Principio de efecto directo (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Comunitario
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

LLIÇÓ 18 El principi d'efecte directe . Efecte directe i aplicabilitat directa: delimitació jurisprudencial. Condicions. L'efecte directe de les disposicions del tractat, del dret derivat i dels acords internacionals. Conseqüències del principi d'efecte directe.
Hi ha hagut jurisprudència comunitària que estableix 2 vies per tal de reduir i mitigar el impacte que suposa l’absència d’efecte directe horitzontal de les directives: - Interpretació conforme  representa la possibilitat de que un jutge nacional pugui interpretar la legislació nacional d’acord amb la Directiva que no ha estat transposada correctament per l’Estat. Que faci tot el possible per poder aplicar la normativa comunitària. Té la finalitat d’incrementar el compliment eficaç de la directiva, augmentar l’eficàcia d’aquesta.
- Principi que regula les relacions entre l’Estat i OJ comunitari  és el deure que tot Estat de reparar els danys i perjudicis que han estat causats per l’Estat com a conseqüència del incompliment de dret comunitari. Tot particular té dret a rebre indemnització de l’Estat membre que ha incomplert el dret comunitari. Els Estats tenen la obligació de reparar tot aquell dany que produeixin als particulars quan aquests danys hagin estat causats per incompliment de dret comunitari.
Hi ha efecte directe d’acords internacionals (acords internacionals celebrats entre la UE i tercers estats). Els acords internacionals signats entre UE i tercers estats formen part de OJ comunitari, del dret de la UE. En determinats supòsits, el TJUE ha autoritzats que aquests acords internacionals celebrats entre UE i tercers estats puguin tenir també efecte directe.
Quan es compleixin el requisit previ  podran produir efecte directe quan es tracti d’acords internacionals que per la seva naturalesa jurídica estan establint drets als particulars. Hi ha acords internacionals els quals creen òrgans que desenvolupen aquests acords internacionals (exemple: acord d’associació Turquia i UE). Els actes obligatoris adoptats per òrgans creats per acords internacionals en els quals participen la UE, aquests actes també poden generar efecte directe. Tenen la capacitat d’establir drets als particulars que els jutges nacionals tenen el deure de garantir. Això és així tan siguin acords mixtes com acords comunitaris.
Requisits: - En funció de la naturalesa de l’acord internacional es podrà establir si té efecte directe Que la disposició en concret, el precepte de l’acord internacional que es vulgui invocar reuneixi característiques: clara, precisa, incondicional, jurídicament perfecte, no sotmesa. Independentment de la naturalesa de l’acte, està el requisit de que la disposició.
...