Tema 3. Intersubjectivitat, empatia,.. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció a la psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts sobre intersubjectivitat, empatia, regles socials, bullying, ciberassetjament,...

Vista previa del texto

Sheila Serrano González TEMA 3. APUNTS SOBRE INTERSUBJECTIVITAT, EMPATIA,… Cadascú de nosaltres crea el seu món, el seu ordre. Això ve donat per la nostra societat, el món occidental, la ideologia del món on vivim és individualista.
La societat imposa una ideologia on sembla que hem de fer-ho tots sols i que utilitzem als altres com a eines per arribar als nostres objectius.
Si contraposem aquesta idea amb la ciència, que diu que som persones que no podem viure soles, no som autistes, els que ens fa humans són les relacions socials.
Els infants estan innatament predisposats. (YouTube: Mommy’s nose is scary!) Els nens estan orientats a comunicar-se amb les persones. Tots nosaltres estem programats per veure aquestes senyals que ens fan els nens.
Hi ha experiments fets amb nens acabats de néixer, al qual ningú li ha ensenyat res. Podem veure el que els passa només néixer en el vídeo: (YouTube: Neonate imitation).
Intersubjectivitat - Intersubjectivitat primària: es refereix al desenvolupament inicial del procés del motor sensorial de la interacció entre els infants i els seus cuidadors. Assumeix que el nen és un subjecte. Encara que aquest nen que acaba de néixer no coneix ni sap res, té subjectivitat i la motivació de comunicar-se amb altres humans.
Es creu que els bebès busquen: o Companyia o Compromís o Relacions - Experiment Still Face (YouTube): exposa que els nens estan molt interessats en el món que els envolta. L’experiment tracta de que es posa el nen a jugar cara a cara amb la mare, el nen senyala coses per compartir amb la mare (ja que encara no té llenguatge), hi ha una coordinació entre ambdós. Si la mare no fas cas al bebè o no respon a les senyals del bebè, el bebè comença a somriure a la mare, a senyalar coses, a fer sorolls i, finalment, plora.
- Contagi emocional: està molt relacionat amb els dos punts anteriors.
- Neurona mirall: A Itàlia van fer un estudi per saber perquè es creava aquesta coordinació entre mare i infant. Ho van descobrir treballant amb micos, van descobrir que una neurona premotora s’activava quan agafava una cosa. Aquesta mateixa neurona, també, s’activava quan un altre agafava una cosa.
El nen que acaba de néixer, per tant, podem dir que quan acaba de néixer i veu algú traient la llengua, per exemple, intenta fer-ho com si fos un mirall.
Per exemple, quan volem que un nen mengi moltes vegades obrim la boca i ell, com un mirall, la obre també.
- Perspectiva evolutiva de la conducta antisocial de Patterson: el fenomen que ens interessa, té una historia evolutiva, ha passat per diferents fases.
Sheila Serrano González Posem un exemple de l’evolució d’un fenomen, en aquest cas el fenomen que ens interessa serà la DELINQÜÈNCIA: o A la primera infància:  Pobre en disciplina i supervisió per part dels pares  Problemes de conducta o A la mitjana infància  Fracàs escolar  Rebuig per la majoria de gent o A la última infància i adolescència  Compromís amb el grup d’amics rebels  Conseqüència final-> DELINQÜÈNCIA A l’assetjament (bullying) hi ha d’haver espectadors. El agressor ho fa per pertànyer a un grup o per cridar l’atenció i que li facin cas.
El patiment de la víctima no és tant per un insult, és per tots els espectadors que veuen com l’humilien i no fan res.
Els policies, criminòlegs, etc. Que treballen en el ciberassetjament, encara estan buscant com fer-li front, com intervenir, per aturar-lo.
L’aprenentatge de les regles de funcionament social: segons el grup al que pertanyis tindràs unes regles o unes altres.
L’aprenentatge d’aquestes normes implícites són pautes que regulen els usos socials que no es troben formulades explícitament. Són conegudes com les regles del tracte social i agafen pautes del comportament.
Albert Bandura -> Teoria de l’Aprenentatge social per modelatge (YouTube: Aprendizaje social de la agresión, Albert Bandura) La violència és una conducta antisocial. I, l’empatia són conductes prosocials.
...