EAC tema 4 (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción economía
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 21/03/2015
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

Sandra Constantí EXERCICI D’AVALUACIÓ CONTINUADA (LLIURAMENT) TEMA 4.
1. Quins dels següents conceptes estan inclosos en el PIB català de l’any 2007? Dins de quin component s’inclouen en cada cas? [Nota: si no s’especifica el contrari, heu de suposar que els béns o serveis en qüestió han estat produïts durant l’any 2007] 1. Si, inversió en existències 2. Si, despesa publica 3. No, és una transferència 4. No, ja que s’ha fabricat a l’estranger 5. No, ja que és de segona mà 6. Si, inversió de formació bruta de capital fix 7. No, ja que es va construir l’any 2006 8. No, construït l’any 2000 9. Si, inversió d’habitatge 10. Si, inversió de formació bruta de capital fix 11. Si, a consum 12. No, ja que no es un producte final 13. No, ja que es una transferència 14. Si, despesa pública 15. Si, inversió de formació bruta de capital fix 16. Si, exportacions 17. No, son importacions 18. No, no s’inclou la compra d’actius financers 19. Si, inversió en existències 2. Les següents magnituds corresponen a la Comptabilitat Nacional d’Espanya per l’any 2011 (en miliards d’euros): a) Calculeu el PIB a preus de mercat.
PIBpm = C+I+G+(X-M) PIBpm = 620+223+229+(322-330) = 1064 b) Calculeu el Producte Nacional Net a preus de mercat.
PNN pm = PNB pm -D PNNpm = 1064-175-21= 868 c) Determineu la Renda Nacional partint del resultat de l’apartat anterior.
RN = 868-86= 782 d) Comproveu que la Renda Nacional que heu trobat a l’apartat anterior es correspon amb el sumatori de les retribucions pagades als factors productius del país.
RN= 508+ (449-175) = 782 e) Calculeu la Renda Nacional Disponible bruta a preus de mercat.
RNDB pm = PNB pm + transferencies exteriors RNDB pm = (1064-21-9)= 1034 1 ...