Examen Parcial Primavera 2011 (3) (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Circuitos Lineales
Año del apunte 2011
Páginas 2
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EXAMEN PARCIAL DE CIRCUITS LINEALS 10 de maig de 2011 – ETSETB, Grup 30 __________________________________________________________________________ P1 – Donat el circuit de la Fig. 1, indiqueu quins dels següents diagrames de pols i zeros poden correspondre a la seva funció de xarxa, H(s)=Vo(s)/Vg(s). Justifiqueu la resposta en cada cas.
R vo vg C L R a) b) c) d) Fig. 1 P2 – Per al circuit de la Fig. 2, determineu la funció de xarxa H(s)=VO(s)/VIN(s) i feu una estimació de la durada del règim transitori.
Vcc=15V R1=1 kΩ R2=10 kΩ C=1.6 nF Fig. 2 P3 – Per al circuit de la Fig. 2, determineu la resposta vO(t) a l'excitació vIN(t)=0.5 cos(2π·104 t).
P4 – Donat el circuit de la Fig. 3, indiqueu quin tipus de filtratge realitza, donant les expressions corresponents a: amplificació màxima, freqüència(es) de tall i ample de banda.
vo(t) ig(t) R L Fig. 3 P5 – La potència absorbida en règim permanent sinusoïdal per una admitància de valor Y=10-3+j10-3 Ω-1 és igual a 50 mW. Determineu el valor eficaç del corrent a través d'aquesta admitància.
...