Ex 2.2. Principis Comptables (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/11/2014
Descargas 8
Subido por

Descripción

Casos pràctics: principi comptable aplicable i compte correcte del PGC.

Vista previa del texto

EXERCICI 2.2. PRINCIPIS DE COMPTABILITAT Davant els fets que s’exposen, determinar quin o quins serien els principis comptables relacionats i justificar el per què.
1.
La empresa A, creada l’any 1980 i dedicada a la confecció i venda de teixit i roba, fa quatre anys que obté resultats negatius i la junta d’accionistes ha decidit liquidar l’empresa. De totes maneres a 31.12.2007 ha elaborat la seva informació financera basant-se en els mateixos principis i normes de valoració que ha fet servir sempre.
Principi d’uniformitat: L’empresa ha de fer servir sempre els mateixos mètodes de valoració.
2.
L’empresa J te comptabilitzat en el seu actiu unes accions que va adquirir fa dos any per 250 € cadascuna. L’empresa no te de moment intenció de vendre-les. A data de tancament el preu en el mercat d’aquestes accions és de 200 € Principi de devengo: Els fets es comptabilitzen en el moment en que sorgeixen.
3.
L’empresa H es dedica a la fabricació de colònies i perfums. A finals de desembre fa una venda important lliurant al client la mercaderia sol.licitada però en els termes de la venda es determina que no es cobrarà fins a finals de març.
Principi de devengo: Els fets es comptabilitzen en el moment en que sorgeixen els drets i obligacions.
4.
L’empresa S te en el seu actiu uns elements de transport que fa servir per les activitats comercials dels seus venedors. En els darrers anys els ha estat amortitzant de manera lineal en un període de 5 anys. Però ara te pensat canviar aquest criteri i passar a amortitzar-los en 4 anys donat que el volum de vendes s’ha incrementat i per tant l’ús dels vehicles també és mes gran.
Principi d’uniformitat: L’empresa ha de fer servir sempre els mateixos mètodes de valoració.
Principi d’empresa en funcionament: Com que es pensar amortitzar durant varis anys, s’ha de pensar que l’empresa continuarà en funcionament durant aquests anys.
5.
L’empresa J es dedica a la compravenda de software d’informàtica. Quan elabora el balanç de situació a 31 de desembre resulta que te uns drets de cobrament per import de 2.000 € i unes obligacions de pagament per valor de 1.800 € amb el que decideix compensar una partida amb un altre i presentar un saldo comercial net de 200 € Principi de no compensació: Si tinc una obligació de pagament de 300 i un dret de cobrament de 200, no ho puc comptabilitzar com un dret de pagament de 100, haig de comptabilitzar tots dos.
6.
L’empresa Z es dedica a la venda per catàleg. Per tal de facilitar les operacions amb els clients treballa amb molts bancs el que li suposa un gran esforç de gestió. Cada un dels comptes bancaris genera un tipus d’interès a favor de l’empresa però el rendiment es gairebé inexistent donat el poc saldo que hi ha.
L’empresa, tenint en compte la poca rellevància d’aquests saldos, no calcula els interessos meritats de cada un dels comptes sinó que ho fa a nivell global fent servir un tipus mig de mercat.
Principi d’importància relativa: Es pot deixar d’aplicar algun d’aquests principis si el seu efecte monetari és nul o gairebé nul.
Principi de prudència: Hem de ser prudents quan fem estimacions, fer l’estimació que més em perjudiqui. Els beneficis és comptabilitzen només quan es produeixin. Les pèrdues, quan siguin possibles, encara que no s’hagin produït.
...