6. La crítica (II) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Periodisme Cultural
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

Periodisme  Cultural     Lia  Feliu  Grau     20/04/2016   La  crítica  (II)     La  crítica  porta  una  fitxa  tècnica  amb  les  dades  bàsiques:   Crítica  teatral:     Direcció   Dramatúrgia   Interpretes   Critica  Literària:       Títol   Autor   Nom  del  traductor   Editorial   Pagines   Preu                           La  crítica  es  separa  en  dues  parts:     1. El   bloc   de   titulació   incorpora   un   títol   breu,   valoratiu   (tot   i   que   pot   ser   descriptiu  i  suggeridor);  i  un  subtítol  més  explicatiu  que  pot  ajudar  a  veure   la  tesi.       2. Bloc  de  crítica:  cos,  text  critica.  La  introducció  (exordi)  ha  de  ser  una  porta   d’entrada  al  text:  atractiva,  suggeridora,  que  generi  expectativa.     Es  pot  començar  amb:     Proemi   un   argument   avançat,   per   la   qual   l’obra   ens   sembla   bona,   dolenta,...   Inici  on  només  s’exposa  la  tesi.     Abans  de  començar  el  text  ja  hem  de  tenir  una  tesi  clara  que  guiarà  tot  el  text.       A  la  critica  hi  ha  d’haver:     Descripció  al  costat  d’anàlisi   Relació  entre  obres  del  mateix  autor   Relació  dins  del  mateix  gènere  (Infàmia  és  una  obra  metateatral)   Barreja  equilibrada  entre  valoració,  descripció  i  narració.   Anàlisi  i  argumentació     L’argumentació  ha  de  basar-­‐se  en  convèncer  el  lector.  El  crític  ha  de  avalar  la  seva   opinió  amb  l’argumentació.    La  critica  ha  d’apel·lar  a  les  raons  i  a  les  emocions.       L’Epíleg,  la  conclusió,     ha  de  ser  una  valoració  final.  Una  síntesi  d’arguments  i  de  la   tesi.  També  pot  donar-­‐se  un  argument  diferent  i  que  marqui  el  final.               Periodisme  Cultural     Lia  Feliu  Grau     20/04/2016   A  Infàmia...     Elements  clau:     Interpretació  dels  actors   Públic:  el  públic  està  molt  present  a  banda  i  banda  de  l’escenari.       A  la  crítica  s’ha  de:   Situar  al  lector  i  contextualitzar-­‐lo  dins  les  obres  que  s’assemblen  a  Infàmia.     Parlar   que   Pere   Riera   (director),   Anna   Muntaner   i   Emma   Vilarasau   van   treballar  junts  a  Barcelona  al  TNC.     Vilarasau   també   va   aparèixer   a   Desclassificats,   una   obra   que   Riera   va   fer   durant  l’últim  curs  de  Direcció  i  dramatúrgia.         *Mirar  critica  d’Ordóñez.       ...