BLOC 3-03. Tuberculosi (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 10
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 5/4/16 3.
TUBERCULOSIS L’agent etiològic és un bacteri que té unes característiques especials que el fan molt resistent, els que afecten al home són el complex de mycobacterium: • Tuberculosis (és el majoritari al nostre medi) • Bovis • Africanum Molts vegades, les persones es veien afectades per aquestes bactèries quan estaven infectades del virus de la SIDA.
El reservori i font d’infecció és casi exclusivament humà. La transmissió és gairebé exclusivament aèria.
La tuberculosis és transmissible però no tots els malalts són contagiosos. Es pot contagiar per via digestiva, també cutània (persones que treballen amb aquaris, M. Marinum) però la que ens preocupa més és la que es transmet x via aèria.
Hi ha factors de risc que fan que la persona sigui més susceptible a patir la malaltia: - Edat - Sexe - Altres: malnutrició, alcoholisme, infeccions víriques, SIDA, diabetis, insuficiència renal crònica...
FACTORS QUE INTERVENEN EN LA TRANSMISSIÓ 1. Factors dependents del cas índex o la font d’infecció § Forma anatomo-clínica § Presència, freqüència i intensitat de la tos.
§ Retràs en el diagnòstic, com més tardem a detectar una persona que està emetent, més persones es contagiaran § Virulència de la soca infectant i nº bacils presents en l’esput.
55 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 2. Factors ambientals § Ventilació, humitat, neteja 3. Factors dependents del hoste susceptible § Duració i intimitat del contacte § Situació immunitària de l’exposat § Temps exposició § Susceptibilitat: edat i co-morbilitat (també tenir en compte la immunosupressió).
El 50% dels que pateixen tuberculosi activa sense tractament moren, mentre que amb tractament s’arriba a la total curació.
GRUPS ALT RISC DE PATIR TUBERCULOSI 1. Contactes propers amb persones que es sospita o coneix que tenen TBC.
2. Infectats VIH.
3. Convertors de tuberculina recents 4. Portadors de lesions fibròtiques pulmonars residuals 5. Addictes a drogues, injectades o altres 6. Poblacions marginals 7. Residents i treballadors de centres on es congreguen persones d’alt risc 56 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 8. Immigrants recents de regions on la tuberculosi és prevalent 9. Persones en situacions clíniques que potencien la tuberculosi activa: a. Diabetis.
b. Silicosi.
c. Pes corporal inferior al 10% a l’ideal.
d. Insuficiència renal crònica avançada.
e. Tractaments prolongats amb dosis altes de corticosteroides o immunosupressors.
f. Alteracions hematològiques (leucèmia, limfoma)...
10. Professionals sanitaris que estan en contacte amb pacients de risc.
SIMPTOMATOLOGIA TB PULMONAR En les fases inicials no hi ha símptomes presents, més endavant els més comuns són: • Febre • Fatiga • Sudoració noctura • Pèrdua gana i pes • Tos persistent durant més de 2 setmanes • Dolor toràcic • Hemoptisi DETECCIÓ DE LA MALALTIA 57 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes Globalment, hi ha milions de casos de tuberculosis, sobretot a l’Àfrica subsahariana, Índia o Pakistan. Tot i així hi ha una millora, que ve ajudada també per la davallada de la incidència de la SIDA.
A Espanya actualment hi ha una taxa de 12 casos per 100000 habitants, un 7% dels quals afectats de HIV. A Catalunya, des de l’any 2000 s’ha anat disminuint la incidència, amb un programa específic que ha donat resultats positius per disminuir la taxa d’incidència.
Factors com la precarietat social, sobretot en nouvinguts, ha fet que hi hagi més alta afectació de la malaltia, sent més freqüent casos en edat avançada.
CONCLUSIONS • La TBC és un problema de salut pública a Catalunya o La incidència és alta en comparació a altres zones.
o Els casos contagiosos es segueixen trobant massa tard.
