TEMA 5. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Recursos Humans
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5 FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT La última fase es la d’anàlisi de resultats.- Anàlisi de l’impacte de la informació formativa. (el que haurem de comprovar es si la informació que tenia dels empleats i empleades si ens ha servit d’alguna cosa.) PLA DE FORMACIÓ AL nostre país no hi ha cultura de formació. La formació no està valorada.
Els estils de formació Com transmetem aquestes competències, de quina manera.
Hi ha 5: 1. L’instructor. Seria aquell tipus de formació en la qual el formador te el monopoli del coneixement de la metodologia de la forma de transmetre les competències. Es farà exactament el que dirà el formador. Els participants tenen molt poc a dir. El que fan es escoltar, prendre apunts i tenir un comportament passiu. Això no vol dir que sigui un estil de formació negatiu, desfavorable, sinó que es una de les formes que hi ha, un dels mecanismes, sistemes. S’aplica a la UNI i a l’escola. Si que és veritat que es una mica antic.
Però hi ha vegades que es eficaç com per exemple amb 200 persones.
2. Negociador. S’entra en un diàleg alhora de decidir els continguts .. així com quina seria la metodologia més adequada. S’entra en una espècie de negociació entre formador y participants. Di especia perquè el que acostuma a passar es que formador arriba amb una fitxa formativa i com a molt s variarà en alguna secció o en algun apartat. Al final acaba sent molt similar al que seria l’estil instructor.
3. L’organitzador. Es una obsés de l’orde de la planificació, esta tot pautat i sistematitzat. Per exemple aquelles .. formatives. Malgrat pensem que no te gaire sentit o molt excepcional, no és així. Es molt comú.
4. Consultor. En aquest cas el consultor si que entrarà en una negociació real amb el participant. SI que es decidirà de forma conjunta que es allò important, que es el que interessa al participant, i que es el q pot oferir el formador. Identificarem el problema de l’empresa en funció de com podem resoldre i com es mes barat i com es més ràpid per resoldre. Doncs els hi enviarem un informe. Identifiquem el problema que sabem resoldre.
Vendre fum. El consultor no ensenyem com resoldre el problema, nomes el resolem. No ensenyem la metodologia.
5. El guia facilitador. El guia facilitador ensenya la metodologia es treballa més d’una forma interactiva fas treball de camp a l’empresa també i ensenyes a resoldre el problema perquè la empresa el resolgui al futur.
De què depèn que escollim un o altre? - Dels participants. Depenent del nivell intel·lectual agafarem un o altre. Tant qualitativament com quantitativament.
- De les característiques del formador. HI ha formadors que fan molt de bé d’instructors però no molt be de consultors. De la pròpia preparació dels formadors.
- De la urgència del procés. Es per ahir la formació o disposem de temps.
- EL contingut. que volem explicar que estem explicant. Si són feines tècniques o mecàniques.
- El pressupost del q disposem. 1 Guia facilitador 2 consultor… El mes barat es l’instructor. Una de les coses mes complexes es la interacció.
...