11. Tractament del dolor II - Dolor neuropàtic. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

Jon_snow 11. DOLOR NEUROPÀTIC.
Es un dolor diferent del dolor somàtic, apareix després d’una lesió, com el que apareix en un herpes, associat a esclerosi múltiple, fibromiàlgia. Té a veure amb una lesió o disfunció del SNC. És difícil conèixer el seu origen i és difícil de tractar.
El dolor espontani es el que no esta provocat per una lesió, que pot ser perllongat / continu en el temps o intermitent (de tipus punxant o de incisió).
El dolor provocat esta provocat per un estímul mecànic o tèrmic, l’alodinia es un dolor neuropàtic intens front a un estímul que normalment no provoca dolor (contacte de la roba amb la pell en algunes zones del cos), hiperalgèsia una sensació de dolor molt exagerada front a un estímul dolorós, però no tant intens.
La hiperpàtia (no surt a l’esquema) es una situació de dolor intensa que apareix amb molt retard respecte a l’estímul.
TRACTAMENT DEL DOLOR NEUROPÀTIC.
1. Profilaxis.
2. Tractar la causa primària de la neuropatia o els factors que perpetuen el dolor.
3. Alleugerir el dolor continu.
51 Jon_snow 4. Afavorir les habilitats del pacient per a fer front al dolor o modificar la percepció d’aquest.
5. Enfoc multidisciplinar combinant farmacoteràpia i tractament no farmacològic (psicoteràpia, fisioteràpia, cirurgia, estimulació elèctrica...) Hi ha molts grups de fàrmacs que s’usen en el tractament neuropàtic.
ANTIDEPRESSIUS No s’usen mai els iMAO. S’usen a la dosi titular, però es poden anar pujant poc a poc, fins a una dosi una mica més alta que l’antidepressiva.
Són útils en el dolor continu, però no gaire útils en el tractament del dolor paroxístic.
ANTICONVULSIVANTS S’usen en el tractament del dolor paroxístic i crisis lancinants (sensació de tall), es poden combinar amb un antidepressiu o opioid si hi ha combinació dels dos tipus de dolor neuropàtic. També son útils en el tractament de la hiperalgèsia o alodínia.
Alguns fàrmacs, com la gabapentina i la pregabalina s’usen més en el tractament del dolor neuropàtic que pròpiament en l’epilèpsia. A més dels de la taula es pot usar topiramat o vigabatrina.
52 Jon_snow OPIOIDS Són eficaços en el tractament de tot els tipus de dolor, depenent del tipus de dolor donarem més o menys potencia opioide. En aquest cas l’analgèsia del dolor neuropàtic està demostrada per a la codeïna, tramadol, oxicodona, morfina i fentanil. El fentanil s’administra en forma de pegats transdèrmics (molt més efectiu que per VO), també administrem buprenorfina en forma de pegats.
53 Jon_snow ANESTÈSICS LOCALS S’usen si hi ha un dolor molt localitzat, es poden administrar tb per via oral o IV a més de la tòpica, encara que el mes usat es la lidocaïna en forma de pegats o de crema al 5%.
EMLA® és una preparació tòpica de lidocaïna i prolocaina i s’usa pel dolor neuropàtic molt localitzat. Són eficaços en una neuropatia diabètica, o bé en dolor post herpètic.
Un altre anestèsic pot ser la capsaïcina que dessensibilitza les terminacions nervioses locals. En altres països hi han preparacions d’aspirina tòpica.
ESTRATÈGIA ANALGÈSICA És molt important tractar la causa en el primer lloc, sempre i quan sigui possible. S’ha de valorar sempre el tractament quirúrgics, i sinó, es fa un bloqueig nerviós amb corticosteroides o bé un tractament farmacològic com el que hem vist anteriorment.
54 Jon_snow 55 ...