T.4 infermeria comunitaria (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 16/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4 .EL MOVIMENT GLOBAL DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT.
1.MOVIMENT GLOBAL DE LA PROMOCIÓ DE SALUT.
     Organització de nacions unides L’organització mundial de la salut (OMS) Altres organismes Xarxes promotores de la salut: hospitals, escoles, centres...
La ps( promoció de la salut) de ctaalunya 2. la salut en la ONU: Es tema de debat a tres òrgans principals:    Assemblea general Consell econòmic i social Consell de seguretat L’OMS enriqueix les deliberacions dels Estats Membres.
3. col·laboració de la OMS L’OMS treballa per integrar la salut en els debats i decisions dels òrgans intergovernamentals de les Nacions Unides.
4. OBJECTIU 3 ‘ salut i benestar’ ‘’GARANTIZAR UNA VIDA SANA I PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES’’ OBJECTIUS DE SALUT PER AL 2030       Reduir taxa mundial mortalitat materna, neonatal i de nens menors de 5 anys Posar fi a SIDA,TBC, malària, hepatitis.
Reduir 1/3 la mortalitat per ENT (PS, prevenció i tractament).
prevenció i tractament abús substàncies additives Reduir a la meitat les morts per accidents de trànsit.
Augmentar el finançament en salut 5. OMS.
        Es el organisme internacional del sistema de les nacions unides, màxim organisme responsable de la salut a nivell mundial.
Data creació : 7 abril 1948 (Dia Mundial de la Salut) Té 192 estats membres, 2 paÏsos associats.
150 oficines al llarg del mon,7000 treballadors 6 oficines regionals Seu central: ginebra (SuÏssa) Assemblea mundial de la Salut: òrgan decisori suprem.
Director: Dra. Margaret Chan---  OFICINES REGIONALS DE L’OMS: 6. funcions de l’oms:     Estimular la producció d’informació amb evidència científica.
Establir normes i potenciar l’avaluació de les intervencions.
Donar suport tècnic davant catàstrofes, epidèmies Seguiment de les tendències en salut en el món...
Objectiu: Construir un futur millor i més sà per a persones de tot el món.
Alguns exemples: - lluita contra malalties infeccioses ( grip, VIH...) i no transmissibles ( càncer, cardiopaties...) - Vetlla per la salubritat de l’aigua, de l’aire, aliments, medicaments i vacunes.
7. financiació dels programes     Combinació de contribucions: les quotes dels estats membres i altres voluntàries.
Actualment treballen per millorar l’harmonització, predictibilitat i transparència, i reduir la vulnerabilitat.
Web per garantir la transparència Objectiu: ple finançament dels programes a nivell voluntari.
8. altres organismes: 8.1. COMISSIÓ EUROPEA (CE)     És l’òrgan executiu i legislatiu de la unió Europea.
Funció: fixar objectius polítics i de salut als que es comprometen tots es països. Fan lleis.
Té potestat en salut, prioritzen accions.
Està vinculat a l’OMS: 8.2. comissió europea, SANCO.
SANCO = Direcció general de Sanitat i Consumidors.
Funcions:      Protegir salut pública Apoderar les persones Donar pautes alimentació saludable i segura Protegir la salut i benestar animals de granja.
Protegir els boscos...
8.3. COMISSIÖ EUROPEA, Àrees de treball de salut.
      Direcció de salut publica a la UE Salut i societat Seguretat sanitària Foment de la bona salut Seguretat del pacient.
Millora de l’assistència sanitària.
8.4. CE: CENTRE EUROPEU PER AL CONTROL I PREVENCIÖ DE MALALTIES (ECDC)    Funció: reforçar les defenses d’Europa contra malalties infeccioses.
Fan detecció precoç i ajuden als governs a preparar-se contra brots de malalties.
Col·labora amb altres agències de la UE i de fora: (OMS, Agència Europea de medicaments, de seguretat alimentària..) 9. ALTRES ORGANISMES 2: UNIÖ INTERNACIONAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I D?EDUCACIÓ PER A LA SALUT (IUHPE/UIPES).
     És una organització sense ànim de lucre, societat científica de professionals de tot el món, a nivell individual o institucions.
FUNCIÓ: desenvolupar i intercanviar coneixements, lluitar per l’equitat en PS en tot el mon.
Treballen en xarxa Finançament de quotes a través dels integrants, de projectes i contribució indirecta d’institucions.
Col·labora amb CE i OMS.
10. Prioritats de la Unió Internacional de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut (UIPES) per 2011-2016.
    1. Els determinants socials de la salut.
2. La sostenibilitat.
3. Les malalties no transmissibles (ENT) 4. Els sistemes de promoció de la Salut.
11. les malalties no transmissibles (ENT):        Reduir les ENT Activitat física Disponibilitat d’aliments i accés equitatiu als mateixos.
Planificació urbana favorable a la salut.
Accés equitatiu al transport actiu i sostenible.
Ciutats, comunitats, escoles, universitats i llocs de feina saludables.
Control de consum de tabac.
    Prevenció de lesions Salut mental.
Violència Sistemes de salut alternatius.
12. sistemes de promoció de salut          La capacitació = apoderament La defensa pública de la salut La alfabetització per a la salut.
La vigilància Les comunicacions Les proves de l’eficàcia i avaluació de la PS El treball dels grups i las xarxes mundials La investigació Les noves tecnologies.
 XARXES PER A LA PS: Projectes impulsats per l’OMS:        Xarxa de ciutats / Pobles saludables.
Xarxa d’escoles promotores de la salut.
Xarxa d’universitats promotores de la salut Xarxa promotora de la salut mental.
