Conceptes Tema 5 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 27
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a la Sociologia Sílvia Caufapé Hostench Tema 5. Grups i organitzacions • Grup social: Conjunt de dues o més persones que mantenen alguna mena de vincle o relació entre elles. Comparteixen normes valors i expectatives, i es relacionen de manera regular. No són el mateix que simples grups agregats.
Es formen per la interdependència (funcional, normativa imaginària…) dels seus membres. Són construccions que comencen a existir quan són distingides dels altres grups. El grup pressiona als individus i pot arribar a fer canviar la seva conducta (conformitat de grup). Quan formem part d’un grup tendim a sobrevalorar-lo i a ser més crítics amb els que no en formen part. El món està organitzat en grups (Estats-nació).
• Grup primari: Conjunt de persones vinculades per llaços de naturalesa emocional i amb una relació personal i duradora. Família i grup d’amics.
• Grup secundari: Conjunt de persones que es coneix regularment però que manté relacions bàsiques impersonals. S’agrupen normalment per una finalitat pràctica. Poden sorgir grups primaris dins de grups secundaris.
- Organització formal: Grup secundari dissenyat per a un objectiu i estructurat per a assolir-lo amb la màxima eficàcia. Empreses, partits polítics, sindicats, exèrcit, universitat… o Corporació: Organització formal estructurada jeràrquicament i especialitzada per a assolir els seus fins, concentrant el poder en una cúpula dirigent.
- Associació voluntària: Grup secundari de persones que comparteixen i defensen interessos comuns de caràcter específic. La figura del voluntari és un element fonamental. No persegueixen beneficis econòmics, sinó que suposen la conversió d’un interès privat en un bé públic. Són un important factor de democratització.
UPF 1 Introducció a la Sociologia • Sílvia Caufapé Hostench Associació/Gesellschaft (Tönnies): Relacions característiques de les grans societats industrials i urbanes. Són relacions formals i impersonals, sense lligams de dependència, units mitjançant lleis i normes formals.
• Comunitat/Gemeinschaft (Tönnies): Relacions característiques de les societats camperoles. Són relacions interpersonals basades en el parentiu i en el contacte directe cara a cara.
UPF 2 ...