Prova Tema 8_Resolt (2009)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 8 Descripció: Continguts d'electricitat i magnetisme Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 08:00 del dia 07-06-2006 fins les 23:00 del dia 07-06-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 08-06-2006 a les 12:00.
La prova consta de 10 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 15 minuts.
inici > Electricitat i magnetisme 1. Els núvols, a) Estan carregats sempre elèctricament b) Un dels mecanismes de càrrega elèctrica dels núvols és el fenòmen termoelèctric c) Són meteors molt dinàmics que com més intensos són més càrrega elèctrica adquireixen.
d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Electricitat i magnetisme 2. Existeixen monopols magnètics? A l’espai exterior B: La Terra és un monopol magnètic C: No, enlloc D:Sí però molt pocs i a escala molt petita de la matèria a) La Terra és un monopol magnètic b) A l’espai exterior c) No d) Sí però molt pocs i a escala molt petita de la matèria inici > Electricitat i magnetisme 3. Un dipol a) És un model que s'utilitza per descriure alguns comportaments elèctrics b) Són dues càrregues de signe oposat molt properes c) No és estable a l'espai lliure d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Electricitat i magnetisme 4. La Terra a) Té càrrega neutra b) Té càrrega neta positiva c) Té càrrega neta negativa d) Cap de les anteriors inici > Electricitat i magnetisme 5. La companyia elèctrica de casa nostra a) No ens factura, entre d'altres, l'energia subministrada b) Ens factura, entre d'altres, la potència subministrada c) Ens proporciona una potència d'un megawat d) Ens proporciona una potència d'un wat inici > Electricitat i magnetisme 6. Si se suposa que l'atmosfera es comporta com un condensador pla i a 50 Km d'altura el potencial és de 400.000 V, la capacitat de l'atmosfera és: (radi de la terra 6370 km; permitivitat de l'aire: 8,8x10*-12 C*2/(Nm*2) a) de l'ordre d'un milifarad b) de l'ordre de mil farads c) de l'ordre d'un milió de farads d) falten més dades inici > Electricitat i magnetisme 7. Un generador d'energia elèctrica utilitza, per generar electricitat, a) la inducció magnètica b) la llei d'Ohm c) la llei de Coulomb d) Cap de les respostes anteriors és certa inici > Electricitat i magnetisme 8. Si se suposa que el potencial elèctric de l'atmosfera a 50 Km d'altura és de 400.000 V i que el corrent global de descàrrega de l'atmosfera és de 1800 A, la resistència global de l'atmosfera és a) molt gran, d'aproximadament un milió d'ohms b) l'aire només presenta resistència elèctrica si està contaminat c) molt petita, d'aproximadament dos cents ohms d) no es pot saber ja que canvia contínuament inici > Electricitat i magnetisme 9. El potencial elèctric a) És l'energia elèctrica per unitat de càrrega b) Es mesura en wats c) A la natura només el tenim als endolls elèctrics d) Cap de les respostes anteriors és certa.
inici > Electricitat i magnetisme 10. Un generador d'energia elèctrica utilitza, per generar electricitat, a) la inducció magnètica b) la llei d'Ohm c) la llei de Coulomb d) Cap de les respostes anteriors és certa ...