Setmana 4 (2 Octubre 2017) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 02/10/17 Intervenció del poder públic en les RRLL durant el franquisme. Es caracteritzava per una prohibició de la llibertat reial de la sindicació. Hi havia el ‘Sindicato Vertical’ enquadrat en el propi estat i portat per aquest. Paper de l’estat en el marc de les RRLL; fortament intervencionista, des del punt de vista empresari – treballador i també des dels drets i llibertats.
També prohibició de les relacions col·lectives, des del punt de vista democràtic. Agrupacions socials, partits polítics. Incautació dels béns de tots els sindicats i partits polítics fins el moment.
Des del 1938 > aprovació Fuero del Trabajo.
En el Codi Penal es considera delicte els actes individuals o col·lectius que ‘turben la normalidad en la producción’. Codi penal del 1944, la vaga també es considera delicte. Vessant repressora és molt present.
Anterioritat (1940) es prohibeixen les associacions que representin interessos econòmics o de classe.
En el règim franquisme s’instaureix la inscripció obligatòria al Sindicat Vertical. Aquest sindicat estava sota el mandat del Estat. Dirigents sindicals havien de ser militants de la Falange española.
Es el que assumia tasques de gestió de les oficines d’ocupació i organitzacions de caràcter social.
1973 es comencen a permetre convenis col·lectius sindicals. Contingut real, d’importància relativa.
Competència normativa que es va dictar al 1944 és la llei de contractes de treball. No es deroga fins a 1994. Perquè: - El trencament de la democràcia, no es una ruptura amb el règim anterior sinó que hi ha una certa continuïtat. Constitució en la mesura que no s’hi contraposin, assumeix tota la legislació del règim franquista.
- Al 1978, que fa el legislador en una democràcia quan està aplicant les normes d’un estat franquista. Col·loca al TC per damunt a l’hora de protegir els drets fonamentals - Es deroga al 1994, però ja tenia molts forats, per tant es va derogar el que quedava de la llei.
4. Dret del treball durant la transició política i la promulgació de la constitució (1975-1978): evolució del dret de treball e intervenció de l’administració pública en el dret de treball, la estructura de l’administració per exercir aquesta intervenció pública en el dret del treball.
Quan mor el dictador > transició política. El règim ja sap que ha de canviar (evolucionar). Aquells ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL que es podien sentir amenaçats per formar part de la dictadura, donar-li protecció > per evitar ruptura. Hi ha pistolerisme, atemptats, etc. Moment de molta violència i oposició al canvi des de dins del propi règim.
- Decret Llei 8 Octubre 1976 > estableix la supressió del Sindicat Vertical, per evolucionar en la llibertat de sindicació. Però l’integra dins de l’Administració Institucional de Serveis Socioprofessionals. 32.000 treballadors > dins l’Administració de l’Estat. Aquesta va durar molt poc, ja que poc després els van integrar com funcionaris.
- Decret llei 17/1977 va regular convenis col·lectius i conflictes col·lectius, i va reconèixer el dret de vaga amb certa hipocresia, ja que encara no es reconeix l’existència de sindicats lliures. 1 d’Abril 1977 es reconeix per llei, la llibertat sindicat, i a més l’Estat accepta les normatives internacionals en matèria de treball. Tot això per preparar la posterior evolució de la Constitució.
- Regulació de caràcter estatals de les condicions de treball i ocupació i en canvi; repressió en la majoria dels períodes, la regulació de conflicte col·lectiu. Esperit d’establir uns mínims, certa intervenció existeix, però sense negociació col·lectiva. Presència activa i destacada de l’Estat en la configuració del sistema de les RRLL (legisla o reprimeix).
- En la gran majoria d’aquests períodes, per l’existència de la voluntat d’intervenir en aquesta matèria, hi ha una branca específica, tant de l’AP com dels ordres jurisdiccionals per aplicar el dret del treball.
Un cop aprovada la Constitució Española (1978): Règim democràtic poc desenvolupat, per això es fa una Constitució molt rígida (es requereixen 2/3 del congrés i senat, que es convoquin eleccions, que es tornin a tenir 2/3 del congrés i senat, i fer un referèndum.
...