Marketing (2011)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería en Organización Industrial - 1º curso
Asignatura Empresa
Año del apunte 2011
Páginas 7
Fecha de subida 29/11/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bloc 2: Màrqueting Empresarial Màrqueting  És un procés de planificar i executar el concepte, preu, promoció i distribució d’idees. També podem dir que és una guerra de percepcions, no de productes.
L’objectiu del màrqueting consisteix en conèixer i comprendre tant bé al consumidor que el producte s’ajusti perfectament a les seves necessitats, i per tant, es vengui per si sol.
NECESSITAT. (què necessiten els clients)  TEORIA DE MASLOW Necessitat Desig Demanda Sensació de carència d’alguna cosa. Comú a tots els humans Forma en que s’expressa la voluntat de satisfer una necessitat.
El màrqueting crea el desig de cobrir les necessitats.
És una formulació expressada d’un desig, condicionada per els recursos i estímuls del màrqueting.
Piràmide de Maslow: les necessitats dels humans es poden representar en una piràmide de 5 nivells.
1.
2.
3.
4.
5.
Fisiologia: Menjar, beure, dormir..
Seguretat: Vivenda..
Social: cotxe alta gama Estima: Estimar Autorealització: ser reconegut, triomfador...
· són necessitats comunes a tots els humans.
· TOTS ELS PRODUCTES COBREIXEN UNA NECESSITAT.
Necessitat Analitzar Desig Canalitzar Demanda Estimular 5. Autorealització 4. Estima 3. Social 2. Seguretat 1. Fisiología Tipologies de necessitat: 1. Latents: les necessitats existeixen però la persona encara no és conscient de ella. Necessitats no manifestades. Ex: teletransportació.
2. Manifestes: Necessitats de les que les persones en són conscients.
* Altre visió de tipologia.
1. Funcionals: lligades directament amb les característiques físiques del producte.
2. Simbòliques: Fan referència a aquells aspectes amb els que el consumidor o comprador es veuen identificats al consum o adquirir el producte. Ex: moda (roba).
3. Sensorials: Relacionades amb els aspectes sensitiu de consum o compra: estètics, gust, olor... Ex: menjar al bulli Ex: sturbucks.
Sis principis bàsics del màrqueting: 1. no crea necessitats, les satisfà.
2. no compren productes, compren solucions.
3. valor d’un producte és la mesura de satisfacció per part del consumidor i no és una qüestió de cost.
4. mercats són heterogenis i canviants.
5. comprador no té perquè ser el consumidor. Ex: colacao.
6. Màrqueting és massa important per deixar-lo en mans del departament de màrqueting.
Evolució del màrqueting i la seva forma de competir a les empreses.
Orientació a producció: 1. Consumidor es farà amb aquells productes disponibles i que es pugui permetre.
2. Importància en la disponibilitat del producte.
3. Tot el que es produeix està venut.
4. El producte es fa sota un punt de vista tècnic.
5. Etapa grans beneficis 6. Aconseguir economia d’escales. ( com més gran l’empresa menys gastos) 7. Els consumidors afavoreixen aquells productes que estiguin més disponibles i de baix cost. Ex: 1r cotxe Ford.
Orientació a producte: 1. Preocupació per la qualitat tècnica.
2. Factor clau, qualitat.
3. Centra el desenvolupament tecnològic pensant que qualsevol millora serà acceptada per el mercat.
4. Els consumidors afavoreixen aquells productes que ofereixen millor qualitat o millors resultats.
5. Pensen que els consumidors estan enamorats dels seus productes.
6. Màrqueting myopia. Ex: no ténen visió de futur.
Orientació a vendes: 1.
2.
3.
4.
Increment competència.
Esforç en vendes i distribució Apropament al consumidor Si als consumidors no se’ls anima no compraran. ( per animar van començar a vendre personalment casa per casa).
Orientació a mercat: 1. El bé només té sentit quan pot resoldre problemes a qui va dirigit.
2. Satisfacció de les necessitats.
3. Per aconseguir objectius, cal identificar les necessitats i desitjos del públic objectiu.
Orientació a societat: 1. La clau està en els interessos públics. Preservar el benestar a llarg termini.
