Sturm und Drang i Herder (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia del Arte - 3º curso
Asignatura Història de l'estètica en época moderna i contemporànea
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 01/04/2016
Descargas 3

Vista previa del texto

Sturm und Drang Es desenvolupa entre el 1770-75, es un moviment bàsicament literari que dona molta importància a la figura del geni, al que es particular, al que es individual. Kant en plena Il·lustració sempre buscava allò universal, en canvi, aquí i en el Romanticisme es dona importància al que es particular. Dona molta importància a l'amor i a les emocions, cosa que en Kant no apareix.
Haman deia que a facultat integra del pensament està en el llenguatge, i parlar d'unes categories a priori com fa Kant independents del llenguatge és un nosense. El que està buscant Kant com a categories a priori ho dona el llenguatge.
Herder Es qui dona les paraules d'ordre al Sturm und Drang com per exemples les paraules de geni o la idea del llenguatge de revelació de l'esperit. Escriu "assaig sobre l'origen del llenguatge". Creu que el poeta vivifica els orígens del llenguatge. El poeta el reactiva ja que es va perdent. Fa que hi hagi un llenguatge expressiu i creador.
Identifica el geni del idioma i la literatura d'una nació amb el que és propi d'aquella nació.
Comença una concepció de la nació que posa l'accent en la llengua. Parla d'una nació que es fonamenta en unes tradicions culturals i una llengua. Ell considera que aquest poble alemany troba el seu esperit en el llenguatge. Comença a haver una idea ètnica associada a la terra i a la essència d'una comunitat. Introdueix una concepció estètica de la literatura, art i historia, atenta a les particularitats de cada poble i de cada fase històrica. Rebutja la idea de la universalitat de la bellesa classica. Identifique la bellesa d'un edifici alemany amb un sentiment alemany, i ho contraposen al gust frances pel clasicisme. Es comença a atendre al que es particular i nostre.
Es un home que tendeix a la idea del progrés de la humanitat en el seu conjunt. Serà un cosmopolita, valora Shakespeare, la cultrua tradicional, els romanços de gesta... Una cultura que remet a una anima juvenil. Contraposa aquesta poesia popular tradicional que no respecta els prinicpis establerts per les academies amb el que ell anomena kunstpoesia o poesia d'art. Aquesta serà més elaborada i sofisticada. Troba el caracter nacional d'Alemanya en aquesta poesia.
...