Control de seguiment 4 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Metodes, disseny i tecniques d'investigació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 44
Subido por

Descripción

Control de seguiment 4 realitzat el 16/3/16.

Vista previa del texto

Mètodes, disseny i tècniques d’investigació Laura Casado Control de seguiment 4 1. Per representar esquemàticament l’estructura dels dissenys quasi-experimentals s’utilitzen uns símbols d’equivalència dels quals és (assenyali la correcta): a) Els subíndex que apareixen amb la “O” indiquen la seqüència temporal de l’observació i el __ indica la presència de cohorts.
b) Els subíndex que apareixen amb la “O” indiquen la seqüencia temporal de la observació i la línia discontinua indica l’assignació dels subjectes als grups no és aleatòria.
c) El __ indica l’aplicació d’un tractament i la “X” indica l’absència d’intervenció.
d) La “O” significa observació i la línia ondulada indica que l’assignació dels subjectes als grups és aleatòria.
2. Per què és recomanable registra una sèrie d’observacions en cadascuna de les fases per les que passa una investigació de cas únic? a) Per obtenir una mesura estable.
b) Per comprovar l’existència dels efectes de tendència prèvia, variabilitat de conducta i millora insuficient.
c) A i b son correctes.
d) A i b són falses.
3. Quin aspecte caracteritza el “grup de quasi control” (grup control no equivalent) en el disseny pre-post amb quasi control en una cohort anterior? a) El criteri de selecció del grup de quasi control és que sigui el més semblant possible al grup tractat.
b) El criteri de selecció del grup de quasi control és que hagi passat per un cicle d’instrucció anterior.
c) El criteri de selecció del grup quasi control es que sigui el cohort immediatament anterior i de la mateix institució.
d) Cap de les anteriors és correcta.
4. Quin tipus de disseny de retirada és més recomanable que es fa necessària una intervenció immediata sense que hi hagi temps per establir un línia base.
a) AB b) ABA c) BAB d) ABAB 5. Indica una amenaça a la validesa interna que presenten: (1) els “dissenys només post amb grup quasi control” i (2) els “dissenys pre-post amb un sol grup”? a) (1) Regressió a la mitjana i (2) maduració.
b) (1) Història i (2) maduració c) (1) Història i (2) regressió a la mitjana.
Mètodes, disseny i tècniques d’investigació Laura Casado d) (1) Selecció i (2) història: No hi ha aleatorització i és possible que això provoqui un problema amb la selecció.
...