Tema B5: Tronc de l’encèfal (COMPLET) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 156
Subido por

Descripción

Tema B5: Tronc de l’encèfal COMPLET.

Vista previa del texto

Psicobiologia II Laura Casado Tema B5: Tronc de l’encèfal 1. Descripció morfològica i principals subdivisions 1.1: Descripció morfològica Quan parlem del tronc de l’encèfal parlem de tres divisons caudals de l’encèfal:    Bulb: La més caudal Protuberància Mesencèfal: La més rostral.
L’escorça cerebral amaga gran part del tronc de l’encèfal i pràcticament no es veu el mesencèfal a simple vista en un cervell normal.
1.1.1: Principals estructures en cara ventral i dorsal   Cara ventral: o Al mesencèfal trobem els peduncles cerebrals. Es veuen com dos columnes lleugerament inclinades. Estan formats per axons que estan conduint informació motora.
o Protuberància o Bulb:  Piràmides: Formada pels axons. Molts d’ells creuen la línia mitja.
Acusació de les piràmides: Lloc on part dels axons que formen les piràmides creuen la línia mitja, la informació es lateralitza.
 Olives bulbars: Relacionades amb processament d’informació de tipus auditiu.
Cara dorsal: En la cara dorsal gran part del tronc està amagada pel cerebel. Tot i així trobem: o Col·licles o tubèrcles quadrigèmins: N’hi ha de dos tipus:  Superiors (dos): Es relacionen amb processament d’informació sensorial òptica Psicobiologia II Laura Casado  o o o Inferiors (dos): Es relacionen amb processament d’informació sensorial auditiva Quart ventricle Tectum: Part dorsal. Terminologia que ens situa respecte als ventricles.
Tegmentum: Part ventral. Terminologia que ens situa respecte als ventricles.
Peduncles cerebrals Protuberància Bulb raquidi Piràmides Tubercles quadrigèmins sup.
Tubercles quadrigèmins inf.
Olives bulbars Quart ventricle 2. Els nervis cranials En la superfície del tronc de l’encèfal s’observen els nervis cranials. Els nervis cranials estan associats al tronc de l’encèfal, excepte algunes excepcions (nervi òptic  quiasme òptic i nervi olfactori bulb olfactori). La majoria d’ells estan relacionats amb informació sensorial i motora de cap i cara.
Formen part del sistema nerviós perifèric. Condueixen informació des del tronc de l’encèfal cap al cap i la cara o viceversa.
Hi ha 12 parells de nervis cranials:   I: Nervi olfactori (sensorial) II: Nervi òptic (sensorial) Psicobiologia II           Laura Casado III: Oculomotor (moviments globus ocular) IV: Troclear o patètic (moviment globus ocular) V: Trigèmin: branca sensorial (informació somatosensorial cara); branca motora (moviments mandíbula) VI: Abducens (moviments globus oculars) VII: Facial: Branca motora (gestos facials; glàndules lacrimals i salivars); branca sensorial (gust 2/3 anteriors llengua) VIII: Vestíbulo cloclear: sensorial, branca vestibular (informació sobre posició i moviments de cap, sentit de l’equilibri); branca coclear (audició) IV: Glosso-faringi: vegetatiu (deglució, etc), sensorial (gust terç posterior llengua i faringe) X: Vagus (“vago”): vegetatiu (innerva sistema digestiu, respiratori, cardíac, etc).
Sensorial (gust faringe) XI: Espinal accessori: Motor (moviments clatell) XII: Hipoglós: motor (moviments llengua) Els nervis espinals tots són mixtes (condueixen informació sensorial i motora). En canvi, els nervis cranials poden ser només sensorials, només motors i també mixtes.
3. Substància grisa Definim diferents nuclis on s’acumulen els somes i on es produeixen les sinapsis. Els nuclis són:   Nuclis dels nervis cranials: Porten informació sensorial i motora o Nuclis sensorials: Neurones que estan conduint informació sensorial des de l’escorça fins a la perifèria.
o Nuclis motors: Neurones que estan conduint informació motora des de l’escorça fins a la perifèria.
Nuclis dels nervis: No tota la substància grisa està relacionada només amb els nervis cranials. Trobem altres nuclis troncoencefàlics: o Al mesencèfal: àrea tegmental ventral (origen via mesocroticolímbica, DA), subtància negre (origen via negroestriada, DA), col·licles o tubercles quadrigèmins (tèctum).
o Al bulb: Informació somastèsica. La neurona de primer ordre que té part de l’axó a la columna dorsal farà sinapsis amb la segona neurona als nuclis de Goll o al nucli de Burdach. Relacionats amb columna dorsal de la medul·la (informació sensorial) o Nuclis de la formació reticular 3.1: Nuclis de formació reticular: Controlen el nivell d’activació cortical. Es troben a la part més medial i estan distribuïts al llarg de tot el tronc de l’encèfal. Se l’anomena formació reticular per l’aparença  Tenen un aspecte de retícula a causa del gran número d’axons que passen entremig dels nuclis.
Aquests nuclis de la formació reticular funcionalment formen part del sistema reticular activador ascendent i del sistema reticular descendent. Diferència: Psicobiologia II   Laura Casado Sistema reticular activador ascendent (SARA): o Paper activador general del SNC o Manteniment del nivell de consciència o Cicle son-vigilia o Atenció Sistema reticular descendent: o Modulació motoneurones espinals o Modulació neurones sensorials (analgèsia) 3.2: Nuclis dels nervis cranials Porten informació sensorial i motora. En aquests nervis trobem dos tipus de nuclis:   Nuclis sensorials: Neurones que estan conduint informació sensorial des de l’escorça fins a la perifèria.
Nuclis motors: Neurones que estan conduint informació motora des de l’escorça fins a la perifèria.
Psicobiologia II Laura Casado 4. Substància blanca  Fascicle espinotalàmic: Porten informació del tacte protopàtic, dolor i temperatura.
 Fascicles corticoespinals: Porten informació de moviment voluntari.
Aquests fascicles, que ja havien vist a la medul·la, han de tenir una continuació al llarg del tronc de l’encèfal.
 Lemnisc medial: Porten informació de tacte epicrític i propiocepció conscient.
Psicobiologia II Laura Casado 5. Aspectes funcionals Recollir i enviar a l’encèfal informació sensorial de: Rebre de l’encèfal i distribuir cap a la perifèria informació motora i vegetativa de: Organitzar respostes reflexes de: Medul·la Tronc i extremitats Tronc Cap i cara Tronc i extremitats Cap i cara Tronc i extemitats Cap i cara Funció especial: Control activació cortical, relacionat amb els nuclis de la formació reticular.
Substància grisa Substància blanca Medul·la Banyes dorsals (sensorials) Banyes ventrals (motores) Fascicles sensorials i motors de tronc i extremitats Tronc Nuclis sensorials Nuclis motors Altres nuclis Fascicles sensorials de tot el cos ...