Preguntes tema 9-11 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 10/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEST 9-11.
• Les fibres de tipus C són mielíniques ràpides. F • La propiocepció és la percepció de la posició i moviment del cos. V • Els mecanoreceptors cutanis són neurones dels ganglis raquidis (de l’arrel dorsal). V • La transducció sensorial és una funció del tàlem. F • En l’adaptació a la foscor augmenta la concentració de rodopsina als bastons. V • Estímuls sensorials més intensos causen potencials d’acció més grans.
F • Les cèl·lules transductores del tacte són neurones. V • Les cèl·lules ganglionars de la retina són neurones. V • La visió en color depèn dels bastons de la retina. F • La visió en color depèn dels cons de la retina. V • A la retina, la melanina es troba a les cèl·lules bipolars. F • Els cons són més sensibles a la llum que els bastons. F • La percepció d’un dolor ràpid i un dolor lent depèn de dos tipus de neurones nociceptores. V • L’adaptació a la foscor augmenta la sensibilitat dels bastons a la llum. V • El múscul ciliar de l’ull és el responsable de l’acomodació de la visió. V • El mapa somatotòpic (homúncul sensorial) es localitza a l’escorça parietal. V • Els nociceptors són mecanoreceptors fàsics. F • Estímuls més intensos augmenten la freqüència de pot. d’acció a les neurones sensorials. V • A la fòvea hi ha una elevada densitat de bastons. F • La primera sinapsi del tacte es produeix al gangli de l’arrel dorsal. F • Les neurones de dolor ràpid són ganglionars i les de dolor lent són medul·lars. F • Els nociceptors cutanis poden actuar de mitjancers de la inflamació. V • Les fibres de tipus A-alfa són mielíniques ràpides. V • El dolor referit és el dolor visceral sentit en estructures cutànies. V • La transducció visual té lloc a les cèl·lules ganglionars de la retina. F • El concepte de receptor tònic o fàsic descriu la velocitat d’adaptació del receptor. V • Els camps receptius de tacte dels llavis són petits. V • La sensibilització dels nociceptors causa analgèsia. F • Els receptors de temperatura són cèl·lules epitelials modificades. F • Els nociceptors són mecanoreceptors mielinitzats de gran diàmetre. F • Els corpuscles de Pacini són nociceptors. F • Els receptors de dolor són mecanoreceptors de llindar baix. F • La percepció d’un dolor ràpid i un dolor lent depèn de dos tipus de neurones nociceptores. V • El reflex pupil·lar es desencadena per l’arribada de fotons a la retina. V • Els bastons són més sensibles que els cons a la llum. V • Els discs de Merkel són termoreceptors. F • En el tacte, la primera sinapsi es localitza a la dermis. F • El dolor ràpid (primer dolor) és el que correspon a les fibres mielinitzades. V • A la fòvea hi ha una elevada densitat de cons. V • La rodopsina és el pigment dels bastons de la retina. V • L’excitació mecànica dels nociceptors causarà sensació de dolor. V • El dolor referit és el dels membres fantasma. F • En el tàlem hi ha una sinapsi de la via del dolor. V • La transducció visual té lloc a les cèl·lules amacrines i bipolars de la retina. F • Els nociceptors són cèl·lules epitelials modificades. F • Les cèl·lules transductores del dolor són neurones. V • Els receptors de tacte són terminals de neurones sensorials. V • Els camps receptius del tacte dels dits són més petits que els de l’esquena. V • Els nociceptors són els receptors de la sensació de fred. F • La percepció d’un dolor ràpid i un dolor lent és deguda a que els nociceptors són fàsics. F • Les neurones sensorials primàries són aferents. V • Els mecanoreceptors d’alta sensibilitat (tacte fi) són fibres de tipus C. F • El tàlem participa en tots els sentits excepte el dolor. F • Els receptors cutanis són sempre de tipus tònic. F • Alguns nociceptors són fibres de tipus C. V • Els receptors cutanis poden ser tònics o fàsics. V • La hiperalgèsia és la disminució de la percepció del dolor. F • Les cèl·lules ganglionars de la retina fan potencials d’acció. V • Les fibres de dolor lent són mielíniques. F ...