Mercats saludables.
Presons saludables.
Xarxa entorns laborals promotors de la salut.
Característiques de les xarxes:   Caràcter Voluntari dels seus membres.
Funcionament autònom.
Objectiu: compartir coneixements, desenvolupar programes per a promocionar la salut.
1. XARXA DE CIUTATS SALUDABLES: •La idea va sorgir a Toronto, 1984:“Més enllà de l’assistència sanitària. Jornades de treball sobre polítiques saludables”.
•Projecte OMS 1986, Promoció de la salut i Salut Ambiental.
•Vol donar suport als 5 enfocaments principals de la Carta d’Otawa.
2.
XARXA EUROPEA DE CIUTATS SALUDABLES: • Actualment hi ha una xarxa de xarxes nacionals. Seu a Toulouse • Els components es comprometen políticament i amb infraestructures, han de desenvolupar temes d’equitat i desenvolupament social sostenible.
3.
XARXA EUROPEA D’ESCOLES PROMOTORES DE LA SALUT (XEEPS) • DEFINICIÓ: Escola que reforça constantment la seva capacitat com a lloc saludable per viure-hi, aprendre i treballar.
• OBJECTIU: Escola saludable que faciliti adopció estils de vida sans a tota la comunitat educativa en un ambient favorable a la salut.
• Es vol demostrar l’impacte de la política i la pràctica en els sectors educatiu i sanitari 4.
Definició d’Universitat Promotora de la Salud Universitat que de manera contínua està millorant i intervenint sobre factors que determinen el seu ambient físic y social, facilitant l’accés i potenciant els recursos comunitaris que permeten als seus membres realitzar totes les seus funciones vitals y autodesenvolupar-se fins al su màxim potencial des d’una perspectiva de suport mutu.
5.
XARXA D’HOSPITALS I SERVEIS SANITARIS PROMOTORS DE LA SALUT.
•Ofereixen, serveis integrals mèdics i d’infermeria de qualitat i desenvolupen una identitat corporativa que engloba els objectius de la promoció de la salut, inclosa la participació activa dels pacients i de la plantilla.
•Es converteix en un entorn físic que promou la salut i coopera activament amb la comunitat.
13. HOSPITALS I SERVEIS SANITARIS PROMOTORS DE LA SALUT ESTANDARS D’AUTOAVALUACIÓ 1-Política de gestió de millora de la qualitat dirigida a pacients, familiars i personal 2-Avaluació dels pacients de seves necessitats en PS 3-Informació facilitada als pacients i intervencions 4-Promoció d’un lloc de feina saludable.
5-Continuitat i cooperació amb altres centres.
14. POLÍTIQUES INTERDEPARTAMENTALS I INTERSECTORIALS A CATALUNYA Pla de salut 2016-2020 Nou escenari:   Augment de problemes socials i de salut crònics.
Implicació de les persones en salut, model actiu i multidireccional.
Necessitat de reorganització, accions Inter departamentals i transversals per a una atenció centrada en la persona amb visió comunitària i poblacional.
Exemples d’implementació de plans del Dep.de Salut de Catalunya: Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) Exemples d’intervencions de Salut Pública del PINSAP orientades a la Promoció de Salut •Xarxa AMED •Pla de seguretat alimentària de Catalunya •Programa d’activitat física, esport i salut ( PAFES) •Programa d’activitat física i alimentació saludable (PAAS) •Pla de consum de fruita a les escoles •Programa Salut i Escola (PSiE) •COMSalut •Pla Integral d’atenció a persones amb trastorns mentals i adiccions (Pisma) •Pla interdepartamental per la integració dels sistemes social i sanitari (PIAISS) Altres intervencions de PINSAP •Plà pel dret a l’habitatge •Activitats per millorar la seguretat viària •Polítiques d’ocupació per aturats llarga durada •Programa de garantia juvenil •Lletres i salut •Pla d’ofensiva per a l’èxit escolar •Pla de millora de la qualitat de l’aire •Programa per a la disminució de la contaminació acústica •Estratègia d’abordatge de violència masclista, infantil i a la gent gran •Mapa de prestacions socials •Pla d’acció contra la pobresa i per la inclusió social...
15. AMED.
•Programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col∙lectiva.
•Es basa en 3 premisses: •L'alimentació i l'activitat física influeixen sobre la salut de les persones.
•El patró d'alimentació de la Mediterrània es considera molt saludable.
•El sector de la restauració és cada cop més important en el model d'alimentació actual.
16. Programa PAFES: •Plà impulsat pel Departament de Salut y la Secretaria General de l’Esport per millorar l l’activitat física.
•Accions: capacitació professionals en consell i prescripció d’activitat física •Facilitar entorns: disseny de rutes saludables i recursos a nivell local.
17. Programa Salut i Escola ( PSiE) Objectius •Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
•Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
•Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut.
•Detecció precoç dels problemes de salut 18. COMSalut OBJECTIU: reorientar l’atenció primària cap a la comunitat treballant conjuntament amb salut pública, els ens locals i els altres agents comunitaris.
•Es treballa des de la comunitat per abordar les necessitats de salut del territori.
•Es basa en els recursos i actius en salut i en la potencialitat de la comunitat mateixa de generar salut.
•es basa en la cooperació i el treball en xarxa dels diferents agents.
•Té enfocament d’equitat en salut 19. PIAISS: •Integració dels sistemes social i sanitari des d’un enfocament poblacional •Eixos: model atenció integrada centrada en les persones amb necessitats complexes •Model atenció integrada a domicili i a l’àmbit institucionalitzat •Potenciar la planificació del document de voluntats anticipades DVA (marc atenció integrada en final vida).
...