Classe 6 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ciencias y tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Classe 6: unitats de mesura 1) Concepte de mesura: a. És comparar un element amb un patró de referència tenint en compte un dels seus aspectes: pes, volum, etc.
2) Origen de mesures: a. Pam, polzada... (parts del cos, el més proper) b. Porró, cullerada, arrova... (recipients) c. Jornal, vessana... (temps de treball) 3) Altres mesures: i. Quantitat de treball realitzat en un dia ii. Distancia recorreguda en una hora iii. Capacitat diària de treball iv. Una cullerada/culleradeta/pessic/grapat/tassa/got/unça 4) Unitats fonamentals: 5) Algunes unitats derivades 6) Algunes unitats amb nom i símbol especials 7) Prefixos a. S’utilitzen per simplificar b. Indiquen potencies de 10 8) Normes d’escriptura: a. Els símbols s’escriuen majoritàriament en minúscula i lletra rodona (m, kg, s) b. Símbols derivats de noms propis s’escriuen en majúscula (N,W,J) però el nom complet de la unitat s’escriu en minúscula (5 newtons, 7 watts, 1 joule) c. Els plurals dels símbols es pronuncien, però no s’escriuen (10 kg, 15 m, 80 s) d. Els símbols no porten punt, excepte quan es troben al final de la frase: i. La velocitat és de 10 m/s en totes les fases.
ii. La velocitat és de 10 m/s.
e. La part decimal se separa de la part entera amb una coma (un punt en els països anglosaxons): 2,398 f. El símbol de la unitat va després del símbol del prefix, sense espai (cm, mV, μg) g. Per tal de facilitar-ne la lectura, els números es poden dividir en grups de 3 xifres, sense punts ni comes: 1 250/ 1 250 499,333 45/ 1250499,3345 h. Els símbols de les unitats s’escriuen en rodona, independentment del tipus de lletra del text: Una freqüència de 10 MHz i. El valor numèric precedeix la unitat i es deixa un espai entre el numero i la unitat (10 s/ 20 K/ 7 kg) i. Excepcions: grau (º), minut (‘), segon (d’’) d’angle pla. 20º 7’ 8’’ 9) Conversió d’unitats 10) Unitats de mesura: temperatura a. Celsius: i. Punts de referencia: 0 ºC i 100 ºC (punts congelació i ebullició aigua) b. Fahrenheit: i. Punt de referencia: 0 ºF (congelació de l’aigua de mar), 100 ºC (temperatura Standard del cos humà) c. Kelvin (Sistema internacional): i. Punt de referencia: 0 K (punt més baix possible a la terra), 100 K (temperatura del cos humà) ...