Tema 12: Teixit de defensa (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Animal TEMA 12: TEIXIT DE DEFENSA Leucòcits  cèl·lules de defensa (a la sang)  glòbuls blancs Agranulòcits Leucòcits Monòcits Limfòcits Basòfils Granulòcits Eosinòfils (grànuls s’observen Neutròfils al microscopi òptic) Funció: immunitària Immunitat Inespecífica (innata) Especifica (adaptativa) Inespecífica:    Resposta igual per a cada antigen (porció de molècules que induirà a la resposta immunitària) Sense memòria  actuarà de la mateixa manera Més ràpida Especifica:   Amb memòria Resposta lenta  però la següent vegada recordarà la resposta de l’antigen  actuarà + ràpidament Monòcits  cèl·lules més grans de la sang (3r tipus cel·lular + abundants a la sang)   Prové de la medul·la òssia (cèl·lules mare hematopoètiques) Circulació  es dirigeixen cap als teixits on evolucionen a macròfags Sistema mononuclear fagocític  conjunt dels macròfags en els teixits Macròfags Funció: fagocitar Molts lisosomes  digestió partícules fagocitades Macròfags  cèl·lules presentadores d’antígens Es trobarà en un leucòcit  interacció a través de la membrana externa Activa limfòcits 1 Citologia i Histologia Animal Limfòcits  + petits (2n tipus cel·lular més abundant a la sang) Limfòcits T (col·laboradors, citotòxics, supressors) 2 tipus Limfòcits B Altres Produïts a la medul·la òssia T  madurs a la sang + timus després de la sang B  medul·la òssia i directament a la sang Òrgans limfoides primaris: medul·la òssia producció de limfòcits B, timus producció de limfòcits T i secreció d’hormones i factors que regulen la funció dels limfòcits T.
Òrgans limfoides secundàries: nòduls (o ganglis), cúmuls, melsa circulació de la limfa, manteniment i producció de limfòcits B, manteniment de limfòcits T, resposta immune.
  Exposició d’antígens i resposta immune especifica (nòduls, cúmuls, melsa) Fagocitosi de microorganismes (nòduls) i cèl·lules velles de la sang Zones d’acumulació on s’activaran els limfòcits Nòduls limfàtics  exemple: al costat de l’intestí (Plaques de Peyer) Limfòcit B actiu  es transformen en cèl·lules plasmàtiques (citoplasma + gran, RER) encarregades de sintetitzar anticossos (proteïna) Tipus de receptor diferents per l’antigen Limfòcits T  TCR (proteïna de membrana) Limfòcits B  anticòs a la membrana (forma no secretada) Ig de membrana (immunoglobines) Antigen se’l trobarà associat a una proteïna de membrana de la cèl·lula presentadora d’antigen Conjunt d’agents en una sèrie de segments que es van generant genèticament de manera aleatòria  capaços de reconèixer 1011 antígens diferents A la sang petita representació de cèl·lules que reconèixer un antigen específic  si el troba  s’activa i proliferació de limfòcits específics Ganglis limfoides  inflamació Limfòcits T col·laboradors  interacció amb l’antigen, activen la resposta i secreten substàncies que activen la resta de cèl·lules immunitàries Limfòcits T citotòxics  citotòxics sobre cèl·lules infectades per virus  indueixen l’apoptosi de la cèl·lula Limfòcits B activats  per la presentació  cèl·lules plasmàtiques  Resposta humoral 2 Citologia i Histologia Animal Basòfils  menys comuns En el citoplasma: grànuls (afinitat per colorants bàsics) ? Contingut àcid: Histamina  substància vasodilatadora  augmenta el flux sanguini  permet que arribin més leucòcits a la zona infectada Factors quimiotàctics  estimulant altres cèl·lules del sistema immunitari inespecífic Cèl·lules relacionades amb processos d’alèrgia Mastòcit  es troba en teixits Característiques i funcions similars a basòfils       Granulacions basofíliques Reseptors d’immunoglobulines a la membrana Histamina: incrementa permeabilitat vascular, vasodilata arterioles locals produint edema Factors quimiotàctics per eosinòfils i neutròfils Heparina: afavoreix el flux sanguini Reaccions alèrgiques Eosinòfils  granulacions eosinòfiles  lisosomes (poc freqüents) Regulació de la inflamació: Histaminasa  degrada la histamina  la reacció s’inhibeix Augmenta eosinòfils  associades a infecció parasitària Neutròfils  més abundants de tots   Nucli multilobulat Granulacions neutres Augmenta lisosomes Funció fagocítica  fagòcits  més efectius quan estan recoberts per anticossos i residus cel·lulars (d’apoptosi) Reguladores de la reacció inflamatòria del teixit.
No actuen individualment:   Hi ha els reguladors Activadors d’altres cèl·lules  estimuladors 3 Citologia i Histologia Animal Resposta inflamatòria: Agressió agressió (ex: tall) Resposta immune inespecífica Resposta immune específica Fagocitosi dels patògens Cèl·lules sistema fagocític mononuclear Neutròfils Presentació antigènica Cèl·lules sistema fagocític mononuclear, especialment cèl·lules dendrítiques Resposta cel·lular (limfòcits T) LT col·laboradors LT reguladors LT citotòxics Reclutament cèl·lules de defensa Mastòcits i Eosinòfils regulem Resposta humoral (limfòcits B) Producció d’anticossos Eliminació Neutròfils, Macròfags 4 ...