Explicació d'article (2013)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 3º curso
Asignatura Gestió Cultural
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Laia Martínez Rodríguez Gestió Cultural LA PROFESSIÓ DE LA GESTIÓ CULTURAL: DEFINICIONS I REPTES.
Per poder començar a parlar de gestió cultural primer s'ha de saber què és exactament i si es pot definir el concepte.
La definició de gestió cultural és complexa de realitzar, ja que són dues paraules que per separat signifiquen coses totalment diferent i que, per exemple i en primer lloc, amb la paraula “cultura” ja és molt complicat que els professionals es posin d’acord.
Això passa perquè, depenent del país en que ens trobem, la paraula “cultura” té connotacions diferents, pel que podríem dir que “cultura” es refereix a allò simbòlic, a la identitat, al patrimoni, a l'accessibilitat, als drets, a l'educació, a la cooperació internacional, a la multiculturalitat d’aquell lloc determinat,... Com bé diu Jorge Bernárdez López en el seu article.
Un cop tenim la paraula “cultura” resolta, hem de fixar-nos en l'altre.
La paraula “gestió” podria definir-se com administrar recursos amb una finalitat concreta.
A partir d'aquí podríem definir el terme “gestió cultural”, com ho fa Bernárdez López: “l'administració dels recursos d'una organització cultural amb l'objectiu d'oferir un producte o servei que arribi al major nombre de públic o consumidors, procurant-los la màxima satisfacció.” Fent recerca en Internet, he trobat una definició més amplia i més complexa de gestió cultural.
Aquesta definició és: “Conjunt d'estratègies utilitzades per facilitar un adequat accés al patrimoni cultural per part de la societat. Aquestes estratègies contenen en la seva definició una adequada planificació dels recursos econòmics i humans, així com la consecució d'uns clars objectius a llarg i curt termini que permetin dur a terme aquesta planificació. La gestió cultural ha de redundar necessàriament en el progrés general de la societat, tenint com a principis prioritaris el de servir com a instrument fonamental per a la redistribució social i per a l'equilibri territorial. El gestor cultural, com a tècnic de cultura, es troba per tant en el difícil plànol que existeix entre la política cultural i la població receptora d'aquesta política.”1 Un cop definit el concepte i comparat amb un altre, podrem parlar dels objectius.
Els objectius de la gestió cultural són variants. No trobem un objectiu concret per aquest terme, ja que les activitats que realitza són variants i dinàmiques.
1- http://www.slideshare.net/RenzoAmbrosi/definicin-de-gestin-cultural Laia Martínez Rodríguez Gestió Cultural Com que un gestor cultural pot treballar en l'àmbit privat o públic, aquests objectius variaran segons el sector en el qual es trobi. Com explica l'autor Bernárdez López, les diferenciacions que s'aprecien són les següents: Al sector privat, s’aprecia que l'objectiu predominant és, majoritàriament, la rendibilitat. Encara que això no sempre és així: sovint, forma part d'una estratègia més àmplia, en la qual es barregen altres factors, com per exemple, l'estratègia sobre la imatge d'una entitat.
Si observem, per altra banda, el sector de les administracions públiques, trobem que l'objectiu prioritari hauria de ser garantir la qualitat i l'accessibilitat dels serveis que s'ofereix (relacionat amb els drets i deures culturals).
També, cal destacar que existeixen casos mixtos (rendibilitat i accessibilitat), demostrant així com poden ser, de variants, els objectius; un exemple per excel·lència és el d’un teatre amb titularitat pública però gestionat per una societat privada.
Encara que, des de el meu punt de vista, tot el que tingui a veure amb cultura hauria de tenir com objectiu principal el poder ser capaç de que tota aquesta cultura arribi a totes les persones, indiferentment dels seus trets socials. Així, que per a mi, la gestió cultural hauria de tenir com a objectiu principal l’accessibilitat a tota la població de la cultura que posseeix.
D'altra banda, cal tenir en compte les organitzacions no governamentals (conegudes com ONG), les quals tenen una gran varietat d'objectius, i en cap cas és la rendibilitat.
