Preguntes V/F amb respostes (1) (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Fisiologia i fisiopatologia II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 28/03/2016
Descargas 113
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero PREGUNTES: 1. La sang participa en processos de regulació de la temperatura.
2. Plasma i sèrum són sinònims.
3. Els eritròcits són cèl·lules que transporten oxigen unit a la Hb 4. Els eritroblasts són precursors immadurs dels eritròcits.
5. La Vit B12 participa en la hematopoesi com a factor imprescindible a la síntesi del DNA.
6. La majoria de Fe ingerit es disposa al teixit muscular en forma de Hb.
7. Els limfòcits B es desenvolupen i maduren a la melsa.
8. Els limfòcits són els leucòcits més abundants en sang.
9. Les anèmies es defineixen com la manca de ferro en sang.
10. Una fallada funcional de la medul·la òssia pot afectar a la eritropoesi i induir anèmia.
11. Si un home de 25 anys presenta un recompte d’eritròcits de 4,5x1012 I sang i una concentració de 90 g/L es pot dir que té anèmia.
12. La pancitopènia pot esdevenir d’una aplàsia medul·lar.
13. L’origen de l’anèmia ferropènica pot ser la pèrdua de petites quantitats de sang de forma continuada.
14. En l’anèmia ferropènica és habitual trobar eritròcits de VCM >80fL i un HCM >27pg.
15. En l’anèmia megaloblàstica és habitual trobar eritròcits de VCM < 80fL i un HCM<23 pg.
16. Un increment en el nombre de neutròfils en sang, es coneix com a neutropènia 17. Radiacions ionitzants i infeccions virals són factors influents en l’aparició de leucèmies.
18. Una ulceració necròtica bipolar és aquella que es presenta en dues zones distants de forma simultània, concretament en boca i genitals.
19. Les leucèmies es poden tractar amb trasplantament de cèl·lules mare autòlogues o al·logèniques de medul·la òssia de sang perifèrica o cordó umbilical.
20. Els limfomes de tipus NO Hodgkin són de millor pronòstic que els de Hodgkin.
21. El tromboxà A2 és alliberat per les plaquetes i aconsegueix una acció vasoconstrictora.
22. El factor Xa, V, fosfolípids i calci formen el factor activador de fibrina.
23. La activació de la intrínseca i la extrínseca porten a la activació del factor X.
24. L’escorbut era una malaltia freqüent en el segles dels pirates que contínuament estaven a alta mar.
25. L’escorbut es degut a un dèficit de Vit D que cursa amb alteracions de les plaquetes.
26. Un miosarcoma és un tumor benigne de teixit epitelial.
1 Carla Triguero Unybook: ctriguero RESPOSTES: 1. La sang participa en processos de regulació de la temperatura. V 2. Plasma i sèrum són sinònims. F són molt similars però no és exactament el mateix 3. Els eritròcits són cèl·lules que transporten oxigen unit a la Hb. F No són cèl·lules 4. Els eritroblasts són precursors immadurs dels eritròcits. V 5. La Vit B12 participa en la hematopoesi com a factor imprescindible a la síntesi del DNA. V 6. La majoria de Fe ingerit es disposa al teixit muscular en forma de Hb. F  La majoria del ingerit: femta 7. Els limfòcits B es desenvolupen i maduren a la melsa. F maduren a la medul·la òssia.
8. Els limfòcits són els leucòcits més abundants en sang. F són els neutròfils.
9. Les anèmies es defineixen com la manca de ferro en sang. F 10. Una fallada funcional de la medul·la òssia pot afectar a la eritropoesi i induir anèmia. V 11. Si un home de 25 anys presenta un recompte d’eritròcits de 4,5x1012 I sang i una concentració de 90 g/L es pot dir que té anèmia. V 12. La pancitopènia pot esdevenir d’una aplàsia medul·lar. V 13. L’origen de l’anèmia ferropènica pot ser la pèrdua de petites quantitats de sang de forma continuada. V 14. En l’anèmia ferropènica és habitual trobar eritròcits de VCM >80fL i un HCM >27pg. F 15. En l’anèmia megaloblàstica és habitual trobar eritròcits de VCM < 80fL i un HCM<23 pg. F 16. Un increment en el nombre de neutròfils en sang, es coneix com a neutropènia F Neutrofília 17. Radiacions ionitzants i infeccions virals són factors influents en l’aparició de leucèmies. V 18. Una ulceració necròtica bipolar és aquella que es presenta en dues zones distants de forma simultània, concretament en boca i genitals. V 19. Les leucèmies es poden tractar amb trasplantament de cèl·lules mare autòlogues o al·logèniques de medul·la òssia de sang perifèrica o cordó umbilical. V 20. Els limfomes de tipus NO Hodgkin són de millor pronòstic que els de Hodgkin. F 21. El tromboxà A2 és alliberat per les plaquetes i aconsegueix una acció vasoconstrictora. V 22. El factor Xa, V, fosfolípids i calci formen el factor activador de fibrina. F es de la protrombina 23. La activació de la intrínseca i la extrínseca porten a la activació del factor X. V 24. L’escorbut era una malaltia freqüent en el segles dels pirates que contínuament estaven a alta mar.
V 25. L’escorbut es degut a un dèficit de Vit D que cursa amb alteracions de les plaquetes. F és Vit C i els vasos sanguinis 26. Un miosarcoma és un tumor benigne de teixit epitelial. F SARCOMA =MALIGNE!!! 2 ...