Pràctica 1: Paret cel·lular i meristemes (HV) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Histologia Vegetal
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 55
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica  I:  Paret  cel·lular  i  meristemes     •   PARET  CEL·LULAR   Formada  per  làmina  mitja  +  paret  primària,  i  en  algunes  (+paret  secundària).     1.  Endosperma  de  Diospyros  (caqui).  Tinció:  fucsina   Plasmodesmes   àcida.  Tall  longitudinal.           Membrana   plasmàtica  (MP)   Envolta  protoplast.       Làmina  mitja  (LM)   Entre  dues  cèl·lules   adjacents.         Vista  general  4X           Protoplast   (zona  esfèrica)     Paret  primària   (entre  MP  i  LM)         Cèl·lules   endosperma  a  40X         Observacions:  tenen  una  paret  primària  molt  gruixuda  situada  entre  la   membrana  plasmàtica  del  protoplast  i  la  làmina  mitja,  la  qual  està  intensament   tenyida  de  rosa-­fúcsia.  Les  estructures  tubulars  que  es  poden  veure  o  “intuir”   entre  aquestes  cèl·lules  polièdriques  són  plasmodesmes  o  canals   plasmodèsmics  (s’accepten  els  dos  com  a  correctes).       2.  Tija  de  Trifolium  (trèvol).  Tinció:  safranina-­verd  ràpid.  Tall  longitudinal     Vista     general  4X         Cèl·lules  amb  paret   secundària   (sempre  tenyida  de  rosa)     Cèl·lules  amb  paret   primària   (tenyida  de  blau)     Porus  primaris   (petits  forats  blancs)     Vista  40X   Parets  primàries   Vista  40X   Parets  secundàries       Esquema  dels  porus  secundaris  areolats                 Porus  secundaris  areolats   (visió  frontal  “d’ou  ferrat”)         Observacions:  en  aquesta  preparació  degut  a  que  tenim  els  porus  secundaris   en  visió  frontal,  no  es  pot  observar  clarament  el  torus  d’aquests  (es  pot  intuir  ja   que  es  veu  una  zona  blavosa  a  l’interior  dels  torus).         3.  Tija  de  Pinnus  (pi).  Tinció  safranina-­verd  ràpid.  Tall  longitudinal  tangencial.         Vista  general  4X                                     Cèl·lules  amb  paret  secundària   (coloració  rosada)                         Vista  40X  parets   secundàries     Porus  secundaris  areolats   (visió  frontal  “d’ou  ferrat”)                         Porus  secundaris  areolats   (visió  lateral,  permet  observació  torus)                   Observacions:  amb  l’objectiu  de  40  X  es  poden  apreciar  amb  claredat  els  torus   (filaments  blaus/violetes)  dels  porus  secundaris  areolats.       •   TEIXIT  MERISTEMÀTIC  APICAL   Situat  als  àpex  o  extrems  dels  òrgans  vegetals.  La  seva  funció  proliferativa   forma  el  cos  primari  de  la  planta.  [creixement  primari,  longitudinal]     1)  Arrel  d’Allium  cepa  (Ceba).  Tinció:  orceïna.  Tall  longitudinal.           Protodermis     (donarà  lloc  a  l’epidermis)       Meristema  fonamental   (donarà  lloc  als  teixits  del  còrtex:   parènquima,  esclerènquima,  col·lènquima)               Vista  10X   meristema   apical         Procàmbium   (donarà  lloc  al  sistema  vascular  primari:   càmbium  i  xilema  i  floema  primaris)       Centre  quiescent   (d’on  sorgeixen  les  noves  cèl·lules)     Còfia   (protegeix  cèl·lules  en  divisió)     Observacions:  la  majoria  de  les  cèl·lules  meristemàtiques  apicals  són  petites,   isodiamètriques  (amb  contorn  rectangular),  amb  el  nucli  central  circular  i  pocs  i   petits  vacúols.  La  seva  paret  és  primària  i  prima.         •   TEIXIT  MERISTEMÀTIC  LATERAL   La  seva  funció  proliferativa  forma  el  cos  secundari  de  la  planta.  [creixement   secundari,  en  amplada].  Pot  ser  fel·logen  o  càmbium  vascular  el  qual  origina  el   sistema  vascular  secundari:  xilema  i  floema  secundaris.       1)  Tija  de  Rubia  (liana).  Tinció:  safranina-­verd  ràpid.  Tall  transversal.       Vista  40X   Càmbium             Vista  general  4X   Meristema  lateral           Càmbium         Components  del  xilema   Components  del  floema     (disposats  cap  a  l’interior)   (disposats  cap  a  l’exterior)     *Molts  amb  coloració  vermella     ja  que  tenen  paret  secundària.           Sistema  vascular         Observacions:  en  un  tall  transversal  podem  observar  el  càmbium  com  una   corona  circular,  formada  per  varies  capes  de  cèl·lules  i  situada  entremig  dels   components  del  xilema  (situats  cap  a  l’interior)  i  els  del  floema  (situats  cap  a   l’exterior).  En  algunes  ocasions  en  les  cèl·lules  del  càmbium  es  pot  observar   cèl·lules  en  mitosi.               [acasals]  Més  apunts  a:  https://unybook.com/perfil/acasals     ...