GCS Examen setembre 2008 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

5- Explica les principals diferències entre els Vertisòls i els Arenosòls.
4- En la restauració de terrenys afectats per una activitat extractiva quines etapes s’han de considerar abans del retorn dels fons de garantia (fiances) que la llei estableix? 3- Aquest estiu s’han produït incendis forestals severs a diferents indrets de Catalunya i ara arriben pluges intenses. Compara quins sòls es poden veure més afectats pels processos erosius en igualtat d’erosivitat de la pluja: els de la zona de Castell d’Aro (muntanyes granítiques) o els de l’àrea de Talamanca-Granera (terrenys de calcaries i margues del Eocè). Analitza els aspectes que condicionen la erosionabilitat dels sòls.
2- Es vol posar en irrigació una zona tradicionalment de secà dels Monegros (Aragó, clima semiàrid), per produir farratges, alfals, blat de moro, cereals d’hivern i girasol.
L’aigua provindria del Canal Monegros. Els sòls estan desenvolupats sobretot sobre margues, guixos, zones amb sals i calcàries.
Planteja l’estudi previ del medi que s’hauria de fer abans de concedir la posta en irrigació d’aquesta zona.
Anomena les característiques que hauria de tenir el sòl per ser apte per sotmetre’l a reg i en quins casos no aconsellaríem la irrigació? 1- Si haguessis de classificar els sòls segons la seva fertilitat o avaluar la seva qualitat, quins paràmetres o indicadors utilitzaries.
GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS (set 2008) NOM_______________________________ ...