Resum farmacologia 2n parcial (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 15

Vista previa del texto

QUIMIOTERÀPIA ANTINEOPLÀSICA Tractament del càncer 1. Quimioteràpia convencional (actua en les diferents fases del cicle cel·lular, bloquejant-les.
a. Agents alguilants RAM: TLD (Toxicitat Limitada de Dosi), totes produeixen mielosupressió.
Ciclofosfamida i ifosfamida: produeixen cistitis hemorràgica. Per evitar la MESNA Cisplatí: produeix nàusees i vòmits.
Carboplatí: trombocitopènia.
Oxaliplatí: neurotoxicitat aguda i tardana.
b. Inhibidors de la Topoisomerasa I Irinotecan: produeix molta diarrea c. Inhibidors de la Topoisomerasa II Etopòsid Antraciclines (produeixen cardiotoxicitat i necrosis cardíaca) d. Antimicrotúbuls (fase M) Vinques, calor (Vincristina) Taxans e. Antifolats Metotrexat Anàlegs de la pirimidina (Pluorouracil) Toxicitat Immediata Temprana Diferida 2.
Dianes terapèutiques o teràpia dirigida Anticossos monoclonals (EV) Específica Ciclofosfamida, Irinotecan Metotrexat, Cisplatí, Oxaliplatí Antraciclines, Vincristina, Taxans - Inhibidors de la tirosina quinasa i altres (orals) Extravasació Sortida del líquid endovenós cap l’espai perivascular. El grau de lesió varia segons quantitat i concentració del fàrmac, temps d’exposició. La lesió de la inflamació fins necrosis.
Classificació  - Irritant i exfoliant (no necrosis - Vesicants (necrosis) Mesures generals 1. Parar la infusió del citostàtic sense retirar la via 2. Aspirar a través del catèter el màxim de líquid de fàrmac 3. Treure el catèter 4. Netejar l’àrea extravasada 5. No embenar ni aplicar cap compressió 6. Mantenir la extremitat a nivell superior del cor durant 48h.
FÀRMACS ANESTÈSICS Etapes de l’anestèsia Premedicació Alliberament de l’ansietat Disminueix bradicàrdia i secrecions Analgèsia Antiemètics Inducció Ansiolítics (BZP) Antimuscarínics (Anticolinèrgics) Analgèsics opiacis Ràpid IV Anestèsics IV Paralitzants musculars Bloquejants neuromusculars Manteniment Manteniment de l’anestèsia durant IQ (inhalat o IV) Bloquejants neuromusculars: Paquicurares Bloquegen receptors nicotínics.
Paràlisi muscular motora seqüencial.
Depèn de dosi: Músculs oculars Extremitats, coll i tronc Leptocurares Intercostals i diafragma Anestèsics neuromusculars: RAMS: nàusees i vòmits Hipertèrmia maligna Gasos Diazepam, Lorazepam Atropina, Escopolamina Morfina Metoclopramida, Droperidol, Proclorperacina Tiopental Estret marge terapèutic.
RAM: depressió respiratòria, anafilaxi Propofol RAM: convulsions i anafilaxi, retard recuperació anestèsia Ketamina Anestèsia dissociativa.
Associada a BZP per reduir efecte advers Òxid nitrós, Melotà, Enflurà, Isoflurà Atracuri, Cisatracuri, Mivacuri, Rocuroni, Vecuroni Succinileolina, Decametoni Òxid nitrós Líquid volàtils Anestèsic locals: + Inhibeixen canals de Na Bloqueig conducció nerviosa.
Vasoconstrictors per: Mantenir localització de l’anestèsic en punt desitjat Augmenta intensitat i durada de l’anestesia Endarrereix pas a circulació sistèmica Reduir hemorràgies No sedatius ni analgèsics.
