3. La informació d'actualitat immediata (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i expressió audiovisual
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 71
Subido por

Vista previa del texto

3. La informació d'actualitat immediata La notícia • Donar a conèixer els fets que estan passant, que s'acaben de produir/descobrir amb la major rapidesa possible.
• Peça essencialment efímera.
• La rapidesa no ha de prevaldre sobre la qualitat i la veracitat.
• Obtenció de la informació: ◦ Anant a cercar-la. Les millors notícies són les que el periodista ha estat testimoni.
◦ Buscant fonts de primera mà.
◦ Fonts indirectes. Quan no s'han aconseguit fonts de primera mà La noticia radiofònica • Elements fonamentals: SONORS ◦ Paraula oral/veu: Com la paraula és l'element principal és important cuidar molt la redacció de manera que sigui fàcil de seguir pels espectadors.
▪ Locució dels periodistes ▪ Declaracions • Realitat testimonial de les persones vinculades als fets noticiosos.
• Han de ser valoratives i d'opinió.
• Protagonistes dels fets, testimonis o experts.
• Fragments d'entrevistes, rodes de premsa, etc.
• És important el que es diu, qui ho diu o ambdues coses. Si tan sols aporten dades potser no cal introduir el tall de veu i ja ho pot dir el mateix periodista.
◦ So ambient: ▪ Sons diegètics, testimonials, inherents als fets.
▪ Inclou la veu humana (crits, frases soltes...) ◦ Música extra diegètic: ▪ En funció gramatical • Estructura bàsica: ◦ Condicionada pel poc temps d'exposició i per la impossibilitat de l'oient de retrocedir.
◦ Han de ser clares, sintètiques i ben estructurades.
◦ Només han d'incorporar els aspectes més significatius de la informació.
◦ Una idea principal; algunes idees secundàries.
◦ QUÈ, QUI, QUAN, ON, COM i PERQUÈ segons la importància. De totes maneres el que més es tracta són el QUÈ i el QUI ◦ Capçalera o entrada: Inclou les dades més importants o atractives per cridar l'atenció.
◦ Cos o desenvolupament: Relat cronològic o per ordre d'importància. Paràgrafs amb una o dues dades noves i alguna de redundant.
◦ Tancament o cloenda ◦ Dins el butlletí, el presentador del programa actua com a fil conductor i dóna pas a les diferents notícies mitjançant una presentació.
• Diferents models de notícia: 1. Notícia estricta • Narració dels fets que fa el periodista. Se sol fer des de l'estudi.
2. Notícia amb declaracions • S'han de presentar: ◦ No incloure al principi de la informació.
◦ La presentació ha d'enfocar l'atenció cap a la declaració.
◦ La darrera persona esmentada ha de ser la que fa la declaració.
◦ No es poden fer bateries de declaracions.
• Han d'enllaçar «naturalment» amb la narració del periodista.
• Evitar donar pas amb les mateixes paraules que diu el tall.
• Al final, el periodista ha de ser redundant amb la idea principal de la declaració.
• Han d'estar ben seleccionades i ser clares.
• Han d'estar equilibrades.
• No podem deixar penjada una declaració.
• Durada màxima de 15 segons.
3. Notícia amb connexió • El conductor fa la presentació de la notícia des de l'estudi i dóna la paraula al periodista que la desenvoluparà.
◦ La intervenció pot exposar una dada, un resultat de manera breu o desenvolupar una notícia.
◦ Pot produir-se un diàleg entre ambdós.
◦ Es fa evident la sortida de l'estudi.
• Notícia amb connexions múltiples ◦ Respon a la necessitat de cobrir diferents punts informatius relacionats amb un mateix fet.
◦ Cada focus simbolitza una ubicació on hi ha dades necessàries per construir el relat complet.
◦ El presentador principal fa de fil conductor.
4. Notícia amb tractament polièdric • Tema destacat • El seu tractament no es limita a oferir una única perspectiva sinó que abasta diversos aspectes relacionats amb un tema.
• Diferents peces tracten un mateix tema.
La notícia televisiva • Elements fonamentals: ◦ VISUALS ▪ Imatges videogràfiques: • Pròpies de l'esdeveniment • Referencials • D'arxiu ▪ Rètols: • En funció espacial, temporal, identificació o referencial.
▪ Grafismes ◦ SONORS ▪ Locució ▪ So ambient • El so ambient aporta part important de la informació del lloc des d'on es narra la notícia.
▪ Música extra diegètica • Esporàdicament i sempre en segon pla ▪ Elements fonamentals ▪ L'INFORMADOR EN IMATGE • Presentador en estudi • Speech (stand up, presentació in situ) ◦ Imatge gravada des del lloc dels fets ◦ Credibilitat i capacitat de desplegament ◦ Informació no inclosa al vídeo de la que no tenim imatges.
◦ Mirant a càmera i explicat.
◦ El fons és importants abans de fer-lo s'ha de tenir clara l'estructura de la notícia ◦ Pot ser de pont o de cloenda ◦ Durada d'entre 10 i 20 segons.
◦ Pla mig o pla americà del periodista • Directe ◦ Corresponsals, enviats especials i reporters.
◦ Parla de l'esdeveniment en el moment que es produeix.
◦ Inclou informació de darrera hora.
◦ Durada màxima entre 40 i 50 segons.
• Declaració ◦ Pot presentar-se de forma aïllada o en bateria.
◦ S'identifiquen amb rètols.
◦ Durada màxima entre 15 i 20 segons.
• Diferents tractaments ◦ 1. Notícia de plató ▪ La dóna el conductor del TN mirant a càmera.
▪ Sovint les notícies d'última hora es donen directament des de plató.
◦ 2. Notícies parcialment editades ▪ La construcció de la notícia es va fent en directe (mescla) a partir de diferents elements que ajuden a explicar l'esdeveniment.
▪ 2.1. Off conductor / notícia amb cues...
• Presentador, locució en directe, imatges en brut i so ambient. Són imatges molt potents informativament que no necessiten edició.
• Presentador, locució en directe, imatges editades i so ambient.
▪ 2.2. Connexió/plató amb directe • Presentador i connexió • Presentador, connexió, imatges en brut i so ambient • Presentador, connexió, imatges editades i so ambient • Presentadors, connexió i entrevista editada/bateria de declaracions ◦ 3. Notícies editades ▪ La notícia s'emet com un bloc editat després de la presentació en estudi.
▪ Només es fa en directe la inclusió de rètols.
▪ Presentador, imatges editades i so ambient ▪ Presentador, imatges editades, so ambient i locució en off ▪ Presentador i declaracions editades ▪ Presentador, imatges editades, (locució en off) i música ▪ Presentador, imatge editades, so ambient i speech ▪ Presentador, imatges editades, so ambient, locució i declaracions ▪ Presentador, imatges editades, so ambient, speech i declaracions ▪ Breus La crònica • Característiques ◦ Funció informativa ◦ Caràcter testimonials ◦ Propòsit contextualitzador ◦ Estil personal; llenguatge col·loquials ◦ Des del lloc dels fets ◦ Brevetat ◦ Estructura més flexible ...