Tema 10. Les comunicacions entre les parts i el jutjat (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Procesal I
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 10: LES COMUNICACIONS 1. Concepte i tipus de comunicacions -Actes que posen en relació les diferents persones i institucions que participen al judici -Tipus: -Comunicacions de les parts entre sí -Comunicacions Tribunals / parts (altres persones) -Comunicacions Tribunals / funcionaris -Comunicacions entre tribunals 2. Com es comuniquen les parts? -Excepció: comunicació directa les comunicacions directes no tindran conseqüències si no hi ha un reflex en el tribunal, si no consten en autos, si no presentes un escrit al tribunal.
Les comunicacions directes són extraprocessals si no estan mediatitzades. Es bo o dolent? Alguns diuen que bo altres que dolent.
-Regla general: comunicació mediatitzada -Art. 276 LEC “trasllat de còpies” sempre està mediatitzat, aquí hi ha una excepció.
Un procurador li dóna una copia a l’altre procurador abans de fer-la arribar al jutge (primer es fa arribar al company i després ho presentem al tribunal). Si al final no es presenta al tribunal, no serveix de res i tornem a la regla general.
3. Com es comuniquen els tribunals amb els particulars? *Comunicació parts a tribunal: -Escrits és lo normal -Comunicacions orals són les vistes.
-Entrevistes personals i trucades telefòniques no estan regulades i en canvi s’utilitzen molt.
*Comunicacions tribunals a parts: notificacions *Tipus: -Notificació es limita a informar a la part del contingut d’una resolució judicial -Emplaçament (citació a termini): a més d’informar, ordena a la part una determinada actuació processal dins d’un termini.
-Citació: a més d’informar, ordena a la part una determinada actuació processal un dia i una hora en concret. Ex: citació per una vista: vosté ha de compareixre al jutjat el dia 12 a les 10h.
-Requeriment: a més d’informar, ordena a les parts una actuació diferent de la personació. Es una obligació de fer o no fer actuacions que no són ben bé processals. Ex: abstinguis de fer una trucada telefónica amenaçant a l’altre part.
*A qui es dirigeixen les comunicacions? - Les parts - A les persones que es puguin veure afectades per la sentència persones que no siguin estrictament part, però que es puguin veure afectades.
- A terceres persones en realitat no té massa contingut perquè ja s’inclouen a l’apartat anterior (la profe diu que mai s’hi ha trobat) - A testimonis, pèrits i resta d’intervinents *Qui fa les comunicacions? - La Secretaria del tribunal el jutge ho ordena, el cos ho redacta i l’altre cos ho entrega - Servei Comú de Notificacions (Deganat) organitzat pel Deganat (el Deganat seria un mini consell general del poder judicial a nivell d’uns quants municipis o jutjats) - Servei Comú de Recepció de Notificacions del Col·legi de Procuradors també es un servei que centralitza les notificacions i es fan de manera centralitzada.
*On es fan les comunicacions? -A la seu del tribunal -Procurador si les comunicacions es fan a través de procurador i el procurador es troba a la seu del tribunal -Destinatari si la comunicació es fa amb entrega directa al destinatari i aquest es troba a la seu del tribunal (ya que estas por aqui, toma.) -Taulell d’anuncis notificació per edictes: publicar una còpia de resolució i penjar-la al taulell d’anuncis. Es fictícia, ja que mai ho llegirà.
- SCRNCP - Domicili dels litigants - Primer emplaçament quan es tracta del primer emplaçament i aquesta notificació va dirigida al demandat - No hi ha procurador:quan es tracta d’un procediment on encara no tenim o no cal (-900€) tenir designat un procurador.
- Entrega directa i el destinatari no es troba a la seu del Tribunal *Qui pot rebre les comunicacions? (receptor, que no vol dir destinatari) -El destinatari -Advocat i procurador Terceres persones: empleats, conserges, familiars major de 14 anys, companys de treball... no qualsevol persona que conegui al destinatari pot ser receptor. Ex: veïns NO.
*Com es localitza el litigant? -Domicili del demandant serà aquell que consta a la demanda que ell mateix ha posat.
-Domicili del demandat també consta a la demanda perquè el demandant ha de donar les seves dades. Pot ser el domicili on es viu, el lloc habitual de treball.
-Averiguacions del Tribunal si la part demandant no el sap o hi ha sospites de que pot mentir el Tribunal haurà d’averiguar-ho per si sol, a vegades es tan senzill com buscar a la guia telefònica.
-Registre Central de Rebels Civils si no has comparescut o contestat en alguna citació i no has volgut donar la teva adreça, se t’inscriu al Registre Central de Rebels Civils i a partir d’aquí les properes notificacions se’t faran per edicte. En realitat no funciona gaire perquè aquest Registre no s’actualitza i si ja hi ets inscrit a partir d’ara totes les altres notificacions judicials se’t faran per aquest procés, encara que tu acreditis la teva direcció. Els edictes s’haurien de reservar per si realment no es pot trobar de cap manera la persona.
*Com es practica la comunicació? -Correu, telegrama, burofax correu certificat amb acusació de rebuda (2 intents), sinó, a la tercera, entrega física per un funcionari.
-El telèfon però no s’especifica si cal gravar-ho o com s’ha de fer -Mitjans electrònics, informàtics i similars amb la condició que donin seguretat de qui envia i qui rep, quan arriba, etc -L’entrega física si es troba a la persona i es nega a agafar la notificació, igualment es dona per feta. Si la persona no hi és, s’ha de demanar als veïns si té un nou domicili i s’ha de fer la notificació allà, continuar investigant! -Els edictes si ja s’han esgotat totes les vies d’investigació i tot i així no hem trobat a la persona o si la persona està inscrita al Registre Central de Rebels Civils, la notificació es farà per edicte en el taulell d’anuncis. Això no es admès en el procés penal, en què si no trobem a l’acusat no podem continuar amb el procediment, haurem de notificar a la policia la búsqueda d’aquesta persona.
4. com es comuniquen els tribunals amb els funcionaris i autoritats? -Col·laboració amb la justícia -Manaments comunicacions dirigides només a registradors (de la propietat, mercantil...), notaris, agents judicials i policia judicial.
-Oficis: dirigits a la resta de funcionaris.
-Exposicions: iguals que els oficis però per a funcionaris que estan en un rang jeràrquicament superior. Ex: el cap d’un ministeri (Chacón) 5. Com es comuniquen els tribunals entre si? -Cooperació judicial s’ajuden entre ells sempre que poden -Exhorts comunicació de tribunal espanyol a tribunal espanyol -Comissió rogatòria internacional comunicació de tribunal espanyol a tribunal estranger.
...