2. Passa del màrqueting transaccional (compra-venta puntual) al relacional (compra duradora). Ex: telefonia.
Model general de Màrqueting Definició de màrqueting Estratègia de Segmentació Estratègia de Posicionament Producte 2.2 Preu Comercialització Comunicació Entorn mercat i competència Mercat: s’ha de basar en el consumidor.
-identificació dels possibles client - Necessitat bàsica que resolem.
- Quins són els competidors existents.
- Factors clau d’èxit.
Mercat teòric: Tota la població. Ens dóna una idea del nombre de clients.
Mercat Potencial: Nombre màxim de compradors disponibles d’un sector. Si reben suficients estímuls de màrqueting arribaran a demandar el producte.
(potencialment, a qui podríem arribar).
Mercat no motivat: persones amb la necessitat d’un producte i capacitat d’adquirir-lo però no l’adquireixen perquè anteriorment han tingut una mala experiència, no coneixen el producte, o els hi és indiferent.
Mercat Objectiu ( Target): Mercat específic en que l’empresa dirigeix les seves accions de màrqueting en un període de temps determinat.
Mercat Real (actual): en un moment donat, demanda o compra un producte determinat.
Quota de mercat (participació): un moment donat compra i/o consumeix el nostre producte. Proporció que suposen les ventes d’una marca en relació la totalitat dins una classe de producte.
DIMENSIONS DE MERCAT: Perquè? Necessitats a satisfer Qui? Grup de compradors Com? Tecnologies DIAMANT DE PORTER: PROVEÏDORS (a vegades es poden tornar competencia) SUBSTITUTS NOVES ENTADES (noves marques competidores, barreres d’entrada) COMPETIDORS CLIENTS (a vegades els clients obren el mateix producte = competència) (Productes substituts dels que ofereixen, més risc de fracàs) MACROENTORN: Entorn Demogràfic: 1. Creixement població mundial 2. Dimensió i composició de les llars 3. Diversitat ètnica i moviments migratoris Entorn Econòmic: 1. Nivell i distribució de la renda. ( per saber qui té capacitat de demanda) 2. Tipus de interès(preu del diner), tipus de canvi(quan val la meva moneda respecte l’estranger), inflació(com augmenta el preu dels productes de consum) 3. Etapa del cicle econòmic ( millor moment per crear empresa és a la depressió) Entorn Socio-Cultural: 1. Incorporació de la dona al món laboral. ( canvien els hàbits ) Ex: flora 2. Ruptura de fronteres culturals. Ex: servei de càtering.
Entorn del Medi Ambient: 1. Escassetat de recursos. Ex: filtro aigua 2. Energies renovable. Ex: exportació 3. Legislació mediambiental. Ex: oportunitat en reciclatge Entorn Tecnològic: 1. Aparició de nous productes i processos 2. Obsolència de productes 3. Internet i tecnologies relacionades Entorn Polític i Legal 1. Marc Polític. Hem de saber si els polítics aniran a favor en contra o es quedaran al marge.
2. Marc Legal. Podem tenir oportunitats o amenaces, hem de saber quines lleis hi ha en el nostre mercat.
MICROENTORN: El mercat: 1. Límits del mercat. A) límits físics, b) característiques consumidors, c) característiques ús producte.
2. Tipologies de mercats. A) mercats de particulars, B) mercats de les organitzacions.
Proveïdors: 1. Subministrament de béns i serveis.
Els intermediaris Els competidors: 1. Definició: empresa que satisfà les mateixes necessitats del nostre mercat.
2. Identificació dels competidors: a) Competidors actuals: de marca, de producte.
b) Competidors potencials: expansió mercat, expansió producte, proveïdors, clients.
Els competidors (2): 1. Estudi de la situació competitiva dels rivals. (quota mercat, notorietat) 2. Estudi objectius, estratègies, punts forts i punts febles dels competidors.
(benchmarking) analitzar cas d’èxit.
OPORTUNITATS AMENACES FORTALESES DEBILITATS ...