Examen Juny 2014 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Gestio i desenvolupament del software
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Juny 2014 1. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un conjunt de IC (Item de Configuració) també és un IC.
2. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un release és una versió d’un artefacte que es fa publicament accessible a altres usuaris o clients.
3. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Les tres representacions de la GC són les representacions checkin-checkout, composició i conjunt de canvis.
4. (1 punt, -1 punt) En el següent diagrama es mostra una operació de rebase. La següent afirmació és certa o falsa? En la branca optional, després de fer el rebase es perden els canvis realitzats entre 1.1.1 i 1.1.2 .
5. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Durant el cicle de vida d’una petició de canvi, el procés de determinar qui fa una modificació es realitza durant la fase d’anàlisi del canvi.
6. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Change Control Board és qui aplica, durant la fase d’auditoria del cicle de vida d’una petició de canvi, les activitats de SQA (Software Quality Assurance) abans d’acceptar els canvis.
7. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les best practice de la Gestió de la Configuració és realitzar un release al arribar a un milestone del projecte.
8. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un dels desavantatges de les eines de GC basades en activitats és que no faciliten saber les diferències entre baselines.
9. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les best practice de la Gestió de la Configuració és integrar aviat i freqüentment.
10. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Durant l’activitat de release management, el Quality Control Team és qui crea el release un cop s’ha assegurat que el software funciona correctament.
11. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Durant l’activitat de branch management, en cas que no es puguin minimitzar els overlaps no és recomanble fer rebase freqüentment.
12. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En un projecte de software que té dues variants, quina aproximació és la més utilitzada? a) Redundant teams b) Single Project 13. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Configuration Manager és qui selecciona i avalua promotions de la GC per convertir-les en releases.
14. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Els work products s’agrupen en work packages.
15. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La identificació dels rols es realitza durant la fase de Planificació.
16. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La tasca de infrastructure set-up es realitza durant la fase de Project Definition.
17. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El task model és la descomposició jeràrquica del work en tasques.
18. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Work Breakdown Structure és la descomposició jeràrquica del work product en diferents work packages.
19. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La creació de la infrastructura de comunicació es realitza durant el Project Start.
20. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En la metdologia Scrum, en cada sprint es desenvolupa un release candidate.
RESPOSTES: 1. c f 2. c f 3. c f 4. c f 5. c f 6. c f 7. c f 8. c f 9cf 10. c f 11. c f 12. a b 13. c f 14. c f 15. c f 16. c f 17. c f 18. c f 19. c f 20. c f ...