Tot i que els gestors culturals utilitzen les mateixes tècniques de gestió que altres professionals, aquests poden incidir, ja sigui poc o gens, sobre les característiques del producte. La missió principal, doncs, del gestor cultural no és modificar o fer més comercial l'obra, sinó trobar el mercat adequat per a la mateixa combinant adequadament la resta de les variables de la gestió.
Un gestor cultural, com a professional, no pot influir sobre el “producte” que elabora el creador.
Per contra, perquè aquesta creació tingui una viabilitat comercial, les seves habilitats també entraran en joc, però sense ficar-se en el producte, només haurà de saber fer-lo més atractiu al públic.
Laia Martínez Rodríguez Gestió Cultural La gestió cultural és una professió que té mes de 25 anys d'història a Catalunya. La gran part de la professió registrada des de les institucions públiques pertany a aquest tipus de gestió, i és que el sector cultural a Catalunya és ja un important factor del PIB, encara que el creixent pes econòmic del sector cultural comporta també la necessitat que el mercat laboral proveeixi uns professionals especialitzats. La demanda de professionals especialitzats anirà en augment en els propers anys, tant a Catalunya com en la resta de l'estat, i sens dubte una part substancial de la demanda provindrà cada vegada més de la iniciativa privada en cultura.
No obstant això, i degut al creixement que trobarem en un temps, el problema que trobem actualment és el poc impacte que els gestors culturals tenen en el sector i en el conjunt de la societat. S'ha de crear un impacte major perquè la gent reconegui aquesta professió i se li doni la importància que mereix (des del meu punt de vista com a futura pedagoga). En concret, l'objectiu és aconseguir el reconeixement de la professió per part dels ocupadors (demandants potencials de gestors i gestores culturals), principalment per part de les administracions públiques, però també de tota la societat en general, ja que hi ha una manca de reconeixement de la professió i molta gent encara té dubtes sobre el què és realment un gestor cultural, segons he pogut anar observant al meu entorn.
Finalment, per poder complir amb els objectius de les organitzacions culturals (que no són necessàriament obtenir la màxima rendibilitat com s’ha esmentat anteriorment), la gestió cultural exigeix un nivell de preparació, en quant a coneixements i habilitats de gestió, superior al de professionals d'altres sectors de l'economia.
Les organitzacions culturals (siguin públiques, privades o mixtes) requereixen de professionals especialitzats a la seva gestió, doncs. Una titulació i experiència en gestió cultural hauria de ser obligatòria (o com menys un mèrit) en els requisits de les places per a l'administració d'un ben cultural com bé afirma l'autor Bernárdez López.
Crec, des del meu punt de vista com a estudiant de pedagogia, que per poder ser un gestor cultural s'hauria d'obtenir un títol superior, ja sigui màster o qualsevol especialitat, ja que per exemple, parlant en primera persona, al grau de pedagogia aquesta assignatura és una optativa i es realitza en poc temps, per la qual cosa no es pot aprofundir en tot el que realment fa un gestor cultural.
Laia Martínez Rodríguez Gestió Cultural Per poder gestionar bé qualsevol activitat es deu tenir uns coneixements i aprendre unes habilitats que el grau no proporciona i per això, s'hauria d'exigir alguna titulació major que acrediti que realment estàs preparat i coneixes habilitats per poder realitzar un bon treball. A poc a poc els màsters i especialitzacions en gestió cultural han anat augmentant i a Catalunya ja es troben més de deu actualment.
En definitiva, des del meu punt de vista, el gestor cultural realitza una tasca molt complexa però alhora molt satisfactòria per a tota la societat; gràcies a la seva gestió -si aquesta és bona- pot arribar a aconseguir que la cultura es trobi a poc a poc més prop de tots i sigui més accessible per a tota la societat.
Laia Martínez Rodríguez Gestió Cultural BIBLIOGRAFIA •http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBe rnardez.pdf •http://www.slideshare.net/RenzoAmbrosi/definicin-de-gestin-cultural •http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050018/temas/1.1.html → presentació ppt.
...