Quadre resum reducció de conductes (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Introducció al Tractament Psicològic
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 06/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EXTINCIÓ TFR COST DE RESPOSTA SACIACIÓ I PRÀCTICA - DEFINICIÓ CARACTERÍSTIQUES AVANTATGES DESAVANTATGES ELECCIÓ Treure el reforçament a una conducta prèviament reforçada.
 ↑ Taxa d’aparició R. (inici)  ↓ Progressiva (després)  Recuperació espontània.
 ↓ Depèn programa R.
 ↓ Efectiva de la conducta.
 Efecte durador  No es necessiten estímuls aversius.
 És difícil identificar i controlar els reforçadors de la conducta.
 ↑ Inicial conducta.
 Efectes retardats.
 Aparició conductes desadaptatives  Es poden identificar i controlar els reforçadors de la conducta.
 Es pot tolerar l’↑ inicial.
 Es pot ↓ gradualment.
 Es pot controlar l’ambient.
 Reforç conductes alternatives.
Treure a la persona de la situació o retirar la situació en la que està obtenint un reforçament contingent a la conducta problema.
 ↓ relativament ràpida.
 ↓ mantinguda o temporal.
 Només es pot utilitzar durant un període de temps (breu).
 Tècnica pont per alterar ambient  ↓ Depèn programa R.
 ↓ Efectiva de la conducta.
 Es pot utilitzar sense acabar de conèixer ER.
 No cal controlar ER.
 Facilita període de temps per a desenvolupar conductes alt.
 Canvi no permanent  Contingència no constructiva.
 Pot suprimir altres C que podrien aparèixer en el moment.
 Pot tornar a aparèixer C.
 Aparició conductes desadaptatives.
 Es poden identificar R.
 Es pot treure a la persona de l’ambient.
 Es pot tolerar l’↑ inicial.
 Es pot ↓ gradualment.
 Reforç conductes alternatives.
Retirar el reforçador de forma contingent amb l’emissió de la conducta que es vol eliminar.
 ↓ ràpida i completa  Retira el reforçador de forma contingent a la conducta.
 Necessita reserva de R.
 Recuperació espontània.
 ↓ Ràpida i duradora.
 Fàcil d’aplicar en quasi totes les situacions.
 Evitació de l’agent de control.
 Aparició conductes desadaptatives.
 No es necessita identificar o controlar reforçadors.
 Es pot ↓ immediatament C.
 La persona disposa d’una reserva de reforçadors.
 Es poden retirar els R de la reserva.
 Reforç conductes alternatives Saciació: presentar Er repetidament fins que perd el seu valor reforçant.
Pràctica negativa: repetició d’una conducta fins que resulta desagradable.
 Estableixen període temporal seguretat en el que no s’emetrà la C.
 ↓ Immediata però temporal  Recuperació espontània  Saciació  Conèixer estímul reforçador.
 No per a ↓ C. perilloses  Estímuls o conductes fàcils d’identificar.
 No exigeix identificar reforçadors de C.
 Efectes immediats  No es pot utilitzar aïlladament.
 Efectes reduïts en el temps  No suprimeix 100% C.
 No molt eficaç en conductes mantingudes per reforçament social.
 Es pot identificar el reforçador o conducta reforç.
 La conducta no és perillosa.
 Es desitja ↓ ràpida.
 Efectes temporals no permanents.
 Reforç conductes alternatives.
RD: RDO i RDI RD: RDTB SOBRECORRECCIÓ Es reforcen conductes diferents a la que es vol reduir. S’espera que a l’↑ la freqüència d’aquestes altres, ↓ la conducta problema.
RDO: Reforç de qualsevol conducta del subjecte menys la que es vol eliminar.
Formes:  Reforçar qualsevol conducta menys objectiu  Reforçar només una o vàries conductes esp.
 Reforçar un període de temps sense que aparegui la conducta a eliminar.
RDI: Reforçar només conductes incompatibles a la que es vol eliminar.
 Enfocament positiu.
 Enfocament constructiu (alternativa de conducta)  Efectes duradors.
 Efecte demorat per a reduir conductes.
 Pot aparèixer la conducta a eliminar.
Es reforça una conducta només si s’emet per sota de certa freqüència o taxa.
 No es pretén eliminar, sinó reduir una conducta adequada amb una freqüència molt alta.
 Enfocament positiu.
 Útil quan es vol ↓ freqüència sense eliminar conducta.
 A més de l’anterior: s’utilitza  Procediment lent.
quan l’objectiu és reduir una  No considera conductes conducta o mantenir-la en uns alternatives.
nivells moderats.
 Pot fer creure que una conducta inadequada és adequada en taxes baixes.
Realitzar una C que remedii en excés les conseqüències negatives de la inadequada.
SC-R: compensar el mal ocasionat amb una conducta que el millori en excés.
SC-PP: realitzar repetidament conductes apropiades incompatibles amb la indesitjada.
 Estableix contingències aversives per l’emissió de la conducta a eliminar.
 ↓ ràpida de la conducta.
 Important aplicar tècnica immediatament  Assegurar-se que les contingències negatives són importants.
 Aconseguir reforçadors per conductes alternatives apropiades.
 Efectes ↓ gradualment.
 ↓ llarga duració.
 Estableix conductes adequades.
 No té tants efectes negatius com els procediments aversius.
 Efectes graduals, no immediats.
 Requereix d’un cert temps per a la seva aplicació.
 A vegades és difícil identificar o establir les conductes alternatives adequades.
 A vegades és molt infantil.
 No cal identificar o controlar els reforçadors de la conducta problema.
 Es disposa de reforços efectius.
 Es pot ↓ conducta gradualment.
 Es vol insistir en desenvolupar conductes alternatives/incompatibles a la conducta problema.
 Es pot combinar amb les demés tècniques.
 Es disposa de conductes positives relacionades amb la que es vol eliminar.
 Es disposa de temps en l’ambient per a aplicar SC.
 No són conductes agressives o perilloses.
 Es vol que la persona aprengui conductes adequades.
 Combinar SC-R i SC-PP.
...