. Llavors al seu voltat es reuneixen les proteïnes necessaries per a formar el contacte focal plex  lloc concret de la mmb.
Agrupació d’integrines  Unió Src i Paxillin  es fosforil·la Src i crea llocs d’unió per a PI3K.
 Autofosforilació de FAK (kinases contactes focals)  llocs d’unió per la GEF, amb dominis SH2. Produeix GTP a partir de GDP.  activació Ras.
 Creació lloc unió mSOS  Activació RasGTP  Activació MAPK Integrines  baixa afinitat per lligand  Ràpida associació/dissociació  Permet moviment TRANDUCCIÓ VIA CADHERINES Cadherines  Calcium dependent adhesion  NO interaccionen amb la matri extracel·lular.
Unió cèl·lules entre sí  desmosomes, unions adherents, sinapsis Resposta  creixement cel·lular, migració, supressió de creixement i supressió invasió de tumors.
Les Cadherines en el medi extracel·lular estan inactives si la concentració de calci en aquest es baixa. Si la [Ca2+] augmenta aquestes d’activen i contacten amb altres cadherines homòlogues.
Tipus de Cadherines intercel·lulars:  Cadherina α  interacciona amb l’actina a nivell del citocortex.
 Cadherina β  unida a l’α i a la cadherina extracel·lular.
Sempre hi ha una β-cadherina lliure que pot actuar com un factor de transcripció i pot entrar al nucli.
La E-Cadherina  té un domini d’unió a una proteïna P120, al voltant de la quan s’uneixen altres proteïnes, entre elles la PI3K (P85+P110).
 El conjunt de proteïnes permet la fosforil·lació i per tant l’activació de les kinases (tyr), formant el lloc d’unió SH2, per a que s’uneixi la PI3K.
 La PI3K fosforil·la la PIP2 (mmb) i el PIP3 (2º missatger).
 Aquests atrauen la AKT que impedeix la mort cel·lular  E PIP3 també pot activar altres proteïnes per vies adverses (segons el tipus cel·lular) Catenina & Cadhenina  Cèl epitelials  Catenina unida cadherina  Epitelials i No-epitel  Catenina lliure Inhibició de la divisió cel·lular  Es dona quan la β-catenina s’uneix a una kinasa, gràcies a APC (amb GSK) . Llavors la kinasa fosforil·la la β-cadherina que es ubiquitinitzada i degradada als proteosomes.
-  GSK  Glicogen sintasa kinasa No entra al nucli.
Divisió cel·lular  Si arriba el senyal Wnt, un mediador local impedeix la degradació de la β-catenina, permetent que entri al nucli, modifiqui les trasncripcions gèniques i activi la divisió cel·lular.
TRANSDUCCIÓ VIES SELECTINES Estructura Selectina - S’activa com a resposta inflamatòria (defensa) En els cèls. endotelials (vasos sanguinis) li arriben senyals de la infecció al teixit. Aquest fet allibera selectines que estaven emmagatzemades a les vesícules.
 Les selectines van a parar a la membrana on també hi ha ICAM.
El leucocit té proteïnes adhesives, provocant la unió a la cèl·lula endotelial (lligand selectina contacta amb la P-selectina). Va rodolant fins que i la integrina s’uneixi al ICAM de la mateixa cèl·lula i de l’adjacent  Llavors es `produeix la transvassació.
 Els leucocits tenen receptors que detecten quimiotoxines alliberades per patogen.
...