• El control adequat de la malaltia necessita d’un sistema de salut robust que sigui capaç de coordinar-se • Quasi la meitat dels casos actuals de TBC es donen en persones nouvingudes amb un perfil social i demogràfic diferent al de la població autòctona.
• Reptes: o Mantenir els professionals conscienciats sobre l’existència de l TBC à augmentar la sospita diagnostica, sobretot en persones grans autòctones i amb altres comorbidilitats.
o Mantenir un sistema assistencial amb expertesa i ben cohesionat amb els serveis de salut pública i amb recursos proporcionals a la rellevància d’aquest problema de salut pública.
58 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes PREVENCIÓ 1. Mesures sobre la font d’infecció i/o reservori a. Diagnòstic precoç: reacció tuberculínica, radiografia del tòrax, proves bacteriològiques...
b. Tractament precoç 2. Mesures sobre mecanismes de transmissió a. Control dels contactes b. Aïllament respiratori dels pacients c. Ventilació d. Desinfecció secrecions respiratòria 3. Mesures sobre el subjecte susceptible a. Millorar condicions socioeconòmiques b. Educació sanitària c. Quimioprofilaxi DIAGNÒSTIC Intradermoreacció de Mantoux: prova tuberculina (indica presència bacteri) i IGRA • (detecció gamma-interferó) à indica la malaltia.
• Radiografia de tòrax • Bacteriologia: microscòpia (bacil·loscòpia) i cultiu PROVA DE LA TUBERCULINA Injecció intradèrmica d’antigen tuberculínic derivat de cultiu de MT. Es mira si es forma una pàpula isquèmica en el punt on s’ha injectat el líquid que dura uns minuts. Si la induració: - Té 5 mm diàmetre, la persona ha estat en contacte amb el bacil però no te la malalta.
- 10 mm vol dir que ha tingut contacte i a més a més està malalta.
59 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes - Més de 15 mm, vol dir que són persones que ja han pogut fer la prova anteriorment.
PROBLEMES REACCIÓ TUBERCULÍNICA A vegades dona negatiu perquè encara no s’ha fet la conversió Ocasionalment la induració pot produir una vesícula, necrosi i adenitis regional, però normalment persisteix 5-7 dies.
TRACTAMENT És un tractament combinat amb 4 fàrmacs, que dura 6-9 mesos i que per tant és normal que les persones no el segueixin correctament. Els primers 2 mesos es prenen els 4 fàrmacs i els 4 mesos finals només isoniacida i rifampicina. Té una eficàcia del 96-99% • Les resistències primàries, són aquelles que es donen en un malalt que no ha rebut mai tractament i que ja s’ha infectat de la soca resistent.
• Les secundàries, apareixen com a conseqüència de la selecció de la soca resistent per la incorrecta utilització de fàrmacs.
60 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes • TBc multidrogo resistent o Resistència a isoniacida i rifampicina • TB extremadament resistents o Resistent a fluoroquinolona i alguna de les següents drogues: kanamicina, amikacina i capreomicina.
TRACTAMENT DIRECTAMENT OBSERVAT (TDO) Es fa per assegurar que el tractament es segueix correctament en aquelles persones que tenen risc molt alt de no seguir el tractament. Es segueix que la persona es pren diàriament el tractament prescrit. A més a més, ens serveix per poder fer controls.
A Barcelona hi ha un centre d’internament, de persones que poden transmetre la malaltia.
TRACTAMENT PREVENTIU AMB ISONIAZIDA.
El tractament preventiu, que es fa en persones que han estat en contacte amb el bacteri, es fa amb isoniacida, durant uns 2-3 mesos a persones amb perill.
En aquelles persones que hi ha sospita de patir la malaltia, el tractament té una durada més gran. En funció de la situació i l’edat, es concreta si s’ha de fer un tractament o un altre.
61 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes Moltes vegades es trobar un cas índex quan es diagnostica a un pacient que ha estat contagiat pel cas índex.
62 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 63 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 64 ...