T2, resum dels teixits (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Bioquímica y Biología Molecular - 2º curso
Asignatura Biologia animal
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 07/04/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Nivell de teixit: Està format per un conjunt de cèl·lules especialitzades, que duen a terme una mateixa funció, i també tenen un mateix origen. Per exemple, el teixit muscular, el teixit ossi i el teixit epitelial, són exemples de teixits que pertanyen a aquest nivell.
Nivell d'òrgan:Els òrgans són unconjunt de teixitsque s'agrupen per dur a terme una mateixa funció. Els òrgans, depenent de les seves funcions, s'agrupen en sistemes. L'estòmac, el cor, els pulmons... serien exemples d'òrgans Nivell de sistema: Un sistema és un conjunt d'òrgans, més o menys semblants, que fan una funció i que estan formats per un mateix tipus de teixit. Exemples de sistemes, ho serien el sistema esquelètic, el sistema nerviós, el sistema muscular...
Nivell d'aparell:Aquest nivell està format per unconjunt d'òrgans diferents, cada un amb unafunció específica i que collaboren en una o diverses funcions superiors. Uns quants exemples d'aparells, ho serien l'aparell locomotor, l'aparell digestiu, l'aparell respiratori...
Els teixits El Teixit Epitelial Funcions: 1. Protecció del teixit subjacent 2. Transports a través seu de substàncies 3. Barreja selectiva de substàncies 4. Conducció de substàncies 5. Absorció de substàncies Hi ha 2 tipus:  L'epiteli de revestiment.
- Les mucoses: recobreixen la cavitat bucal, la faringe, l'esòfag, etc - Els endotelis: recobreixen l'interior dels vasos sanguinis - L'epidermis: té la funció de secretar substàncies. És el teixit que forma les glàndules.
 L'epiteli glandular - Les glàndules exocrines: les substàncies que produeixen són abocades cap a l'exterior o a l'interior de cavitats del cos.
- Les glàndules endocrines: les substàncies que produeixen són hormones i s'aboquen a la sang.
- Les glàndules mixtes: actuen com les glàndules exocrines i endocrines alhora.
El Teixit Connectiu Les funcions del teixit connectiu son: 1. És un soport mecànic.
2. Protegeix davant les infeccions i aïlla els organs interns.
3. Té un paper important en la nutrició d'altres teixits.
4. Enmagatzema energia.
Hi ha 4 tipus:  El teixit connectiu: es troba entre altres teixits i entre els òrgans, de manera que els uneix.
 El teixit adipós: es caracteritza per les cèl·lules anomenadesadipòcitsque estan plenes de greix.
 El teixit cartilaginós: stà format per elscondròcits, que formen elcartílag.
 El teixit ossi: compost per les cèl·lulesosteòcits.
 (Molts consideren que la sang també és un teixit connectiu) El Teixit Muscular Les funcions dels músculs són: 1. Produeixen moviment.
2. Generene energia mecanica per la transmicion d'energia química.
3. Donen estabilitat articular.
4. Serveixen com a protecció.
5. Manteniment de la postura 6. El sentit de la postura a l'espai, gràcies a les terminacions nervioses incloses al teixit muscular.
7. Informació de l'estat fisiològic del cos.
8. Aporta calor, per la seva abundant irrigació, per la fricció i pel consum d'energia.
9. Estimulant dels vasos linfàtics i sanguinis.
Hi ha 3 tipus de teixits:  El teixit muscular llis: caracteritzat per cèl·lules allargades amb un sol nucli. es troba a la paret dels vasos sanguinis, el tub digestiu, etc.
 El teixit muscular estriat: caracteritzat per cèl·lules amb molts nuclis. Forma els músculs esquelètics, com els bíceps.
 El teixit muscular cardíac: caracteritzat per cèl·lules d'un sol nucli i unides entre si formant una xarxa.
El Teixit Nerviós La funció del teixit nerviós és: 1. La comunicació.
2. Percepció i transmissió d'estímuls.
3. Elaboració de respostes en forma d'impulsos nerviosos.
4. Activitat endògena.
N'hi ha 2 tipus:  Les neurones: Estan formades pel cos cel·lular, les dendrites i l'axó.
 Les cèl·lules de la glia: acompanyen les neurones i, fan la funció de protegir i alimentar les neurones.
...