Epidemiologia - Tema2 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 18/01/2015
Descargas 24
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: APLICACIONS DE LA EPIDEMIOLOGIA Aplicacions de l’epidemiologia 1. Diagnòstic de Salut comunitària (DSC) És determinar la classe i magnitud dels problemes de salut que afecten a una població concreta. Cal definir: o Variables o Biològiques o Socials o Ambientals o Indicadors de morbi-mortalitat 2. Conèixer la història natural i social de les malalties Avui en dia això es limita al procés subclínic, a processos on es desconeix el tractament adequat i en situacions on no es disposa de recursos suficients.
2 periòdes: o o Prepatogènic: (persones sanes amb factors de risc, modificables com els hàbits de vida o no modificables com sexe, edat, antecedents familiars).
Patogènic: que a la vegada comprèn dos períodes (presimptomàtic i clínic). El resultat final serà curació cronicitat o mort.
3. Descobrir la etiologia de la malaltia Aplicacions de la epidemiologia (2) 1. Identificar noves malalties Els estudis epidemiològics ens permeten confirmar que certs símptomes i signes no tenen antecedent en la literatura revisada.
o o o La Febre de Lassa (1969) La Malaltia del legionari (1976) L’HIV (1983) 2. Planificar i avaluar intervencions Intervenció és un concepte ampli: des d’una terapèutica farmacològica, un procediment diagnòstic, activitats de promoció i prevenció.
Tota intervenció ha de ser avaluada abans de ser aplicada a la població en general (vacunes, fàrmacs, campanyes de prevenció, obertura d’un hospital...) 3. Organitzar la vigilància o http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm o http://www.cdc.gov/spanish/ o http://www.who.int/es/ 4. Lectura crítica o CAPSE (Critical Appraisal Skills Programme Español): http://www.redcaspe.org/ 11 punts que es resumeixen en 3:  Són vàlids els resultats?  Quins són els resultats?  Poden ajudar-nos aquests resultats? Classificació  Descriptiva Estudia la freqüència i distribució dels problemes de salut entre la població en funció de les característiques de les persones, la distribució geogràfica i l’evolució en el temps. Son informatius.
 Analítica o explicativa Investiga les causes dels problemes de salut a la població; en concret, el paper dels factors que poden incidir a la salut. (requereixen i contrasten hipòtesis)  Experimental o avaluativa Estudia els resultats de les actuacions sanitàries a les poblacions.
Tant els analítics com els experimentals tenen en comú la relació causa-efecte.
Mètode epidemiològic Les etapes del mètode epidemiològic segueixen un ordre preestablert per assegurar la validesa dels estudis 1. Etapa d’Observació: pot ser de recollida directa o indirecta (més comú). En aquesta 1ª etapa, la epidemiologia vol conèixer la realitat però no la modifica. Es un nivell descriptiu.
2. Tractament de les dades: ordenació o agrupació en base a les seves característiques.
Es depuren les dades (verificar la informació) i s’analitzen.
3. Elaboració d’hipòtesis: el més important. Es fan en base als paradigmes imperants. Es el nivell analític 4. Experimentació de la hipòtesis: vol verificar la validesa de la hipòtesis, mitjançant una estratègia definida (disseny d’investigació) 5. Conclusió: on s’accepta o refusa la hipòtesis plantejada. Emissió de l’informe.
6. Amb la nova evidència es generen noves línies d’investigació.
Mètode científic i epidemiologia     Observació i descripció: Epi. Descriptiva Diagnòstic o problema Formulació d’hipòtesis: Epi. Analítica: Exposició  Malaltia Verificació hipòtesis: Epi. Experimental intervenció  Efecte Informe final Característiques del mètode epidemiològic       Existeixen diferències entre patologia individual i malaltia El fenomen de masses, no és exclusiu de les malalties contagioses Noció de red epidemiològica Model (teoria) no és equivalent a una experiència que passa en condicions naturals Un problema de salut ha d’esser avaluat en el seu context i junt a altres problemes socio-sanitaris Recordar les característiques de la població diana a la que es van a aplicar els resultats ...