Pràctica 1: Etanol en sèrum (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

Sara Sanz Pràctica 1 : determinació d’etanol en sèrum Introducció ♥ L’alcohol etílic és una substància psicoactiva depressora del SNC, que provoca: tolerància, dependència psíquica i física i una important síndrome d’abstinència que en els casos més greus suposa la mort del pacient.
La síndrome d’abstinència apareix entre 42-72h post interrupció de la ingesta i cursa amb tremolors, febre, midriasi, cefalea, etc. El quadre d’abstinència més greu es denomina Delirium tremens La major part de l’alcohol es transforma en Acetaldehid per acció de 3 enzims:  ADH = Alcohol deshidrogenasa es troba principalment en el fetge i realitza l’oxidació de l’etanol en persones no alcohòliques.
 La dotació enzimàtica de l’ADH és limitada, hi ha una capacitat fixa de metabolitzar alcohol: 8-10g/hora (120 mg/kg/hora o 10mL/hora)  MEOS = sistema oxidatiu microsomal de l’etanol  Sistema catalasa-peroxidasa Després es fan reaccionar tant els calibradors com la mostra, prèviament diluïts (1/10 = 100μL en 900μL d’aigua destil·lada) per no saturar l’enzim, amb: +  NAD  coenzim del qual depèn l’ADH per dur a terme l’oxidació de l’etanol  ADH alcohol deshidrogenasa, enzim que oxida etanol i forma acetaldehid Es mesura a l’espectrofotòmetre l’absorbància inicial a 30s i l’absorbància final a 90s. El que mesura l’aparell és la quantitat de NADH que ha aparegut. L’increment d’absorbància es correlaciona amb els nivells d’alcohol etílic presents als patrons i a la mostra.
Es calcula la recta patró amb:  X  concentracions patró (0.25, 0.5, 1 i 2)  Y  ∆A = A2min – A30s ¿Com es calcula el consum de alcohol? La graduació alcohòlica s’expressa en graus i mesura el contingut d’alcohol absolut en 100mL, o sigui el percentatge d’alcohol que conté una beguda.
Un vi que tingui 13 graus, significa que 13mL de cada 100mL són d’alcohol absolut, és a dir el 13% del volum total. El grau alcohòli s’expressa en els envasos com (°) o bé como vol%.
Des de la perspectiva sanitària té major rellevància determinar els grams d’etanol absolut ingerit, que no pas el volum de beguda alcohòlica. Per calcular el contingut en grams d’una beguda alcohòlica és suficient amb multiplicar els graus de la mateixa per la densitat de l’alcohol (0,8).
OBJECTIUS L’objectiu de la pràctica és la determinació de la concentració d’etanol en una mostra de sang mitjançant l’ADH. Es basa en la reacció: La concentració d’etanol en la mostra problema es calcula per calibratge extern. S’ha de fer una recta de calibratge amb 4 calibradors a partir d’una concentració coneguda d’etanol:  Concentració coneguda: 2g/L  200μL d’aquest patró en un eppendorf  Primera dilució: 1g/L 100μL de patró + 100μL aigua destil·lada  Segona dilució: 0.5g/L 50μL de patró + 150μL aigua destil·lada  Tercera dilució: 0.25g/L 25μL de patró + 175μL aigua destil·lada 1 Sara Sanz PREGUNTES Quins efectes serien d’esperar amb els nivells d’alcoholèmia que presenta la pacient? Eufòria, desinhibició, disminució dels reflexes, del control i de l’atenció Qins mètodes analítics es poden emprar per la determinació de l’alcoholèmia? 1) Mètode enzimàtic 2) Cromatografia de gasos el que permet també diagnosticar intoxicacions per metanol 3) Aire aspirat 2 ...