Antagonista: NEOSTIGMINA Halotà, Enflurà, Isoflurà, Desflurà, Sevoflurà Esters Procaïna, 5% reaccions Tetracaïna, al·lèrgiques Benzocaïna Amides Lidocaïna, No reaccions Mepivacaïna, al·lèrgiques Bupivacaïna + Durada Tendència VC Hepatotoxicitat Fasciculacions musculars alteracions Contraindicació: epilèptics Inici acció: Amides < Èsters Durada acció: Amides > Èsters Potència: Amides > Èsters i MEDIADORS CEL·LULARS: HISTAMINA I PROSTAGLANDINA Bloquejants dels 1ª generació Dexclorfeniramina receptors H1 Travessen BHE Acció sedant Dimenhidrinat Doxilamina 2ª generació No travessen BHE No sedació Bloquejants dels receptors H2 (-tidina) Cimetidina Ranitidina Famotidina Anàlegs de PGE1 Nizatidina Raxatidina Misoprostol Alprostadil Anàlegs PGE2 Dinoprostona Epoprostol Anàlegs PGF2 Latonoprost Cetricina Ebastatina Loratidina Terfanadina Astemizol Indicacions: al·lèrgies i insomni RAMS: somnolència, nàusees i vòmits Indicacions: nàusees i vòmits en viatges RAMS: somnolència Indicacions: al·lèrgia i cinetosi en embaràs RAMS: somnolència, nàusees i vòmits Indicacions: al·lèrgia, conjuntivitis al·lèrgica, urticària RAMS: lleu somnolència, increment de pes.
Arítmies severes Indicacions: esofagitis per reflux RAMS: gastrointestinal Indicacions: acidosi gàstrica, úlcera, esofagitis per reflux RAMS: gastrointestinal Indicacions: úlcera per AINES, interrupció gestació, preparació part cervical.
RAMS: diarrees, nàusees, vòmits, cefalees, vertígens i dolor abd.
Indicacions: mantenir obert el ductus arteriosus en nens amb defectes cardíacs Disfunció erèctil Indicacions: inducció al part RAMS: diarrea, nàusees i vòmits Indicacions: tractament pel glaucoma RAMS: rubor facial, cefalees, trastorns gastrointestinals Indicacions: tractament del glaucoma RAMS: pigmentació de l’iris. Col·liris.
ANALGÈSICS MAJORS Escala analgèsica: EVA 1r esglaó: Aspirina, Paracetamol, Metamizol, AINES (no opioides) 0-3 lleu 2n esglaó: Codeïna, Dihidrocodeïna, Tramadol (opioides febles) 4-6 moderat 3r esglaó: Morfina, Fentanil, Metadona (opioides potents) 7-10 potent ANTÍDOT: NAXOLONA Antagonistes purs Morfina No té sostre terapèutic. Elevat efecte primer pas. Metabolització ràpida.
Administració: Oral, Rectal, SC, IM, EV, Intratecal (al coll, LCR) i epidural.
Efecte central d’analgèsia: muscular, articular, òssia.
Efectes perifèrics: miosi, nàusees i vòmits. Estrenyiment, bradicàrdia, tolerància i dependència Agonistes/Antagonistes mixtes: Pentazocina.
Agonistes parcials: Buprenorfina.
RAMS opiacis: nàusees i vòmits. Estrenyiment, retenció urinària, sedació, astènia, prurit, depressió respiratòria, tolerància i hiperalgèsia.
Si hi ha intoxicació  pupil·les puntiformes, somnolència, inestabilitat, depressió respiratòria i coma.
ANALGÈSICS COADJUVANTS Antidepressius, Antiepilèptic (Gabapentina), neurolèptic, fenotiazina, anestèsics locals (lidocaïna), Corticosteroides (Dexametasona, Prednisona, Metilprednisolona) ANTIINFLAMATORIS-ANALGÈSICS-ANTIPIRÈTICS AINE: antiinflamatoris no esteroides Inhibeixen la síntesi de prostaglandines, inhibint l’enzim COX. Inhibició irreversible (AAS) o reversible (ibuprofè) Classificació: AAS, Paracetamol, ketoprofè-Ibuprofè, Indometacina, Diclofenac, Ketolorac.
RAMS: toxicitat gastrointestinal, hematològica, nefrotoxicitat, Hepatotoxicitat, reaccions anafiloides.
AINES i embaràs: travessen la barrera placentària, no s’ha establert el risc. Pot comportar riscos per a la mare i el nadó. El paracetamol és el fàrmac d’elecció en embarassades.
S’ha d’utilitzar la menor dosi, menor temps, evitant administrar en 3r trimestre.
Metamizol – Analgèsic i Antipirètic RAMS: hipotensió (EV), agranulocitosi, anafilaxi.
Paracetamol – Analgèsic i Antipirètic No es antiinflamatori, 4 grams al dia com a màxim.
Antídot: 1.- Disminució absorció: CARBÓ ACTIVAT 2.- Antídot: N-acetilcisteïna (NAC) Àcid acetilsalicílic (AAS) – Analgèsic, Antipirètic i Antiinflamatori Antiagregant plaquetari RAMS: síndrome de Reye ...