TEMA 3 (5) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

i I oble,$o'6 d( ta i¡¡'e q d¿os¡Tqc.¡i o naG +¿acJa ^r€{Od{¡§ -fu-crl'em +¿(Cfo. e${euc$c.tQ .p 1 9¡rr*_-hp¡.4 3 r^rlo §toda estimcats €!a coñPcnert+s crslo,<Jonaon a &(netx urñe- ñorxr i*ie aq¡r¡¡{§ ho olPo.r¡qldñ . r'<»totr*-tos & tcr' ü,¡e '' -' 1 t¿l -r-e = V+ ta. f0ll(L i¡.le (D nornenO pr.O¡"SAl @ e^\ r c. qua! - §r dr¡e da.,¡¡e¡ricrci ona§iHr¡do6¡, ¡'6r5rerroÜá & dad4^ -Éñ detni*iua , pocnm <ltr qlp t\obiec$v d.L tcr droestqcr'oñ§Ll{+odé sí gQ'L c poder evrrq§i*tC¡r crrr¡b .vne¡zr¡r¡qt¡ , t\rnetttrcrtS' '. QuO Si?rrin <orngar-rc-bkr: r¡ffre da.A fera¿qc¡ó cr <..r¡-¡.J -{.ervniot *ixJ. pcdrcrn COrnpA,r4¡ uñ ñ1e''s ,,Frs.iqr n§e tt et¡oUrcr'é (c¡. *eudEncjo. 6 cYe.l' xorrJ ó d-ac¡<j s '¿¡'Jt O +t ifnes-ffi q¡r¿l¡ e\ segúa.rf r' Sáae¡ i ts:+ctg ono0r'fc¡*' *!rAe qJa q.D do'ch') 5+tq*-In rr¿6¡¡tcvrñi c',ad¿r.t' D,t.r. t 4) grttnrrc^d (le ( t?$ra§ q#s €,n ct r¡>tode ¿a üJe¡¡ {.'pr» 3 relrdiocio Lircal) ta *ixl.oparltr*: .-tt (¿l ) lu\ =/o*¡l, ob{art i r¡r : SAA It=/on/'It) o. porfr'r de (q 'tlrn.¡tc^ +ri 9Fre eá Co-u^rPoola. .rr.'to to, dr s) ci¡q¡-q^ <s to p.eo^toti ( ie,t ¡ro,JOcle mosírq.( qr{L.t+lA§c¡/r e¡r et vlle\de r' eo-t'inraciC tt Oo ) ó.t cÉ¡íode lr ex-t-trr : ^.- t'n\ Y¿ - *65-trq1 = I r+^ -F ob{c¡úr Pct ¡ " ltt t¡) ^I (zl rqqg.
5I = Vr, §rr" S¿ = Áo dece¡,{o'ciocroU u é,rr +'n\ + S( {to¿a " -Sr E = Yrqqq.a = = Yrq,e.q.E \¿l o«q.
tcr i : everci.ci 3r {e*r db , ..\ t+\ = t**, * sL = rt"'i, \++t)-t ?s ct¡ to- §r =t4-tsr49 =to'6t - §rE : q'14 + d¿¿t =9'q6t ^ lz\ Ttrtc ,g = Y rcQQ. Er * t=, g 8'Og + zr¿S9 : to'3aq 4rf po§'. <s+irnoci6 <b {q {<nsléncicr. (¡rreo§ I '=tro*¡,Lc\ -(¿) n ^¿\4 = fro +/, (tr --.
,\ s' oroú fr, = q,'lg I Á, =o'¿tot oCic^ Ll neqg; ...